Technische btw-problemen bij de Belastingdienst

Als gevolg van technische problemen bij de Belastingdienst zijn mogelijk ten onrechte naheffingsaanslagen btw over het derde kwartaal 2021 en september 2021 opgelegd. Ook waren er problemen met de bevestigingsbrieven van btw-meldingen in het éénloketsysteem. Ondernemers hebben mogelijk ten onrechte een naheffingsaanslag btw ontvangen vanwege...

Lees verder

Ondernemen is meer dan investeren

Pas wanneer sprake is van een bron van inkomen, kan fiscaal gezien een IB-onderneming aanwezig zijn. Hof Amsterdam maakt in twee uitspraken duidelijk dat het doen van investeringen op zich onvoldoende is om een bron van inkomen te hebben. Zo moet zelfs na wat pech...

Lees verder

Gewijzigde winstverdeling wijst op nieuwe maatschap

Soms ontbinden twee maten een maatschap om vervolgens een nieuwe maatschap met elkaar aan te gaan met een andere winstverdeling. In zo’n situatie kan de inbreng van vastgoed in de nieuwe maatschap vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting. In 1994 gaan een vrouw met haar echtgenoot een...

Lees verder

Geen excuus om betaling op g-rekening uit te stellen

Als een uitlener van personeel toestaat dat de inlener zijn verschuldigde betaling stort op de g-rekening van de uitlener, mag die inlener zijn betaling in principe niet opschorten. Een bv stelt in de periode van januari tot en met juli 2019 Poolse arbeidskrachten ter beschikking...

Lees verder

Belastingkorting kan toch zonder beschikking ab-verlies

Rechtbank Noord-Nederland staat toe dat een dga zijn verlies uit aanmerkelijk belang, dat niet bij beschikking is vastgesteld, omzet in een belastingkorting. De rechtbank heeft dit standpunt niet altijd ingenomen. Een belastingplichtige die na de vervreemding van zijn volledige aanmerkelijk belang (ab) nog een verlies...

Lees verder

Partner haalt na overlijden en/of-rekening leeg

Volgens het Financiële Klachteninstituut (Kifid) is een mederekeninghouder volledig bevoegd om over het saldo van een en/of-rekening te beschikken. Dat de rekening door een partner is leeg gehaald voordat de bank wist van het overlijden, kan de bank niet worden aangerekend. Een man hield met...

Lees verder

Bedragen en percentages zorgverzekering 2022 vastgesteld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regeling ter vaststelling van bedragen en percentages voor de zorgverzekering en zorgtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. De Regeling zorgverzekering wordt op de volgende punten aangepast:het maximum bijdrageloon en -inkomen dat voor de heffing van de...

Lees verder

De wijzigingen per 1 januari 2022 in verband met Brexit

Ondernemers dienen zich er op voor te bereiden dat er met ingang van 1 januari 2022 nieuwe importeisen en grenscontroles voor het Verenigd Koninkrijk (VK) gaan gelden. Het VK voert importeisen en grenscontroleprocessen gefaseerd in. Dit gebeurt in drie fases. In het Border Operating Model...

Lees verder

Steunpakket 4e kwartaal aangevuld

Op 26 november heeft het kabinet strengere maatregelen aangekondigd om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en werkenden en daarom wordt het steunpakket uitgebreid. NOW-5 De NOW-5 geldt voor de periode van 1 november tot en met 31 december...

Lees verder

Onderzoek naar mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

Staatssecretaris Wiersma heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd met varianten voor een regeling voor werkbehoud bij calamiteiten die niet tot het reguliere ondernemersrisico behoren. Een beslissing hierover is aan een nieuw kabinet. In moties is door de Tweede Kamer gevraagd om, in voorbereiding op...

Lees verder