Onjuiste uitnodiging komt voor rekening fiscus

Nodigt de Belastingdienst een binnenlands belastingplichtige uit om een IB-aangifte als buitenlandse belastingplichtige in te dienen? Dan valt die belastingplichtige niet te verwijten dat hij zijn aangifteplicht heeft geschonden door als buitenlands belastingplichtige zijn aangifte in te dienen. Een belastingadviseur met een Thaise partner is...

Lees verder

Een dga die aan de bv geld leent, moet wel geld hebben

Een dga leent veel geld uit aan zijn bv maar kan niet verklaren hoe hij deze lening financiert. In dat geval kan de inspecteur stellen dat de dga inkomen heeft verzwegen. Als de dga dit betwist, geldt mogelijk een omkering van de bewijslast. Een man...

Lees verder

Teveel tijd nodig voor bezwaren TVL

Het kabinet vindt de TVL een effectieve regeling, maar er zijn zaken die beter kunnen. Het gaat dan vooral om procedures waar de afhandeling (te) lang duurt. Dit is het geval bij een aanzienlijk aantal bezwaren en dit is ook het geval bij een deel...

Lees verder

TVL Q4 2021 voor ondernemers met zwangerschaps- en bevallingsverlof

Ondernemers die minimaal drie weken met zwangerschaps- en bevallingsverlof waren in beide referentiekwartalen (vierde kwartaal 2019 én eerste kwartaal 2020) kunnen toch de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal 2021. Dat schrijft minister Adriaansens aan de Tweede Kamer, die om deze regeling...

Lees verder

Standpunt kan ondanks compromis pleitbaar zijn

De aangifte van een belastingplichtige is gebaseerd op een standpunt, waarvan bekend is dat de inspecteur het er niet mee eens is. In dat geval is geen sprake van kwade trouw als de belastingrechter over deze kwestie geen uitsluitsel heeft gegeven. Een man geeft in...

Lees verder

NOW: aanvraag, vaststelling en wijzigingen

Minister van Gennip informeert de Tweede Kamer per brief over NOW-6 en de stand van zaken van ten aanzien van het vaststellings- en terugvorderingsproces NOW. Het percentage loonsomvrijstelling blijft in de NOW-6 15%. Ook komt een zuivere aandelentransactie in aanmerking voor NOW. De belangrijkste parameters...

Lees verder

Gevolgen en impact box 3-arrest

Staatssecretaris Van Rij heeft in zijn verzoek om uitstel voor de beantwoording van Kamervragen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 aangegeven hij op zoek is naar oplossingsrichtingen die maakbaar en haalbaar zijn. De aangiften met box 3-inkomen worden...

Lees verder

Hoge Raad is soepel met vrijstelling voor vereniging

Nieuwe stichtingen en verenigingen met een winst over vijf jaren van meer dan € 75.000 kunnen onder omstandigheden toch vrijgesteld blijven. Dat is te danken aan een recent arrest van de Hoge Raad. Een stichting of een vereniging (voor het gemak wordt hier verder alleen...

Lees verder

Deadline aanvraagtermijn TVL Q4 2021 verlengd

De omzetverliesgrens is voor TVL Q4 2021 eenmalig verlaagd van 30% naar 20%. De Europese Commissie is akkoord gegaan met deze aanpassing. Om ondernemers voldoende kans te geven Q4 2021 aan te vragen, wordt de aanvraagperiode met twee weken verlengd. Ondernemers kunnen tot en met...

Lees verder