Verdere verlaging energiebelasting voor bedrijven

Naar aanleiding van een motie bij het Belastingplan 2022 heeft het kabinet op 5 november 2021 besloten ook de tweede en derde schijf elektriciteit te verlagen. Dit komt met name ten goede aan MKB-bedrijven met een hoger energieverbruik. De op 15 oktober 2021 aangekondigde verlaging...

Lees verder

Schadevergoeding voor waterschade Limburg

Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen die in juli 2021 waterschade hebben geleden door het hoogwater en de overstromingen in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant kunnen tot en met 15 december 2021 een beroep doen op de Regeling...

Lees verder

Vaststellingsaanvraag NOW1: nog een kans

De deadline voor het aanvragen van de vaststelling van NOW1 is op 31 oktober 2021 officieel verstreken. Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend ontvangen op korte termijn nog een formele laatste herinnering van UWV en krijgen daarmee nog één mogelijkheid om aan de verplichtingen...

Lees verder

Bewijslast dat fiscale eenheid is beëindigd ligt bij holding

Als een holding aangeeft dat door een aandelenverkoop de fiscale eenheid voor de omzet- en/of vennootschapsbelasting is beëindigd, dan moet zij aannemelijk kunnen maken dat die verkoop echt heeft plaatsgevonden. Op 5 oktober 2000 vindt de oprichting van een vennootschap plaats. Het betreft een financiële...

Lees verder

Overdracht bloot eigendom naar Frans recht belandt in box 3

In het Franse recht kan men een woning schenken onder voorbehoud van een levenslang vruchtgebruik. De Nederlandse eigenaar zal dan in beginsel box 3-belasting moeten betalen over de blote eigendom. Een vrouw met de Franse nationaliteit woont in de jaren 2013 tot en met 2016...

Lees verder

Gewoon tarief OVB voor aankoop te slopen gezondheidscentrum

Wie een deel van een onroerende zaak koopt dat pas na de levering een woonbestemming krijgt, moet overdrachtsbelasting tegen het normale tarief betalen. Sinds 1 september 2008 oefent een tandarts zijn werkzaamheden uit in een onroerende zaak die wordt gebruikt als gezondheidscentrum. Behalve een tandarts-...

Lees verder

Voor WIA-uitkering moet fiscus van dienstbetrekking weten

Voor WIA-uitkering moet fiscus van dienstbetrekking weten In beginsel wijst het UWV een verzoek om een WIA-uitkering af als de Belastingdienst niet bekend is met enige dienstbetrekking van de verzoeker. Nadat een man bijna 104 weken ziek is geweest, vraagt hij bij het UWV een uitkering...

Lees verder

Aantal minimumloonbanen daalt

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal minimumloonbanen daalt. In 2021 waren er nog 438.000 werknemersbanen tegen het minimumloon. Het laagste aantal sinds 2006. In totaal waren er 2020 8,4 miljoen werknemersbanen waarvan 5,2% minimumloonbanen. Een daling van 0,6% ten opzichten van 2019. De...

Lees verder

Aanslag overdrager definitief, dan doorschuiving ook

Is bij een bedrijfsoverdracht verzocht om fiscale doorschuiving? En is de aanslag bij een van de betrokken partijen definitief? Dan kan de andere partij die keus niet meer herzien. Een echtpaar gaat in 2009 een VOF aan met de maten van een maatschap. De vennoten...

Lees verder