NOW-subsidie ondanks te laat ingetrokken ontslagaanvraag

Bij het korten op subsidies moet een bestuursorgaan een belangenafweging maken. Als een werkgever een beetje te laat is met het intrekken van een ontslagaanvraag, gaat een forse korting te ver. Zelfs als na de subsidieperiode een ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie plaatsvindt. Een bedrijf...

Lees verder

Veel mensen wisselen van baan

Het aantal mensen met een nieuwe baan is in het afgelopen jaar gestegen. In het eerste kwartaal van 2022 waren er ruim 1,9 miljoen werkenden die korter dan twaalf maanden terug met hun nieuwe baan waren gestart. Dat zijn er bijna 400.000 meer dan in...

Lees verder

Kabinet stimuleert fietsen naar het werk

Het kabinet ziet graag dat meer mensen op de fiets naar het werk gaan. Dit staat in het nieuwe fietsbeleid dat staatssecretaris Heijnen naar de Kamer heeft gestuurd. Heijnen wil dat de komende 2,5 jaar 100.000 extra mensen de fiets naar het werk pakken. Ondanks...

Lees verder

DNB vindt steun voor bedrijven vanwege energiecrisis niet nodig

De Nederlandsche Bank (DNB) raadt ongerichte overheidssteun vanwege de energiecrisis af. Zelfs in een extreem scenario blijven de negatieve gevolgen te overzien. Slechts enkele sectoren, zoals de metaal en de chemie, worden relatief hard geraakt. Mede daarom is er geen directe aanleiding voor generieke overheidscompensatie...

Lees verder

Toch renteaftrek voor FE dankzij niet-verbonden financiers?

In beginsel is geen sprake van het onzakelijk omleiden van een lening als de uiteindelijke financiers niet zijn verbonden met de schuldenaar.Een holding, een tussenhoudstermaatschappij en een dochtervennootschap behoren tot dezelfde fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting. Deze vennootschappen zijn opgericht in verband met de...

Lees verder

Subsidieregeling voor energieadvies mkb tijdelijk stopgezet

Het kabinet sluit tijdelijk de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). In de afgelopen twee maanden ontving RVO steeds meer signalen van oneigenlijk gebruik van de regeling door enkele energie-adviseurs en deur-aan-deurverkopers. Ondernemers die al kosten voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen hebben gemaakt, kunnen subsidie blijven...

Lees verder

Wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ aangenomen door Tweede Kamer

Werknemers krijgen meer zeggenschap bij de keuze tussen werk op kantoor of thuis. Daarnaast krijgen werkgevers meer mogelijkheden tot maatwerk bij de invulling van hybride werken die past bij de organisatie. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 'Werken waar je wilt' aangenomen.Door deze wijziging kan...

Lees verder