Ondernemer moet detailgegevens bestellingen bewaren

Detailgegevens over bestellingen hoeft een ondernemer niet te bewaren als de administratie voldoende andere gegevens bevat die een afdoende controle binnen een redelijke termijn van de verantwoorde omzet in geld mogelijk maken. Bij gebreke van dergelijke andere gegevens moet de ondernemer de detailgegevens van bestellingen...

Lees verder

Fiscus hoeft niet alle bekende gegevens te noemen

Wanneer de inspecteur een informatiebeschikking oplegt, hoeft hij daarbij niet te vermelden over welke gegevens hij al beschikt. De FIOD laat de Belastingdienst weten dat een vrouw beschikt over Belgische bankrekeningen. De inspecteur vraagt haar vervolgens om hem informatie te verstrekken over buitenlandse bankrekeningen die...

Lees verder

Goedkeuringen OVB voor starters op de woningmarkt

Financiƫn heeft in een besluit een tweetal goedkeuringen ten aanzien van de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2% overdrachtsbelasting gepubliceerd. Woningeigenaren die na 1 januari 2021 maar voor 8 juli 2021 (datum inwerking treden besluit) in een situatie zitten waarvoor de goedkeuringen zijn afgegeven,...

Lees verder

Bezwaar tegen een beslissing TVL

Een ondernemer die TVL aanvraagt en het niet eens is met de hoogte van defintieve subsidie of een afwijzing door RVO, kan tegen dat besluit bezwaar aantekenen. Inmiddels heeft RVO bijna 10.000 bezwaarschriften ontvangen vanwege besluiten over TVL. Tegen de in totaal 319.000 TVL-besluiten is...

Lees verder

Derde tijdvak Tijdelijke subsidieregeling NL leert door open

Uit de aanvragen in de eerste twee tijdvakken blijkt dat de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door voorziet in een grote behoefte. De al eerder aangekondigde derde aanvraagperiode wordt opengesteld en loopt van 1 september 2021, 9.00 uur tot en met 8 september 2021, 17.00 uur....

Lees verder

Werkgever moet meewerken aan 30%-regeling

Een extraterritoriale werknemer kan de 30%-regeling niet toepassen in de inkomstenbelasting als zijn werkgever zijn loon niet aanwijst als eindheffingsloon. Een man met de Deense nationaliteit is van 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015 in loondienst bij een bv in Nederland. Vanaf...

Lees verder

Ombudsman roept op tot meer maatwerk bij coronasteun

De Nationale Ombudsman roept de overheid op gemeenten meer ruimte te bieden om lokaal maatwerk te bieden. De overheid heeft veel ondernemers met steunpakketten geholpen. Er zijn echter ook zelfstandigen die buiten de boot vallen. Uit eerdere onderzoeken van de Ombudsman blijkt dat tijdige schulphulp...

Lees verder

Omzetting Bbz-leningen en toeslagen

Als gevolg van ongelukkige wet- en regelgeving moesten zelfstandigen, die in het kader van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) een lening ontvingen, toeslagen terugbetalen in het jaar dat die lening door de gemeente werd omgezet in een gift. Mogelijk worden zelfstandigen die dit voor 2014...

Lees verder

Zonder loon is vereiste aangifte niet gedaan

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is van oordeel dat de vereiste aangifte niet is gedaan door loon niet aan te geven. Een man moet zich ervan bewust zijn geweest dat daardoor een aanzienlijk bedrag aan verschuldigde belasting niet zou worden geheven. Dit leidt tot verzwaring en omkering van...

Lees verder

Ongehuwde broer geen partner van gehuwde zus

Een ongehuwde man kan geen fiscaal partner zijn voor de Successiewet met zijn zus. Weliswaar woonden beiden op hetzelfde woonadres, maar de zus was tot enkele jaren voor haar overlijden gehuwd. Een man woont sinds 1969 samen met zijn zus en haar echtgenoot op hetzelfde...

Lees verder