Onderzoek naar mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

Staatssecretaris Wiersma heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd met varianten voor een regeling voor werkbehoud bij calamiteiten die niet tot het reguliere ondernemersrisico behoren. Een beslissing hierover is aan een nieuw kabinet. In moties is door de Tweede Kamer gevraagd om, in voorbereiding op...

Lees verder

Te laat verstrekken gegevens hypotheek door ouders is fataal

Iemand die de rente wil aftrekken over een hypotheek die is verstrekt door zijn ouders of door andere niet-administratieplichtigen, moet de Belastingdienst tijdig voorzien van de gegevens over deze schuld. Dit is een harde eis, zo bevestigt de Hoge Raad. Een vrouw financiert de aankoop...

Lees verder

Voor vrijwilligersregeling is totale vergoeding relevant

In de Wet op de loonbelasting en de Wet inkomstenbelasting zijn vrijstellingen opgenomen voor vrijwilligersvergoedingen. De genoemde grensbedragen zijn met inbegrip van eventuele onkostenvergoedingen. Een man is in 2016 als vrijwilliger werkzaam voor een politieke partij. Hij ontvangt daarvoor een totale vergoeding van € 1.795, bestaande...

Lees verder

Loonafspraken oktober weer hoger dan gemiddeld

In oktober komen de gemaakte loonafspraken, net als in september, uit op een gemiddelde stijging van 2,4%. Dit is hoger dan het jaargemiddelde in 2021 van 2,0%. Het aantal nieuw afgesproken cao’s lag in de afgelopen maand op 22, net onder het gemiddelde aantal van...

Lees verder

Compromis afgewezen door tijdig aangekaart beletsel

Wanneer een belastingplichtige een compromis sluit met de fiscus, heeft hij recht op enige bedenktijd. Door tijdig te wijzen op een beletsel van het compromis, kan de belastingplichtige voorkomen dat hij daaraan is gebonden. Een man is gerechtigd tot de helft van de winst van...

Lees verder

Belastingrente aan ondernemers vergoed

Het kan zijn dat ondernemers ten onrechte geen belastingrente vergoed kregen, terwijl ze daar in specifieke gevallen vanaf 2016 bij btw-teruggaven en btw-verminderingen wel recht op hadden. Dit komt door een onjuistheid in de geautomatiseerde verwerking. De Belastingdienst betaalt deze ondernemers voor het eind van...

Lees verder

Krapte op de arbeidsmarkt stijgt

Het aantal vacatures stijgt en de werkloosheid daalde verder in het derde kwartaal van 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt. Tegenover elke 100 werklozen stonden 126 vacatures. Nog nooit waren er zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Eind...

Lees verder

Plaats van kernbeslissingen is plaats van vestiging

Vervullen de statutaire bestuursleden van een bv geen bepalende rol? Dan kan de fiscale vestigingsplaats van die bv in een andere staat liggen. Bijvoorbeeld in de staat waar de feitelijke leiding de kernbeslissingen neemt. Tussen een bv en de Belastingdienst loopt een geschil over de...

Lees verder

Tijdige aanvraag van groot belang voor voorschot NOW

Als iemand door zijn eigen schuld te laat is met zijn loonaangifte of NOW 1.0-aanvraag, heeft hij geen recht op tegemoetkomingen op grond van de NOW 1.0. Een bv heeft op 7 april 2020 bij het UWV een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de...

Lees verder

Belastingpakket 2022 gedeeltelijk door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 11 november het Belastingpakket 2022 gedeeltelijk aangenomen. De wetsvoorstellen Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten en Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen zijn aangehouden. Bij een aantal wetsvoorstellen zijn de amendementen aangenomen: Belastingplan 2022 Het amendement over het afschaffen van de teruggaafmogelijkheid van energiebelasting...

Lees verder