Steunpakket verlengd tot eind maart 2022

De coronasteunmaatregelen voor ondernemers worden tot eind maart 2022 verlengd. Naast de loonsteun NOW en de TVL komt er ook gerichte steun voor zelfstandigen en wordt er gekeken of het belastinguitstel verlengd wordt. NOW Werkgevers kunnen ook voor de maanden januari, februari en maart de...

Lees verder

Zetelverplaatsing zonder misbruik houdt dividend onbelast

Soms levert de zetelverplaatsing van een bv naar het buitenland een belastingvoordeel op. Dit is een aanwijzing dat sprake is van misbruik, maar de bv mag tegenbewijs leveren. Een bv die op 28 december 2007 is opgericht naar Nederlands recht en is sinds 31 december...

Lees verder

TVL Q4 2021 voor Kerst open

TVL Q4 2021 voor Kerst open De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van 2021 opent voor de kerstdagen. De exacte datum maakt RVO zo snel mogelijk bekend. Inmiddels is aangekondigd dat er een TVL Q1 2022 komt. Het subsidiepercentage is 100%. Het...

Lees verder

Driejaarstermijn premiekorting start bij toepassing

Sommige werkgevers mochten in het verleden gedurende drie jaar de premiekorting voor oudere werknemers toepassen. Deze driejaarstermijn begon te lopen op het moment dat de werkgever de premiekorting daadwerkelijk ging benutten. Werkgevers mochten tot 1 januari 2018 onder voorwaarden een premiekorting toepassen als zij een...

Lees verder

Eerste dag zevende periode NOW: 2.800 aanvragen

Op de eerste dag dat bedrijven NOW-5 konden aanvragen voor de maanden november en december, hebben meer bedrijven een aanvraag gedaan dan in de vorige periode. De zevende periode NOW (NOW-5) beslaat ditmaal geen drie, maar twee maanden. Werkgevers met minimaal 20% omzetverlies kunnen een...

Lees verder

Lager btw-tarief op aantal goederen en diensten

De ministers van Financiën van de Europese Unie hebben overeenstemming bereikt over de verlaging van het btw-tarief op onder andere zonnepanelen, water, personenvervoer en livestreaming van sportwedstrijden of shows. Hiertoe wordt de BTW-Richtlijn uit 2006 gewijzigd. Na jaren onderhandelen zijn de ministers het eens geworden...

Lees verder

Stelselwijziging PEB voorkomt verliesverdamping

Het blijkt dat bv’s die een pensioen in eigen beheer hadden, verliesverdamping konden voorkomen door over te schakelen naar het omslagstelsel. Een bv kent pensioenrechten toe aan haar bestuurder en enig werknemer, die ook 0,5% van de aandelen in de bv houdt. Een stichting heeft...

Lees verder

Fout in verhuurovereenkomst, maar toch btw-aftrek

Een verhuurovereenkomst sluit langdurige verhuur niet uit, maar verder wijst alles erop dat de partijen alleen kortdurend willen verhuren. In zo’n geval is sprake van kortdurende verhuur en eventueel aftrek van voorbelasting. Een bv exploiteert diverse onroerende zaken, waaronder een pand dat bij aankoop uit...

Lees verder

CBS gaat jaarlijks onderzoek doen naar familiebedrijven

Minister Blok heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het CBS jaarlijks onderzoek gaat doen naar familiebedrijven. Dit naar aanleiding van een ingediende motie waarin wordt verzocht om vanaf 2022 periodiek onderzoek te doen naar familiebedrijven en de resultaten met de Kamer te delen....

Lees verder

Niet aantoonbaar uit Nederland vertrokken

Als een werknemer niet kan aantonen dat hij daadwerkelijk Nederland heeft verlaten om voor een buitenlandse werkgever te werken, mag Nederland over het buitenlandse inkomen heffen. Een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet als de eerder in het buitenland verrichtte werkzaamheden weliswaar hetzelfde zijn maar...

Lees verder