Afspraken met België en Duitsland over grensarbeiders verlengd

De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over grensarbeiders die door de coronamaatregelen moeten thuiswerken, zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Volgens de belastingverdragen met België en Duitsland mag de staat waar een werknemer zijn dienstbetrekking uitoefent, het loon mag...

Lees verder

Terugwerkende kracht sectorindeling voor werkgever

Het beleid om een wijziging in de sectorindeling tot maximaal vijf jaar terugwerkende kracht te geven is zelf met terugwerkende kracht ingetrokken. Dit vormt volgens de Hoge Raad een niet te rechtvaardigen schending van het eigendomsrecht. Per 1 januari 2006 is een bv voor de...

Lees verder

Geen aftrek voor volledig betaalde hypotheekrente

Voor de aftrek van rente vanwege een eigenwoningschuld in de situatie dat geen sprake meer is van fiscaal partnerschap, is de eigendomsverhouding van de woning relevant. Betaalt de ene partner de volledige rente, dan krijgt hij toch slechts aftrek voor het aandeel van de rente...

Lees verder

Bbz wijzigt vanwege einde Tozo-regeling

Omdat het kabinet een piekbelasting voorziet voor gemeenten bij een beroep op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen vanwege het einde van de Tozo-regeling per 1 oktober 2021, wordt het Bbz tijdelijk gewijzigd. Met ingang van 1 oktober 2021 wordt gestopt met het steun- en herstelpakket, waaronder...

Lees verder

Invordering openstaande belastingschulden weer opgestart

Door de coronacrisis heeft de Belastingdienst de invordering van openstaande belastingaanslagen tijdelijk stilgelegd. Maar vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen pakt de fiscus de invordering weer geleidelijk op. De planning voor de invorderingswerkzaamheden is als volgt: Vanaf eind september worden vooraankondigingen verstuurd.Vanaf begin oktober worden betalingsherinneringen...

Lees verder

Hoge Raad verduidelijkt nemo-teneturbeginsel

In een overweging ten overvloede heeft de Hoge Raad de rol van het nemo-teneturbeginsel bij de suppletieplicht voor de omzetbelasting toegelicht. Verkrijgt de Belastingdienst bewijs voor een beboetbare gedraging van de belastingplichtige door de suppletieplicht? Dan mag de Belastingdienst dit niet als bewijs voor een...

Lees verder

SEPP-bedrag per elektrische auto omlaag

Het maximale subsidiebedrag voor een elektrische auto gaat vanaf 2022 verder omlaag dan in eerste instantie gepland was, zo blijkt uit een brief staatsecretaris Van Weyenbergh (I en W). Wel komt meer geld beschikbaar voor subsidie. Het kabinet wil zo meer mensen de kans geven...

Lees verder

WBSO wordt in 2022 flexibeler bij aanvragen en verrekenen

Op Prinsjesdag zijn een aantal wijzigingen in de WBSO-wetgeving aangekondigd. Vanaf 2022 wordt het aanvragen van de WBSO flexibeler en eenvoudiger en kunnen bedrijven het WBSO-voordeel sneller verrekenen. Het gaat om de volgende wijzigingen: Het aanvraagproces wordt flexibeler en eenvoudiger: vanaf 2022 wordt het mogelijk dat...

Lees verder

Prinsjesdag 2021 – pakket Belastingplan 2022

Het Belastingpakket 2022 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022, Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking, Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen en Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijks wijzigen bedragen heffingsverminderingen. Daarnaast is het wetsvoorstel...

Lees verder

Bewijs contante gift met meer dan alleen bankafschrift

Donateurs die tot en met 2020 contante giften hebben gedaan en deze willen aftrekken, moeten deze giften aannemelijk maken met schriftelijke stukken. Zij kunnen daarbij niet volstaan met alleen maar een bankafschrift van de contante opname. Contante giften zijn sinds 1 januari 2021 niet meer...

Lees verder