Nog voldoende SEBA-budget

Een ondernemer die een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto koopt of financial leaset kan een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Ook bij operationele lease is het mogelijk om in aanmerking te komen voor SEBA. In dat geval moet de leasemaatschappij de subsidie aanvragen...

Lees verder

Belastingdienst mag ook weer niet te kritisch zijn

Een inspecteur mag best kritisch zijn, maar voor het opleggen van een informatiebeschikking mag hij niet volstaan met de stelling dat hij de belastingplichtige niet gelooft. Een man is enig aandeelhouder van een holding, die samen met een werkmaatschappij is gevoegd in een fiscale eenheid...

Lees verder

Dga’s niet in dienstbetrekking werkzaam bij werk-bv

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de dga’s en de werkmaatschappij niet aannemelijk heeft gemaakt. De dga’s zijn daardoor niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De heren A en B zijn dga van respectievelijk A Holding bv en...

Lees verder

AP voor afschermen woonadressen zzp’ers in Handelsregister

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert staatssecretaris Keijzer (EZK) om de woonadressen van zzp’ers in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel af te schermen. Adressen moeten alleen beschikbaar blijven voor bepaalde beroepsgroepen en instanties. Veel zzp'ers klagen over het feit dat hun woonadres voor iedereen...

Lees verder

Steunmaatregelen worden per 1 oktober ingetrokken

Het kabinet heeft bekend gemaakt per 1 oktober 2021 te stoppen met de generieke coronasteunmaatregelen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Het Centraal Planbureau gaat uit van een groei van 3,8% in...

Lees verder

Vraag voor 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van betaling aan

Ondernemers die door de coronacrisis hun belasting niet op tijd kunnen betalen en nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, kunnen dit nog doen tot en met 30 september 2021. In dat geval kan de ondernemer vanaf 1 oktober 2022 gebruikmaken van de betalingsregeling....

Lees verder

IB-ondernemerschap vergt meer dan verschijningsplicht

Nadat een ondernemer zijn bedrijf heeft verkocht en alleen nog maar op afroep hoeft te komen, zal hij waarschijnlijk geen IB-ondernemer meer zijn. Een man handelt via zijn eenmanszaak in kaasproducten en aanverwante artikelen. Deze producten verhandelt hij op drie markten in drie verschillende plaatsen....

Lees verder

Aanvullend uitstel mogelijk ten onrechte afgewezen

Volgens de Belastingdienst zijn verzoeken voor belastingjaar 2020 voor aanvullend uitstel mogelijk ten onrechte afgewezen met de reden ‘onvoldoende motivatie’. Dit probleem is bij de Belastingdienst bekend en wordt hersteld. Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk voor deze posten opnieuw aanvullend uitstel aan te vragen....

Lees verder

Per 1 september nieuw aanvraagportaal WBSO

Vanaf 1 september 2021 is een Aanvraag Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) alleen nog mogelijk via het nieuwe aanvraagportaal. Het huidige aanvraagportaal – eLoket – wordt gesloten. In oktober 2020 opende RVO een nieuw aanvraagportaal voor de WBSO naast het eLoket. Vanaf 1 september 2021 is aanvragen indienen...

Lees verder

Afzien van rente over rekening-courant: verkapte winstuitdeling

Komt een dga eenmaal met zijn bv overeen dat hij rente over de rekening-courant vergoedt, dan moet hij deze ook betalen. Anders is fiscaal gezien sprake van een verkapte winstuitdeling. Een dga sluit in 2013 een overeenkomst inzake rekening-courant met zijn bv. Krachtens deze overeenkomst...

Lees verder