Minder hypotheekrenteaftrek door buitenlands inkomen partner

Een kwalificerend buitenlandse belastingplichtige heeft een echtgenoot die geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. Deze echtgenoot heeft in beginsel genoeg inkomen om de hypotheekrenteaftrek te benutten. In die situatie hoeft Nederland geen rekening te houden met de hypotheekrente van die andere echtgenoot. Een vrouw woont met...

Lees verder

Wet Betaald ouderschapsverlof aangenomen

De Eerste Kamer heef ingestemd met de Wet Betaald ouderschapsverlof. De Eerste Kamer verzoekt de regering wel om het doorbetalingspercentage bij verlof te verhogen naar 70% in plaats van 50% zoals nu in de wet is opgenomen. Met dit wetsvoorstel worden de Europese afspraken voor...

Lees verder

Fiscus mag camerabeelden gebruiken voor (na)heffing MRB

De Belastingdienst is bevoegd om camerabeelden van de politie te gebruiken voor het (na)heffen van MRB, zo oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De zaak betreft een autohandelaar die de handelaarsregeling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) toepast. Deze handelaar rekent onder meer een Land Rover tot zijn handelsvoorraad. Hij...

Lees verder

BOR ook voor uit ruziesplitsing verkregen onderneming

Een dga schenkt een aanmerkelijk belang in een bv die een 100% belang in een materiële onderneming heeft verkregen uit een ruziesplitsing. Hof Den Bosch bevestigt dat de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing kan zijn op zo’n schenking. Een vrouw schenkt al haar aandelen in een bv...

Lees verder

Subsidieregeling Verduurzaming MKB open

MKB-ondernemers die energie willen besparen en meer willen verduurzamen kunnen met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft inzicht in het verder verduurzamen van de onderneming en/of het wagenpark. Daarnaast kan men subsidie krijgen voor ondersteuning...

Lees verder

Laatste periode NOW: 27.500 aanvragen

Ongeveer 27.500 werkgevers hebben In de zesde en laatste periode van de NOW-maatregel een aanvraag ingediend. Het loket is 30 september gesloten. UWV heeft inmiddels ruim 21.000 aanvragen voor de zesde periode NOW toegekend. Deze werkgevers, die samen 363.000 mensen in dienst hebben, hebben de...

Lees verder

Rekening-courant-verrekening telt niet als betaling voor btw

Onder voorwaarden kan een verrekening in de rekening-courant voor de omzetbelasting tellen als een betaling. Men moet dan wel duidelijk maken dat de schuldeiser afstand doet van zijn vordering in ruil voor een nieuw vorderingsrecht. In een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de inspecteur een...

Lees verder

Termijn voor dwangsom begint bij ontvangst ingebrekestelling

Als een bestuursorgaan na een ingebrekestelling niet tijdig een beslissing neemt op een bezwaarschrift, kan de belanghebbende een dwangsom vorderen. De beslistermijn gaat echter pas in wanneer de ingebrekestelling het bevoegde bestuursorgaan bereikt. De gemeente Haarlem legt aan een vrouw een naheffingsaanslag parkeerbelasting op. De...

Lees verder

Nieuwe en verlengde fiscale maatregelen wegens coronacrisis

In het besluit noodmaatregelen coronacrisis is een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor belastinguitstel en aanpassing van de reikwijdte van de betalingsregeling opgenomen. Daarnaast wordt een aantal maatregelen verlengd tot 1 januari 2022. Het demissionaire kabinet verlengt de navolgende (fiscale) maatregelen tot en met 31 december 2021:Doorlopen...

Lees verder

Vanaf 2022 afscherming woonadressen in Handelsregister

Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel het woonadres van ondernemers en bestuurders af in het Handelsregister. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat past daartoe het Handelsregisterbesluit 2008 aan. De afgeschermde woonadressen zijn vanaf 2022 alleen nog in te zien door overheidsorganisaties...

Lees verder