Steunmaatregelen worden per 1 oktober ingetrokken

Het kabinet heeft bekend gemaakt per 1 oktober 2021 te stoppen met de generieke coronasteunmaatregelen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Het Centraal Planbureau gaat uit van een groei van 3,8% in...

Lees verder

IB-ondernemerschap vergt meer dan verschijningsplicht

Nadat een ondernemer zijn bedrijf heeft verkocht en alleen nog maar op afroep hoeft te komen, zal hij waarschijnlijk geen IB-ondernemer meer zijn. Een man handelt via zijn eenmanszaak in kaasproducten en aanverwante artikelen. Deze producten verhandelt hij op drie markten in drie verschillende plaatsen....

Lees verder

Vraag voor 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van betaling aan

Ondernemers die door de coronacrisis hun belasting niet op tijd kunnen betalen en nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, kunnen dit nog doen tot en met 30 september 2021. In dat geval kan de ondernemer vanaf 1 oktober 2022 gebruikmaken van de betalingsregeling....

Lees verder

Aanvullend uitstel mogelijk ten onrechte afgewezen

Volgens de Belastingdienst zijn verzoeken voor belastingjaar 2020 voor aanvullend uitstel mogelijk ten onrechte afgewezen met de reden ‘onvoldoende motivatie’. Dit probleem is bij de Belastingdienst bekend en wordt hersteld. Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk voor deze posten opnieuw aanvullend uitstel aan te vragen....

Lees verder

Per 1 september nieuw aanvraagportaal WBSO

Vanaf 1 september 2021 is een Aanvraag Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) alleen nog mogelijk via het nieuwe aanvraagportaal. Het huidige aanvraagportaal – eLoket – wordt gesloten. In oktober 2020 opende RVO een nieuw aanvraagportaal voor de WBSO naast het eLoket. Vanaf 1 september 2021 is aanvragen indienen...

Lees verder

Afzien van rente over rekening-courant: verkapte winstuitdeling

Komt een dga eenmaal met zijn bv overeen dat hij rente over de rekening-courant vergoedt, dan moet hij deze ook betalen. Anders is fiscaal gezien sprake van een verkapte winstuitdeling. Een dga sluit in 2013 een overeenkomst inzake rekening-courant met zijn bv. Krachtens deze overeenkomst...

Lees verder

Bank mag relatie beëindigen bij Wwft-risico

Een bank mag haar klantenrelatie beëindigen als de desbetreffende klant onvoldoende informatie geeft om aan te tonen dat het risico van witwassen verwaarloosbaar is. Tot de klanten van een bank behoren een financiële holding, haar dga en haar dochtervennootschap. Die dochtervennootschap drijft een groothandel in...

Lees verder

Door corona veel ondernemers met problematische schuldenlast

Hoewel de Nederlandse economie goed hersteld, zijn veel ondernemers zwaar getroffen door de coronamaatregelen en kampen zij met problematische schulden. Dit blijkt uit recente cijfers van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), uitgevoerd door VNO-NCW, MKB-Nederland, het CBS, de Kamer van Koophandel en het Economisch Instituut voor...

Lees verder

Problemen bij accountantscontrole NOW

Volgens het onderzoeksplatform Follow the Money komen accountants in de problemen bij het tijdig controleren van de NOW-subsidies. Ze raken verstrikt in de ingewikkelde regelgeving. In het artikel komt een ondernemer aan het woord die al maanden probeert om een bedrag aan NOW-voorschot terug te...

Lees verder

Onderzoek aansluiting pensioenfonds uitdrukkelijk afspreken

Het onderzoeken of een werkgever verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds behoort niet tot de reguliere werkzaamheden van een loonadministrateur. Een bv drijft een onderneming die zich bezighoudt met de in- en verkoop van zonweringen binnen woningen. De bv plaatst die zonweringen ook en biedt...

Lees verder