Verschillende periodes, verschillende straffen mogelijk

Men mag niet voor hetzelfde feit zowel met een vergrijpboete als een taakstraf worden bestraft. Maar iemand kan wel beide straffen krijgen voor een zelfde soort handelingen in verschillende periodes. Een echtpaar en hun dochter exploiteren via hun VOF een kledingwinkel in de periode 2015...

Lees verder

Doorbetaaldloonregeling obstakel voor gebruikelijk loon

De inspecteur mag niet het gebruikelijk loon van een dga per lichaam in een concern berekenen, als de doorbetaaldloonregeling van toepassing is. Een man is de bestuurder en enig aandeelhouder van een holding. Behalve 25% van de aandelen in een tussenhoudstermaatschappij bezit deze holding ook...

Lees verder

Verruiming eerste schijf Vpb gemonitord

In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Vijlbrief aangegeven dat in de gaten zal worden gehouden of en op welke schaal en wijze bedrijven opsplitsen om gebruik te maken van de verhoging van de schijfgrens in de vennootschapsbelasting. Als de monitoring hiertoe aanleiding geeft, zal worden...

Lees verder

Deadline vaststelling TVL Q2 2021 verschoven naar 8 maart

De deadline voor ondernemers die een vaststellingsverzoek moeten indienen omdat zij TVL Q2 2021 hebben aangevraagd, is aangepast naar uiterlijk 8 maart 2022. Dit was 11 januari 2022. Met het vaststellingsverzoek geven zij de werkelijke omzet over de periode april tot en met juni 2021...

Lees verder

Steunpakket wederom uitgebreid

Daar ondernemers door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans hadden om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen, verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en...

Lees verder

Een goede rittenregistratie is beter dan twee slechte

Wie wil voorkomen dat de bijtelling wegens privégebruik van een auto van de zaak plaatsvindt, is gebaat bij een sluitende rittenregistratie. Dat werkt in ieder geval beter dan twee rittenregistraties die elkaar tegenspreken. Een bv stelt een auto van de zaak ter beschikking aan haar...

Lees verder

Teruggave AWf-premie vanwege tijdelijke urenuitbreiding

Het standpunt over de tijdelijke urenuitbreiding is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 gewijzigd. Dit heeft de staatssecretaris van SZW in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Werkgevers die daardoor te veel AWf-premie hebben betaald, kunnen die premie terugkrijgen door de aangiften loonheffingen...

Lees verder

Pas aftrek na bewijs van btw-plicht leverancier

Staat de btw-plicht van een leverancier ter discussie? Dan moet zijn afnemer die btw-plicht aannemelijk maken als hij de voorbelasting wil aftrekken. Een Tsjechische handelsvennootschap, een s.r.o., wil de voorbelasting op afgenomen reclamediensten aftrekken. Maar de Tsjechische belastingdienst constateert dat de directeur van de vennootschap...

Lees verder

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Dat is de titel van het coalitieakkoord dat woensdagmiddag 15 december 2021 is gepresenteerd. De coalitie wil klimaatverandering tegengaan, de stikstofcrisis aanpakken, nieuwe betaalbare woningen bouwen, de gezondheidszorg verbeteren, fors investeren in veiligheid en ondermijning tegengaan, de kansengelijkheid vergroten en discriminatie tegengaan, de bestaanszekerheid verbeteren...

Lees verder