Zieke dga krijgt toch nog gebruikelijk loon

Volgens Rechtbank Gelderland is het feit dat de dga van een bv een deel van het jaar ziek is op zich geen reden om zijn (fiscaal) loon direct te verlagen. De ondernemingsactiviteiten van een bv omvatten onder andere consultancy- en bemiddelingsactiviteiten. De bv betaalt over...

Lees verder

Verlies niet navorderen zonder verliesherzieningsbeschikking

De inspecteur die een natuurlijk persoon een navorderingsaanslag wil opleggen vanwege een ten onrechte verrekend verlies moet eerst een herzieningsbeschikking opstellen. Doet hij dat niet, dan zal de belastingrechter de navorderingsaanslag vernietigen. In 2009 emigreert een echtpaar van Nederland naar Zwitserland. Zij geven in hun...

Lees verder

Termijn indienen derdenverklaring NOW verlengd

De termijn voor het indienen van de derdenverklaring bij de vaststellingsaanvraag NOW is met veertien weken verlengd. Daarbij is wel van belang dat de vaststelling van NOW-1 uiterlijk 31 oktober 2021 is aangevraagd. De controle voor de NOW is afhankelijk van de hoogte van het...

Lees verder

Vestigingsadressen ondernemers blijven openbaar

Volgens staatssecretaris Keijzer is het in algemene zin afschermen van adressen (privé of anderszins) van zelfstandigen en ondernemers in het Handelsregister een vergaande maatregel die in de praktijk op onderdelen niet uitvoerbaar is. Wel heeft de staatssecretaris een voorstel in voorbereiding tot standaard afscherming van...

Lees verder

Dga krijgt pand tegen lage prijs: diverse fiscale gevolgen

Soms verkoopt een bv een onroerende zaak bewust tegen een te lage prijs aan haar dga. Als de partijen niet de juiste fiscale gevolgen van deze transactie opgeven, riskeert de dga een navorderingsaanslag IB en een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting. Een aantal beroepsprocedures voor Rechtbank Noord-Holland zagen...

Lees verder

Een gezonde lunch is geen arbovoorziening

Er zijn belastingmaatregelen die werkgevers ondersteunen als zij hun personeel gezond willen laten eten. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Vijlbrief naar aanleiding van het bericht dat een ondernemer de Belastingdienst duizenden euro’s moet betalen voor een gezonde lunch voor zijn werknemers....

Lees verder

Nog voldoende SEBA-budget

Een ondernemer die een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto koopt of financial leaset kan een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Ook bij operationele lease is het mogelijk om in aanmerking te komen voor SEBA. In dat geval moet de leasemaatschappij de subsidie aanvragen...

Lees verder

Dga’s niet in dienstbetrekking werkzaam bij werk-bv

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de dga’s en de werkmaatschappij niet aannemelijk heeft gemaakt. De dga’s zijn daardoor niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De heren A en B zijn dga van respectievelijk A Holding bv en...

Lees verder

Belastingdienst mag ook weer niet te kritisch zijn

Een inspecteur mag best kritisch zijn, maar voor het opleggen van een informatiebeschikking mag hij niet volstaan met de stelling dat hij de belastingplichtige niet gelooft. Een man is enig aandeelhouder van een holding, die samen met een werkmaatschappij is gevoegd in een fiscale eenheid...

Lees verder

AP voor afschermen woonadressen zzp’ers in Handelsregister

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert staatssecretaris Keijzer (EZK) om de woonadressen van zzp’ers in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel af te schermen. Adressen moeten alleen beschikbaar blijven voor bepaalde beroepsgroepen en instanties. Veel zzp'ers klagen over het feit dat hun woonadres voor iedereen...

Lees verder