Box 3 op stelselniveau strijdig met discriminatieverbod

Rechtbank Noord-Nederland vindt de keuze van de wetgever om alle belastingplichtigen voor box 3 in het nieuwe stelsel vanaf 2017 over één kam te scheren evident van redelijke grond ontbloot. Het stelsel is in strijd met het discriminatieverbod. De rechtbank kan het ontstane rechtstekort echter...

Lees verder

Loonafspraken blijven opwaartse lijn vertonen

In juli is de opwaartse lijn in cao’s doorgezet met een gemiddelde loonafspraak van 2,3%. Het juli-gemiddelde is het hoogste maandgemiddelde van dit jaar. Over heel 2021 komt de gemiddelde afgesproken loonstijging uit op 1,9%. In juli zijn 20 cao-akkoorden tot stand gekomen. Daarmee komt...

Lees verder

Waardevermindering bij invoer ex-rental

Een belastingplichtige die een in een andere lidstaat gebruikte huurauto (ex-rental) invoert, mag bij de waardebepaling voor de BPM rekening houden met een extra waardevermindering. De belastingplichtige moet dit echter aannemelijk maken. Een belastingplichtige heeft een in een EU-lidstaat als huurauto gebruikte BMW 4-serie Gran...

Lees verder

Rechtbank laat ambtshalve aanslag intact maar boete niet

De wet biedt niet de mogelijkheid om voor de heffing van erfbelasting uit te gaan van het daadwerkelijk ontvangen bedrag in geld. Bepalend is de waarde van het aandeel in de nalatenschap op het moment van overlijden van erflater. Een vrouw heeft samen met haar...

Lees verder

Fors minder NOW-aanvragen

Voor de zesde periode van de NOW-maatregel zijn in twee weken tijd bij UWV zo’n 8.600 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er inmiddels bijna 5.700 toegekend. Dit is fors minder dan in vorige periodes. De 5.700 werkgevers van wie de aanvraag al is toegekend hebben samen...

Lees verder

Hoge Raad: onbeperkt navorderen mag

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de onbeperkte navorderingstermijn voor de erfbelasting bij buitenlands vermogen (Edelweissroute) geen schending van het evenredigheidsbeginsel vormt. Twee partners hebben samen buitenlands vermogen. Wanneer de ene partner in 2001 overlijdt, maakt de andere partner in de aangifte erfbelasting geen melding...

Lees verder

Einde arbeidsovereenkomst bij stagiair

De Belastingdienst maakt ondernemers en salarisadministrateurs er op attent dat bij een stagiair in fictieve dienstbetrekking geen ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ mag worden aangeleverd bij het einde van de stage. Ook niet als de salarissoftware daar om vraagt. Dit moet alleen als de stagiair in...

Lees verder

Bedrijfsgebouwen bij boerderijwoning zijn aanhorigheden

Voor de verkrijging van een woning gold tot 2021 het verlaagde tarief van 2%. Dat verlaagde tarief gold ook voor aanhorigheden bij een woning. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat bedrijfsgebouwen en erfverhardingen aanhorigheden zijn bij een boerderijwoning. Een echtpaar koopt in 2015 een boerderijwoning. Tot...

Lees verder

Honklosse belastingfraudeur riskeert gevangenneming

Rechtbank Rotterdam ziet het plegen van fiscale fraude door een belastingadviseur als een ernstige zaak. Als de fraudeur daarnaast vaak van verblijfplaats wisselt, wijst dat op vluchtgevaar en kan de rechter besluiten het bevel tot gevangenneming te geven. Deze zaak betreft een man die een...

Lees verder

Nog twee dagen voor een herzieningsverzoek SBI-code

Vanaf Q4 2020 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of een ondernemer tot de doelgroep van de TVL hoort. Soms komt een werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met de hoofdactiviteit op de inschrijving in het Handelsregister van KVK. En dat kan gevolgen hebben voor de...

Lees verder