Compromis afgewezen door tijdig aangekaart beletsel

Wanneer een belastingplichtige een compromis sluit met de fiscus, heeft hij recht op enige bedenktijd. Door tijdig te wijzen op een beletsel van het compromis, kan de belastingplichtige voorkomen dat hij daaraan is gebonden. Een man is gerechtigd tot de helft van de winst van...

Lees verder

Belastingrente aan ondernemers vergoed

Het kan zijn dat ondernemers ten onrechte geen belastingrente vergoed kregen, terwijl ze daar in specifieke gevallen vanaf 2016 bij btw-teruggaven en btw-verminderingen wel recht op hadden. Dit komt door een onjuistheid in de geautomatiseerde verwerking. De Belastingdienst betaalt deze ondernemers voor het eind van...

Lees verder

Plaats van kernbeslissingen is plaats van vestiging

Vervullen de statutaire bestuursleden van een bv geen bepalende rol? Dan kan de fiscale vestigingsplaats van die bv in een andere staat liggen. Bijvoorbeeld in de staat waar de feitelijke leiding de kernbeslissingen neemt. Tussen een bv en de Belastingdienst loopt een geschil over de...

Lees verder

Krapte op de arbeidsmarkt stijgt

Het aantal vacatures stijgt en de werkloosheid daalde verder in het derde kwartaal van 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt. Tegenover elke 100 werklozen stonden 126 vacatures. Nog nooit waren er zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Eind...

Lees verder

Tijdige aanvraag van groot belang voor voorschot NOW

Als iemand door zijn eigen schuld te laat is met zijn loonaangifte of NOW 1.0-aanvraag, heeft hij geen recht op tegemoetkomingen op grond van de NOW 1.0. Een bv heeft op 7 april 2020 bij het UWV een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de...

Lees verder

Nieuw steunpakket van € 1,3 miljard

Het kabinet komt met een nieuw financieel steunpakket voor bedrijven die nadeel ondervinden door de coronamaatregelen die sinds 13 november gelden. Het pakket kost ongeveer € 1,3 miljard. Maar nieuwe loonsubsidie komt er niet. Werkgevers en vakbonden vinden het pakket teleurstellend. Het kabinet vervangt de...

Lees verder

Belastingpakket 2022 gedeeltelijk door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 11 november het Belastingpakket 2022 gedeeltelijk aangenomen. De wetsvoorstellen Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten en Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen zijn aangehouden. Bij een aantal wetsvoorstellen zijn de amendementen aangenomen: Belastingplan 2022 Het amendement over het afschaffen van de teruggaafmogelijkheid van energiebelasting...

Lees verder

Denksport is geen actieve sportbeoefening

Financiën wijzigt het besluit Omzetbelasting. Toelichting Tabel 1 van 22 december 2017. Vanwege een uitspraak van het EU Hof van Justitie van 26 oktober 2017 kunnen denksporten per 1 januari 2022 niet langer als vorm van actieve sportbeoefening worden beschouwd. Het Europese Hof oordeelde in...

Lees verder

Boeterente op aflossing na verdeling volledig aftrekbaar

Na de verdeling van een huwelijksgemeenschap kan de ex-echtgenoot die in de echtelijke woning blijft wonen, besluiten om de hypotheek voortijdig af te lossen. Als deze aflossing niet voortvloeit uit een verrekeningsafspraak, kan hij de boeterente volledig aftrekken. Op 8 maart 2016 sluiten twee echtgenoten...

Lees verder

Ondernemersorganisaties bepleiten voorkomen lockdown

Ondernemersorganisaties bepleiten voorkomen lockdown Als het aan VNO-NCW en MKB Nederland ligt, moet alles in werk worden gesteld om een lockdown te voorkomen. Mocht het kabinet aanstaande vrijdag onverhoopt toch nieuwe beperkingen afkondigen voor ondernemers dan kan dit volgens MKB-Nederland en VNO-NCW niet zonder compensatie. Bijvoorbeeld...

Lees verder