Ongehuwde broer geen partner van gehuwde zus

Een ongehuwde man kan geen fiscaal partner zijn voor de Successiewet met zijn zus. Weliswaar woonden beiden op hetzelfde woonadres, maar de zus was tot enkele jaren voor haar overlijden gehuwd. Een man woont sinds 1969 samen met zijn zus en haar echtgenoot op hetzelfde...

Lees verder

Steunpakket aangepast, geen vierde kwartaal

Het kabinet heeft besloten vanwege de verbeterde vooruitzichten (epidemiologisch en economisch) voor NOW4 (derde kwartaal 2021) een omzetverliesplafond te introduceren. Ook stopt het kabinet vanaf het vierde kwartaal met het steunpakket. Op advies van het CPB en De Nederlandsche Bank worden de steunmaatregelen vanaf het derde...

Lees verder

Meld bedrijfsmiddel voor de EIA-Energielijst 2022

Net als voor de MIA/Vamil kunnen ook bedrijfsmiddelen voor de Energielijst 2022 worden voorgedragen. Het moet dan gaan om een energiebesparend product of een duurzame energietechniek. Bedrijfsmiddelen kunnen tot 1 september 2021 worden voorgesteld. Op de Energielijst staan jaarlijks een ruime hoeveelheid innovatieve en duurzame...

Lees verder

Verschil loonaangifte, toch administratieplicht vervuld

Het kan gebeuren dat de aangifte loonheffingen niet overeenstemt met de administratie. Maar dat betekent volgens de Hoge Raad nog niet dat de administratieplicht is geschonden. Volgens de Belastingdienst heeft een bv met een horecaonderneming met betrekking tot de loonheffingen 2011 – 2012 de loonadministratieplicht...

Lees verder

Transparantie turboliquidatie ter consultatie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het concept van het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ter consultatie voorgelegd. De verwachting is dat een groot aantal ondernemers vanwege de covid-19 crisis op korte termijn hun bedrijf wil beëindigen door middel van de turboliquidatie. Dit wetsvoorstel...

Lees verder

Computercrash ontslaat ondernemer niet van bewaarplicht

Ondernemers komen niet snel onder hun bewaarplicht uit. Het crashen van de computer, het zoekraken van de back-up en in beslagname door de FIOD komen allemaal voor rekening van de ondernemer. Een man drijft in 2012 een eenmanszaak. De activiteiten van deze eenmanszaak bestaan uit...

Lees verder

Deel uitbetaald PEB toch volledig belast

Blijft de bv bij de afkoop van een pensioen in eigen beheer een deel van het netto pensioen schuldig? Dan mag de dga van Rechtbank Den Haag toch geen negatief pensioen in aanmerking nemen. Twee broers bezitten ieder de helft van de aandelen in een...

Lees verder

Verzoek om herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 nu mogelijk

Met ingang van TVL Q4 2020 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of een ondernemer tot de doelgroep van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hoort. Als een werkelijke hoofdactiviteit niet overeen komt met de hoofdactiviteit die is ingeschreven in het Handelsregister van KVK, kan...

Lees verder

Laat administratie zien waarnaar kilometerregistratie verwijst

Wie in zijn kilometerregistratie verwijst naar zijn financiële administratie, moet ook inzicht geven in deze administratie om het autokostenforfait te voorkomen. Een vrouw houdt zich via haar eenmanszaak bezig met het voeren van administraties en het geven van fiscaal advies. Zij heeft een auto van...

Lees verder

Vaststelling TVL Q1 2021

Vanaf de tweede helft van juli 2021 kunnen ondernemers, die een aanvraag TVL Q1 hebben gedaan, de werkelijke omzet over het eerste kwartaal van 2021 doorgeven. Hierover ontvangen zij een mail van RVO. RVO heeft het vaststellingsformulier al ingevuld met hulp van gegevens van de...

Lees verder