Laatste btw-aangifte 2021 via Ondernemersportaal

De deadline voor het indienen van de btw-aangifte en -betaling over december en het vierde kwartaal van 2021 is maandag 31 januari 2022. Dit is de laatste keer dat ondernemers hun aangifte kunnen doen via het oude ondernemersportaal. Daarna moeten alle ondernemers overstappen naar een...

Lees verder

Zonder onderbouwing is reiskostenvergoeding belast loon

Als een werkgever aan zijn werknemers een onbelaste reiskostenvergoedingen wil toekennen, zal hij in beginsel daarvoor een onderbouwing moeten geven. Een VOF heeft werknemers in dienst die zij schoonmaakwerkzaamheden laat verrichten bij diverse horecavestigingen en vakantieparken. De VOF betaalt in de jaren 2017 en 2018...

Lees verder

Toch dubbele bijtelling na overname auto

Neemt een werknemer de auto van de zaak over van zijn overleden echtgenoot en collega? Hoe tragisch dat ook is, dat neemt niet weg dat in zo’n situatie dubbele toepassing van de bijtelling dreigt. Een echtpaar werkt voor dezelfde werkgever en beschikken beide over een...

Lees verder

Aandacht voor de Wet overgang van onderneming

De Wet overgang van onderneming (Wovon) valt weliswaar onder het arbeidsrecht, maar heeft ook gevolgen voor de loonheffingen. Daarom heeft de Belastingdienst een handreiking gepubliceerd over de Wovon. De Wovon is van toepassing als een onderneming of een deel daarvan overgaat. Hierbij moet de identiteit...

Lees verder

In 2021 zijn veel nieuwe cao’s afgesloten

In 2021 werden 327 cao’s afgesloten. Dat zijn er meer dan in de afgelopen jaren. Ook de loonafspraken blijven stijgen. Over heel 2021 kwam de gemiddelde afspraak uit op 2,1%. Cao’s die in december 2021 zijn afgesloten kenden een gemiddelde loonafspraak van 2,6%. In 2021...

Lees verder

Vrijstelling OVB vervalt door onzakelijke route

Soms vindt een overdracht van vastgoed plaats op een manier die dient om overdrachtsbelasting te besparen. In dat geval blijft de vrijstelling bij fusie, splitsing, interne reorganisatie en taakoverdracht buiten toepassing. Zelfs als het einddoel van de overdracht zakelijk is. Een vastgoedfonds en een stichting...

Lees verder

Ondersteuning voor werknemers met Long COVID

Werknemers die na drie maanden nog niet zijn hersteld van corona kunnen terecht bij C-support, een organisatie die mensen met langdurige coronaklachten ondersteunt en adviseert. Mensen die na drie maanden nog niet zijn hersteld van corona, hebben vaak nog de volgende klachten: vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn,...

Lees verder

Standpunt kan ondanks compromis pleitbaar zijn

De aangifte van een belastingplichtige is gebaseerd op een standpunt, waarvan bekend is dat de inspecteur het er niet mee eens is. In dat geval is geen sprake van kwade trouw als de belastingrechter over deze kwestie geen uitsluitsel heeft gegeven. Een man geeft in...

Lees verder

Nieuwe bedrijfsformule, toename verlies: staking

Als een ondernemer een nieuwe bedrijfsformule gaat hanteren maar rond die tijd steeds meer verliezen gaat lijden, kan de Belastingdienst de conclusie trekken dat de onderneming op een gegeven moment is gestaakt. Een man, die actief is in de tapijt- en vinylsector, koopt in 2012...

Lees verder

Btw-aangiftes bepalen omzetverlies voor TVL

Om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet een ondernemer (voldoende) omzetverlies hebben geleden. Vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid en ter beperking van de administratieve lasten is er voor gekozen om de omzet aan te tonen aan de hand van de...

Lees verder