Door corona veel ondernemers met problematische schuldenlast

Hoewel de Nederlandse economie goed hersteld, zijn veel ondernemers zwaar getroffen door de coronamaatregelen en kampen zij met problematische schulden. Dit blijkt uit recente cijfers van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), uitgevoerd door VNO-NCW, MKB-Nederland, het CBS, de Kamer van Koophandel en het Economisch Instituut voor...

Lees verder

Bank mag relatie beëindigen bij Wwft-risico

Een bank mag haar klantenrelatie beëindigen als de desbetreffende klant onvoldoende informatie geeft om aan te tonen dat het risico van witwassen verwaarloosbaar is. Tot de klanten van een bank behoren een financiële holding, haar dga en haar dochtervennootschap. Die dochtervennootschap drijft een groothandel in...

Lees verder

Onderzoek aansluiting pensioenfonds uitdrukkelijk afspreken

Het onderzoeken of een werkgever verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds behoort niet tot de reguliere werkzaamheden van een loonadministrateur. Een bv drijft een onderneming die zich bezighoudt met de in- en verkoop van zonweringen binnen woningen. De bv plaatst die zonweringen ook en biedt...

Lees verder

Problemen bij accountantscontrole NOW

Volgens het onderzoeksplatform Follow the Money komen accountants in de problemen bij het tijdig controleren van de NOW-subsidies. Ze raken verstrikt in de ingewikkelde regelgeving. In het artikel komt een ondernemer aan het woord die al maanden probeert om een bedrag aan NOW-voorschot terug te...

Lees verder

TVL Q3 2021 per 31 augustus

Ondernemers kunnen van 31 augustus 08:00 uur tot 26 oktober om 17:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 aanvragen. Ook ondernemers die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de wateroverlast in Limburg kunnen van deze regeling gebruik maken. Ondernemers kunnen een aanvraag doen...

Lees verder

Aftrekverbod huisvestingskosten huurrecht gerechtvaardigd

Volgens Rechtbank Gelderland bestaat er voldoende rechtvaardiging om de aftrek van huisvestingskosten in verband met een huurecht uit te sluiten. IB-ondernemers met een eigen woning zouden anders een fiscaal nadeel hebben dat huurders niet hebben. Een man is sinds 2009 ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hij...

Lees verder

Fiscus mag BPM op gebruikte buitenlandse auto naheffen

Constateert de inspecteur dat op een gebruikte auto uit het buitenland te weinig BPM is geheven? Dan mag hij in beginsel de BPM naheffen. Bovendien is hij vrij in zijn bewijsleer voor wat betreft de waardering van de gebruiksschade. Een gemachtigde voert vier beroepsprocedures voor...

Lees verder

Handreiking werkplek thuis aangepast

De handreiking ‘Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?’ is uitgebreid. In de handreiking staat nu meer informatie over een eigen bijdrage die een werknemer betaalt voor een duurdere uitvoering van een arbovoorziening. Ook is de informatie uitgebreid over een arbovoorziening die onder een...

Lees verder

Wie fout advies zaait, zal vergrijpboete oogsten

Wanneer een belastingplichtige van zijn adviseur te horen krijgt dat hij hypotheekrente mag aftrekken, kan aan dit advies geen vertrouwen worden ontleent als aan die adviseur verkeerde informatie is verstrekt. Het gevolg is dan dat de belastingplichtige een vergrijpboete riskeert voor het ten onrechte aftrekken...

Lees verder

Aantal vacatures stijgt in het tweede kwartaal

Volgens het CBS is de spanning op de arbeidsmarkt inmiddels zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning wordt veroorzaakt door een recordgroei...

Lees verder