Verlaagde AWf-percentages vanwege afschaffing BIK

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de AWf-percentages per 1 augustus 2021 worden verlaagd. De ministeriële regeling inzake de verlaging worden op dit moment op uitvoerbaarheid getoetst en wordt rond 24 juni 2021 gepubliceerd. De AWf-premies worden, naar verwachting,...

Lees verder

Naheffing op onterecht afgegeven btw-nummer

De Belastingdienst wijst een btw-ondernemer (ten onrechte) een tweede btw-nummer toe. Vervolgens trekt de ondernemer onder het tweede btw-nummer te veel voorbelasting af. In die situatie mag de inspecteur van Rechtbank Zeeland-West-Brabant de btw naheffen bij de ondernemer onder het onterecht toegekende tweede btw-nummer. Een...

Lees verder

Moties naar aanleiding van economisch steunpakket

Woensdag 2 juni heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het economische steunpakket (wetsvoorstel nr. 35420). Door Kamerleden zijn diverse moties ingediend met het verzoek aan de regering om actie te ondernemen. Over de moties is op 8 juni gestemd. De volgende moties zijn (samengevat) aangenomen:spreek...

Lees verder

Geen administratie bijhouden is onherstelbare schending

Een schending van de wettelijke administratieplicht die bestaat uit het helemaal niet bijhouden van een administratie kan men niet achteraf herstellen. De belastingrechter mag in deze situatie de ondernemer niet verplichten alsnog te voldoen aan verplichtingen volgens een informatiebeschikking. In een zaak voor de Hoge...

Lees verder

Beschikkingen Wtl 2020 in aantocht

De Belastingdienst verstuurt vanaf 3 juni de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020. Wie over 2020 recht heeft op één of meer tegemoetkomingen, ontvangt de beschikking vóór 1 augustus 2021. In de beschikking staat het te ontvangen bedrag voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en...

Lees verder

Zonnepanelen maken niet hele woning zakelijk

Soms is iemand uitsluitend btw-ondernemer omdat hij een nieuwe woning met zonnepanelen laat bouwen. Als hij de zonne-energie alleen voor privédoeleinden opwekt, kan hij de btw op de bouwkosten van de woning niet aftrekken. De rechtbank moet in vier vergelijkbare zaken uitspraak doen. Steeds gaat...

Lees verder

Mogelijk solidariteitsheffing en langer uitstel van betaling

Tijdens het coronadebat van woensdag 2 juni zijn door Tweede Kamerleden verschillende moties ingediend onder meer om het uitstel betaling van belasting te verlengen tot 1 oktober 2021 en de invorderingsrente gedurende de betalingstermijn te handhaven. Ook wordt voorgesteld te onderzoeken of het mogelijk is...

Lees verder

Te herinvesteren winst is soms te conserveren inkomen

Sommige ondernemers hebben na de staking van hun onderneming het voornemen om de behaalde stakingswinst binnen twaalf maanden na de staking te herinvesteren. Een bedrag ter grootte van de vervangende investeringen vormt dan te conserveren inkomen. De inspecteur moet dit inkomen meteen opnemen in een...

Lees verder

Administratieve lasten NOW-controle omlaag

De administratieve lasten bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde worden verlaagd. Dit meldt minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Om werkgevers die al een vaststelling voor de tranches NOW 1 en 2 hebben aangevraagd niet te...

Lees verder