Fors minder NOW-aanvragen

Voor de zesde periode van de NOW-maatregel zijn in twee weken tijd bij UWV zo’n 8.600 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er inmiddels bijna 5.700 toegekend. Dit is fors minder dan in vorige periodes. De 5.700 werkgevers van wie de aanvraag al is toegekend hebben samen...

Lees verder

Hoge Raad: onbeperkt navorderen mag

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de onbeperkte navorderingstermijn voor de erfbelasting bij buitenlands vermogen (Edelweissroute) geen schending van het evenredigheidsbeginsel vormt. Twee partners hebben samen buitenlands vermogen. Wanneer de ene partner in 2001 overlijdt, maakt de andere partner in de aangifte erfbelasting geen melding...

Lees verder

Bedrijfsgebouwen bij boerderijwoning zijn aanhorigheden

Voor de verkrijging van een woning gold tot 2021 het verlaagde tarief van 2%. Dat verlaagde tarief gold ook voor aanhorigheden bij een woning. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat bedrijfsgebouwen en erfverhardingen aanhorigheden zijn bij een boerderijwoning. Een echtpaar koopt in 2015 een boerderijwoning. Tot...

Lees verder

Einde arbeidsovereenkomst bij stagiair

De Belastingdienst maakt ondernemers en salarisadministrateurs er op attent dat bij een stagiair in fictieve dienstbetrekking geen ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ mag worden aangeleverd bij het einde van de stage. Ook niet als de salarissoftware daar om vraagt. Dit moet alleen als de stagiair in...

Lees verder

Nog twee dagen voor een herzieningsverzoek SBI-code

Vanaf Q4 2020 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of een ondernemer tot de doelgroep van de TVL hoort. Soms komt een werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met de hoofdactiviteit op de inschrijving in het Handelsregister van KVK. En dat kan gevolgen hebben voor de...

Lees verder

Honklosse belastingfraudeur riskeert gevangenneming

Rechtbank Rotterdam ziet het plegen van fiscale fraude door een belastingadviseur als een ernstige zaak. Als de fraudeur daarnaast vaak van verblijfplaats wisselt, wijst dat op vluchtgevaar en kan de rechter besluiten het bevel tot gevangenneming te geven. Deze zaak betreft een man die een...

Lees verder

Verhuur één bedrijfspand aan vaste huurder: geen BOR

Als een bv vastgoed heeft, kan zij besluiten de property managementwerkzaamheden in eigen beheer te houden. Dat is echter niet voldoende om deze vastgoedexploitatie te doen kwalificeren als een materiële onderneming voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Een man heeft de eigendom van alle aandelen in een holding...

Lees verder

Steun voor mkb bij verduurzamen bedrijf

Mkb-ondernemers krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de...

Lees verder

Meldingsformulier waterschade Limburg open vanaf 9 augustus

Particulieren, ondernemers, overheden, religieuze organisaties, verenigingen en stichtingen met schade door het hoogwater in Limburg van juli 2021 kunnen vanaf 9 augustus 2021 hun schade melden bij RVO. Het gaat om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Wie in aanmerking wil komen...

Lees verder

Pas rechtsbijstandsvergoeding na inzet van specialist

Wie in een beroepsprocedure met betrekking tot een WOZ-beschikking een accountant inschakelt als gemachtigde, heeft geen recht op een rechtsbijstandsvergoeding. Rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan in een beroepsprocedure tegen een WOZ-beschikking. Nog voordat de rechtbank tot zijn uitspraak komt, worden de gemeente en de eigenaar...

Lees verder