Loon meestverdienende werknemer nog steeds relevant voor dga

Hoewel het loon bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking erg belangrijk is in de gebruikelijkloonregeling, is het loon van de meestverdienende werknemer ook van belang. Een man is dga van een holding, die 48% van de aandelen en ongeveer 2% van de certificaten houdt in een...

Lees verder

Waarde grond in box 3 kan negatief zijn

Volgens Rechtbank Noord-Nederland kan een perceel grond in box 3 een negatieve waarde hebben. Een man is eigenaar van een perceel braakliggende, vervuilde grond. Hij rekent dit perceel tot zijn ondernemingsvermogen. De man staakt in 2011 zijn onderneming, waarop het vervuilde perceel naar zijn privévermogen...

Lees verder

Mogelijk geen heffing als informatie achteraf onjuist

In het vervolg kan een belastingplichtige ook vertrouwen ontlenen aan een inlichting als zijn schade bestaat uit de heffing bij juiste wetstoepassing. De Hoge Raad is namelijk omgegaan voor wat betreft het zogeheten dispositievereiste. Een man sluit in 1989 een lijfrenteverzekering af met als einddatum...

Lees verder

Vaststelling TVL Q1 en TVL Q2

RVO schat in dat de 14.000 ondernemers die de vaststelling voor TVL Q1 nog niet hebben ingediend een nabetaling krijgen. Deze nabetaling kan sneller plaatsvinden als de ondernemers uiterlijk 11 november 2021 akkoord gaan met de vooraf ingevulde gegevens. Vanaf 29 november 2021 krijgen de...

Lees verder

Vermogensmix box 3 is volgens A-G strijdig met EVRM

Advocaat-generaal Niessen komt tot de conclusie dat de vermogensmix in de vermogensrendementsheffing botst met het eigendomsrecht in het EVRM. Zijn advies aan de Hoge Raad is om de vermogensmix niet toe te passen. Het regime van de vermogensrendementsheffing kent sinds 1 januari 2017 twee forfaitaire...

Lees verder

Erfenis niet ontvangen, toch betalen!

Een erfgenaam die een erfenis (beneficiair) aanvaardt, moet over die erfenis erfbelasting betalen. Ook als de executeur-testamentair de nalatenschap weigert uit te betalen. Vader is in 2017 overleden. In zijn testament is zijn dochter als enig erfgenaam aangewezen. Een derde is als executeur-testamentair benoemd. De...

Lees verder

Verdere verlaging energiebelasting voor bedrijven

Naar aanleiding van een motie bij het Belastingplan 2022 heeft het kabinet op 5 november 2021 besloten ook de tweede en derde schijf elektriciteit te verlagen. Dit komt met name ten goede aan MKB-bedrijven met een hoger energieverbruik. De op 15 oktober 2021 aangekondigde verlaging...

Lees verder

Schadevergoeding voor waterschade Limburg

Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen die in juli 2021 waterschade hebben geleden door het hoogwater en de overstromingen in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant kunnen tot en met 15 december 2021 een beroep doen op de Regeling...

Lees verder

Vaststellingsaanvraag NOW1: nog een kans

De deadline voor het aanvragen van de vaststelling van NOW1 is op 31 oktober 2021 officieel verstreken. Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend ontvangen op korte termijn nog een formele laatste herinnering van UWV en krijgen daarmee nog één mogelijkheid om aan de verplichtingen...

Lees verder