Aftrekverbod huisvestingskosten huurrecht gerechtvaardigd

Volgens Rechtbank Gelderland bestaat er voldoende rechtvaardiging om de aftrek van huisvestingskosten in verband met een huurecht uit te sluiten. IB-ondernemers met een eigen woning zouden anders een fiscaal nadeel hebben dat huurders niet hebben. Een man is sinds 2009 ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hij...

Lees verder

TVL Q3 2021 per 31 augustus

Ondernemers kunnen van 31 augustus 08:00 uur tot 26 oktober om 17:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 aanvragen. Ook ondernemers die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de wateroverlast in Limburg kunnen van deze regeling gebruik maken. Ondernemers kunnen een aanvraag doen...

Lees verder

Fiscus mag BPM op gebruikte buitenlandse auto naheffen

Constateert de inspecteur dat op een gebruikte auto uit het buitenland te weinig BPM is geheven? Dan mag hij in beginsel de BPM naheffen. Bovendien is hij vrij in zijn bewijsleer voor wat betreft de waardering van de gebruiksschade. Een gemachtigde voert vier beroepsprocedures voor...

Lees verder

Wie fout advies zaait, zal vergrijpboete oogsten

Wanneer een belastingplichtige van zijn adviseur te horen krijgt dat hij hypotheekrente mag aftrekken, kan aan dit advies geen vertrouwen worden ontleent als aan die adviseur verkeerde informatie is verstrekt. Het gevolg is dan dat de belastingplichtige een vergrijpboete riskeert voor het ten onrechte aftrekken...

Lees verder

Handreiking werkplek thuis aangepast

De handreiking ‘Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?’ is uitgebreid. In de handreiking staat nu meer informatie over een eigen bijdrage die een werknemer betaalt voor een duurdere uitvoering van een arbovoorziening. Ook is de informatie uitgebreid over een arbovoorziening die onder een...

Lees verder

Aantal vacatures stijgt in het tweede kwartaal

Volgens het CBS is de spanning op de arbeidsmarkt inmiddels zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning wordt veroorzaakt door een recordgroei...

Lees verder

Box 3 op stelselniveau strijdig met discriminatieverbod

Rechtbank Noord-Nederland vindt de keuze van de wetgever om alle belastingplichtigen voor box 3 in het nieuwe stelsel vanaf 2017 over één kam te scheren evident van redelijke grond ontbloot. Het stelsel is in strijd met het discriminatieverbod. De rechtbank kan het ontstane rechtstekort echter...

Lees verder

Loonafspraken blijven opwaartse lijn vertonen

In juli is de opwaartse lijn in cao’s doorgezet met een gemiddelde loonafspraak van 2,3%. Het juli-gemiddelde is het hoogste maandgemiddelde van dit jaar. Over heel 2021 komt de gemiddelde afgesproken loonstijging uit op 1,9%. In juli zijn 20 cao-akkoorden tot stand gekomen. Daarmee komt...

Lees verder

Waardevermindering bij invoer ex-rental

Een belastingplichtige die een in een andere lidstaat gebruikte huurauto (ex-rental) invoert, mag bij de waardebepaling voor de BPM rekening houden met een extra waardevermindering. De belastingplichtige moet dit echter aannemelijk maken. Een belastingplichtige heeft een in een EU-lidstaat als huurauto gebruikte BMW 4-serie Gran...

Lees verder

Rechtbank laat ambtshalve aanslag intact maar boete niet

De wet biedt niet de mogelijkheid om voor de heffing van erfbelasting uit te gaan van het daadwerkelijk ontvangen bedrag in geld. Bepalend is de waarde van het aandeel in de nalatenschap op het moment van overlijden van erflater. Een vrouw heeft samen met haar...

Lees verder