Geen aftrek advocaatkosten voor terugvordering alimentatie

Een ex-echtgenoot maakt advocaatkosten om een lagere alimentatie voor zijn ex-partner bij de rechtbank af te dwingen en al betaalde alimentatie te laten terugbetalen. De terugbetaling van de alimentatie kwalificeert voor die ex-echtgenoot dan als negatieve persoonsgebonden aftrek. Kosten ter verwerving van een negatieve persoonsgebonden...

Lees verder

Uitnodiging voor horen mag ook per mail

Als een (gemachtigde van een) belastingplichtige per e-mail een pro forma bezwaarschrift indient en er meer elektronisch berichtenverkeer met de heffingsambtenaar plaatsvindt, mag de heffingsambtenaar een uitnodiging om te worden gehoord per mail versturen. De eigenaresse van een auto tekent beroep aan tegen de aan...

Lees verder

Steeds vaker voedsel met duurzaamheidskenmerk

Nederlandse consumenten kopen steeds vaker voedsel dat voorzien is van een keurmerk. In 2017 kochten huishoudens voor 4,5 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel. Het marktaandeel duurzaam voedsel ligt inmiddels op 11%. In 2017 gaven Nederlandse huishoudens ruim 4,5 miljard euro uit aan...

Lees verder

Uitwerking heroverweging pakket vestigingsklimaat

Bij de Tweede Kamer zijn de toegezegde nota’s van wijziging ingediend waarin de heroverweging pakket vestigingsklimaat is uitgewerkt. Het betreft drie nota’s van wijziging: een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020, een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2019...

Lees verder

Aanvraag ESF-subsidie in week 46

Van maandag 12 november 9.00 uur tot en met vrijdag 16 november 17.00 uur kunnen werkgevers weer een ESF (Europees Sociaal Fonds)-subsidie aanvragen voor projecten gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid. De subsidie is bedoeld voor projecten van bedrijven en instellingen om hun...

Lees verder

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2019 aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 1,34%. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2019:per maand: € 1.615,80; per week: € 372,90; per dag: € 74,58.Bron: Min...

Lees verder

Van flex naar vast? Meeste kans in onderwijs

Uit een onderzoek van CBS blijkt dat flexwerkers in het onderwijs de grootste kans hebben om van een flexbaan door te stromen naar een vaste baan. Het onderwijs is ook de enige bedrijfstak waar het aandeel doorstromers van flexibel naar vast in vijf jaar is...

Lees verder

Bovengemiddelde loonafspraken in september

Bij de cao’s die in september zijn afgesloten bedroeg de gemiddelde loonafspraak gemiddeld 2,5%. Dat is boven het gemiddelde van alle loonafspraken in 2018; dat cijfer staat nu op 2,3%. Met maart en april 2018 scoort september het hoogste maandgemiddelde sinds de crisis van tien...

Lees verder

Proceskostenvergoeding van € 125,25 voor geschil van € 3

Als een overheidsorgaan een fout maakt en het om slechts een klein bedrag gaat, kan een belanghebbende een beroepsprocedure aanspannen. De proceskostenvergoeding zal echter lager zijn dan gebruikelijk. Toch leverde dit een vrouw die bij Rechtbank Oost-Brabant in beroep ging vanwege een bedrag van € 3...

Lees verder

Schenking van eigen schilderij aan stichting is geen aftrekbare gift

Als iemand een schenking doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is deze schenking niet automatisch als gift aftrekbaar. Hiervoor moet namelijk aan meerdere voorwaarden worden voldaan, zo bevestigde Hof Arnhem-Leeuwarden. In deze zaak had een beeldend kunstenaar een eigen schilderij geschonken aan een...

Lees verder