Vaststellingsaanvraag NOW1: nog een kans

De deadline voor het aanvragen van de vaststelling van NOW1 is op 31 oktober 2021 officieel verstreken. Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend ontvangen op korte termijn nog een formele laatste herinnering van UWV en krijgen daarmee nog één mogelijkheid om aan de verplichtingen...

Lees verder

Gewoon tarief OVB voor aankoop te slopen gezondheidscentrum

Wie een deel van een onroerende zaak koopt dat pas na de levering een woonbestemming krijgt, moet overdrachtsbelasting tegen het normale tarief betalen. Sinds 1 september 2008 oefent een tandarts zijn werkzaamheden uit in een onroerende zaak die wordt gebruikt als gezondheidscentrum. Behalve een tandarts-...

Lees verder

Overdracht bloot eigendom naar Frans recht belandt in box 3

In het Franse recht kan men een woning schenken onder voorbehoud van een levenslang vruchtgebruik. De Nederlandse eigenaar zal dan in beginsel box 3-belasting moeten betalen over de blote eigendom. Een vrouw met de Franse nationaliteit woont in de jaren 2013 tot en met 2016...

Lees verder

Voor WIA-uitkering moet fiscus van dienstbetrekking weten

Voor WIA-uitkering moet fiscus van dienstbetrekking weten In beginsel wijst het UWV een verzoek om een WIA-uitkering af als de Belastingdienst niet bekend is met enige dienstbetrekking van de verzoeker. Nadat een man bijna 104 weken ziek is geweest, vraagt hij bij het UWV een uitkering...

Lees verder

Aantal minimumloonbanen daalt

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal minimumloonbanen daalt. In 2021 waren er nog 438.000 werknemersbanen tegen het minimumloon. Het laagste aantal sinds 2006. In totaal waren er 2020 8,4 miljoen werknemersbanen waarvan 5,2% minimumloonbanen. Een daling van 0,6% ten opzichten van 2019. De...

Lees verder

Aanslag overdrager definitief, dan doorschuiving ook

Is bij een bedrijfsoverdracht verzocht om fiscale doorschuiving? En is de aanslag bij een van de betrokken partijen definitief? Dan kan de andere partij die keus niet meer herzien. Een echtpaar gaat in 2009 een VOF aan met de maten van een maatschap. De vennoten...

Lees verder

Minimumloon per 1 januari 2022 bekend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling tot aanpassing wettelijke minimumloon per 1 januari 2022 gepubliceerd. Het onafgeronde aanpassingspercentage voor 2022 komt uit op 1.412%. Het afgeronde aanpassingspercentage is 1,41%. Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari...

Lees verder

Onjuist juridisch standpunt in aangifte is geen kwade trouw

Soms neemt de eigenaar van een woning in zijn aangifte inkomstenbelasting een onjuist juridisch standpunt in over de hypotheekrente. Als hij dit standpunt duidelijk heeft weergegeven en de fiscus de juiste informatie heeft verstrekt, is in beginsel geen sprake van kwade trouw. Dit beperkt de...

Lees verder

Reiskostenaftrek dankzij inlichting Belastingtelefoon

De BelastingTelefoon vertelt ten onrechte aan een werknemer dat hij € 0,19 per zakelijke kilometer kan aftrekken. Als de werknemer op grond van die inlichting schade lijdt, kan hij een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. Voordat een man in 2016 in dienst trad bij een...

Lees verder

Geen nieuw feit bij opleggen navorderingsaanslag

Vloeit de navorderingsaanslag voort uit een feit dat bij het opleggen van de definitieve aanslag bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn? Dan is geen sprake van een nieuw feit en kan geen navorderingsaanslag worden opgelegd. Een man heeft zich sinds 2013 ingeschreven als...

Lees verder