Fiscus te laat met stukken is einde informatiebeschikking

Stel dat een belastingplichtige en de inspecteur zijn verwikkeld in een geschil over een informatiebeschikking. Vervolgens dient de Belastingdienst de relevante stukken niet op tijd in bij de rechter. In dat geval neemt de rechter deze stukken niet in aanmerking en kan hij besluiten de...

Lees verder

Online omzet telt mee bij onderhandelingen over huurkorting

Een winkel moet online omzet meerekenen als er wordt onderhandeld over huurkorting heeft de rechter bepaald in een tussenvonnis in een zaak tussen een kledingzaak en een verhuurder. Het betekent mogelijk dat retailers minder huurkorting krijgen voor door coronamaatregelen gemiste omzet. De rechter vindt het...

Lees verder

Coronasteun voor Limburgse ondernemers met waterschade

De steunmaatregelen voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis zijn ook van toepassing op ondernemers in Limburg die zijn getroffen door de watersnood. Dat zei premier Rutte. Het kabinet besprak maandag de situatie in Limburg. De wetgeving rond de steunmaatregelen omschrijven namelijk niet waardoor...

Lees verder

Wijziging Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Met deze maatregel wordt het begrip administratieplichtigen aan de Belastingdienst uitgebreid. Het gaat om een verplichting voor de periodieke renseignering van gegevens en inlichtingen uit het zogenoemde formulier IB-47, onder vermelding van het bsn. De nieuwe renseigneringsverplichting gaat gelden voor twee groepen administratieplichtigen. Allereerst betreft...

Lees verder

Wijziging Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Met deze maatregel wordt het begrip administratieplichtigen aan de Belastingdienst uitgebreid. Het gaat om een verplichting voor de periodieke renseignering van gegevens en inlichtingen uit het zogenoemde formulier IB-47, onder vermelding van het bsn. De nieuwe renseigneringsverplichting gaat gelden voor twee groepen administratieplichtigen. Allereerst betreft...

Lees verder

Oude ondernemersportaal vervalt

Belastingdienst verwachten. Vanaf 2022 vervangt Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude ondernemersportaal. In de brief doet de Belastingdienst suggesties aan deze groep van 280.000 ondernemers om zich daarop voor te bereiden. De Belastingdienst weet van de ruim 280.000 ondernemingen dat ze nog altijd het oude portaal...

Lees verder

Kom niet aan met een zelf verzonnen autokostenforfait

Een belastingadviseur heeft een eigen methode ontwikkeld om zijn winstcorrectie vanwege het privégebruik van de auto van de zaak te berekenen. Hij moet er dan rekening mee houden dat de Belastingdienst zulke alternatieve rekenmethodes niet op prijs stelt en daarvoor boetes oplegt. Via zijn eenmanszaak...

Lees verder

SEBA aangepast vanwege langere levertijden

Omdat de levertijden van de meeste elektrische bedrijfsauto’s door productieproblemen vertraging oplopen is de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangepast. Om uitbetaling van de subsidie aan te vragen, moet de bedrijfsauto in 2021 nu binnen zeven maanden worden geleverd...

Lees verder

Besturende belastingadviseur bepaalt vestigingsplaats bv

De formele bestuurder van een bv is gevestigd in Singapore. De belastingadviseur van de bv neemt in feite in Nederland de beslissingen. In dat geval is de bv toch gevestigd in Nederland. Dat brengt weer mee dat mogelijk dividendbelasting is verschuldigd op uitgekeerd dividend. Een...

Lees verder

Geen gerichte vrijstelling voor gezonde maaltijd

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het verstrekken van een gezonde maaltijd door de werkgever niet als een Arbovoorziening kwalificeert. Voor deze verstrekking geldt dus geen gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Een bv die is gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van cressen, heeft voor haar...

Lees verder