In privé verkregen woning tegen waarde bewoond inbrengen

Een IB-ondernemer neemt het aandeel van zijn ex-partner in de gezamenlijke woning over en brengt dit in in zijn onderneming. Dan moet hij de waarde in bewoonde staat hanteren. Een man en zijn partner kopen in 2005 samen een appartement. De man rekent de onverdeelde...

Lees verder

Vrijstelling kleine ondernemers versoepeld

Financiën heeft een besluit gepubliceerd dat een goedkeuring bevat voor ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800 om de vrijstelling voor kleine ondernemers toe te passen zonder dat zij hiervoor een melding hoeven te doen (vrijwillige registratiedrempel). Ook zijn zij niet gebonden aan een...

Lees verder

TOZO verlengd tot 1 oktober 2021

In een brief van 27 mei 2021 kondigde het kabinet aan het steun- en herstelpakket met drie maanden te verlengen. Dit is met het besluit van 14 juni geformaliseerd voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2021 een beroep op...

Lees verder

Coronakredietregelingen ook voor investeringen

Drie coronakredietregelingen kunnen door ondernemers ook worden gebruikt om te investeren in nieuwe apparatuur of om voorraden aan te vullen. De KKC (kredieten tot € 50.000), BMKB-C (€ 1,5 miljoen) en GO-C (€ 150 miljoen) zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Tot nu...

Lees verder

Schenkbelasting blijft buiten verkrijgingsprijs ab

In beginsel is de schenking van een aanmerkelijk belang aan aandelen onderworpen aan schenkbelasting. De begunstigde mag de verkrijgingsprijs van zijn aanmerkelijk belang echter niet verhogen met het bedrag aan schenkbelasting, zo oordeelt de Hoge Raad. Een man heeft alle aandelen in een holding in...

Lees verder

Dien voorstellen Milieulijst 2022 in

RVO nodigt het bedrijfsleven uit om voorstellen te doen voor het opnemen van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst. Een voorstel voor opname moet uiterlijk 15 augustus 2021 worden ingediend. Op de Milieulijst, die jaarlijks wordt aangepast, staan zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers...

Lees verder

Belastingdienst controleert werknemersverzekeringen

De Belastingdienst heeft bij controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen bij een aantal werkgevers verschillen geconstateerd. De gegevens in deze aangiften wijken af van de informatie die bij de Belastingdienst bekend is. Deze werkgevers ontvangen binnenkort een brief van de...

Lees verder

Controle F-biljet hoeft niet strenger dan normaal te zijn

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur het namens een overleden belastingplichtige ingediende F-biljet niet strenger hoeft te controleren dan een normale aangifte. Een echtpaar is in gemeenschap van goederen gehuwd. De echtgenote houdt alle aandelen in een bv met uitsluitend beleggingsvermogen. In december 2010 komt...

Lees verder