Deels toch terugwerkende kracht sectorindeling

De Belastingdienst heeft via het Forum Salarisadministrateurs laten weten dat werkgevers die een verzoek hebben ingediend om de sectorindeling met terugwerkende kracht te wijzigen en teveel betaalde premies terug te krijgen daarvoor in aanmerking komen als het verzoek voor een bepaalde datum is gedaan. Aanleiding...

Lees verder

VSO met curator verhindert bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder sluit met de curator een vaststellingsovereenkomst om aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur te voorkomen. In dat geval mag de ontvanger van de belastingen die bestuurder niet aansprakelijk stellen. Een man is in 2013 de statutair bestuurder van twee bv’s, die diverse naheffingsaanslagen loonheffingen onbetaald...

Lees verder

Wijziging STAP-budgetregeling: betere aansluiting op praktijk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling STAP-budget aangepast zodat deze beter aansluit op de praktijk. De wijzigingen worden zoveel mogelijk doorgevoerd voordat het eerste tijdvak voor aanvragen van subsidie wordt opengesteld op 1 maart 2022. Subsidie kan worden aangevraagd via een...

Lees verder

Bijtelling privégebruik bestelauto

Hof Den Haag is van mening dat een man niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bestelauto naar aard en inrichting uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. Bijtelling voor het privégebruik is ten onrechte achterwege gebleven en de door de man betaalde eigen bijdrage...

Lees verder

Honderden aanslagen, FSV-opname: hoge proceskostenvergoeding

Het opleggen van honderden aanslagen, gebaseerd op een opname van data van een bv in de Fraude signaleringsvoorziening, kost de fiscus een hoge proceskostenvergoeding. Twee echtgenoten houden ieder de helft van de aandelen in een bv. De man is daarnaast directeur en bestuurder van deze...

Lees verder

Tozo terecht ingetrokken en teruggevorderd

De gemeente Rotterdam heeft volgens Rechtbank Rotterdam de Tozo terecht ingetrokken en teruggevorderd. De zelfstandig ondernemer heeft verklaard aan het urencriterium te voldoen. Uit onderzoek is echter niet aannemelijk geworden dat hij aan het urencriterium heeft voldaan. Bovendien heeft de ondernemer zijn inlichtingenplicht geschonden. En...

Lees verder

Nieuwsbrief Loonheffingen 2022, uitgave 3 gepubliceerd

In de derde Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 zijn vier nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn een aantal onderwerpen aangevuld en/of gewijzigd. De volgende onderwerpen zijn toegevoegd:onderwerp 11: Coronacrisis: maatregelen voor de loonheffingen onderwerp 12: Verduidelijking gerichte vrijstelling arbovoorzieningen onderwerp 13: Reikwijdte arresten terugwerkende kracht sectorindeling onderwerp 14: Wet langdurige zorg...

Lees verder

Collectieve uitspraak op bezwaar box 3

Financiën heeft de collectieve uitspraak op het massaal bezwaar tegen box 3 gepubliceerd. De bezwaarschriften over de jaren 2017 tot en met 2020, die meeliepen in de massaal bezwaarprocedure, worden gegrond verklaard. De bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2017 tot en met 2020 waarbij sprake...

Lees verder

R&D-uitgaven stijgen in 2020

Uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs in 2020 bijna € 18,4 miljard uitgaven aan research en development (R&D) met eigen en ingeleend personeel. Dit is een stijging van ruim een half miljard euro ten opzichte van...

Lees verder

Tariefsaanpassing aftrek kan middelingsteruggaaf drukken

De tariefsaanpassing op de grondslagverminderende posten blijft buiten beschouwing bij de berekening van de middelingsteruggaaf. Deze teruggaaf pakt dan misschien lager uit dan verwacht. Sinds 1 januari 2014 vindt een verhoging van de belasting over het inkomen uit werk en woning plaats als de belastingplichtige...

Lees verder