BIK-regeling ingetrokken, lagere werkgeverspremie

Uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat de Commissie de hele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. De BIK-regeling wordt daarom met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Het kabinet stelt voor het voor 2021 gereserveerde budget in...

Lees verder

Notaris dient fiscaal nadeel van latrelaties aan te kaarten

Wie een affectieve relatie met ander aangaat zonder te trouwen of geregistreerde partners te worden, kan geen beroep doen op de partnervrijstelling in de erfbelasting. De notaris die voor deze personen een nieuw testament opstelt, dient hen op dit fiscale nadeel te wijzen. Gedurende ongeveer...

Lees verder

Belastingheffing aandelenopties werknemers onderzocht

Staatssecretaris Keijzer heeft een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de belastingheffing over aandelenoptierechten van werknemers in tien landen die relevant zijn voor Nederland als concurrerende vestigingsplaats voor startups en scale-ups naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste...

Lees verder

Inspecteur mag maar één keer uitspraak op bezwaar doen

Wanneer de Belastingdienst eenmaal een uitspraak op een bezwaarschrift heeft gedaan, betekent dat het einde van de bezwaarprocedure. Als de belastingplichtige later met een reactie komt op hetzelfde onderwerp, dan moet de inspecteur deze reactie aanmerken als een beroepschrift en verzenden naar de rechtbank. Een...

Lees verder

Handreiking verwerking vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met tips en praktische voorbeelden over hoe uitbetaalde vakantiebijslag moet worden verwerkt in de aangifte loonheffingen. Ook is er aandacht voor de opbouw van het recht op vakantiebijslag. Pas als de werkgever periodiek voor de werknemer reserveert en zo...

Lees verder

Zorgverlener die werkt voor ex-partner verplicht verzekerd

Kan een zorgontvanger bindende instructies geven aan de zorgverlener? Dan is het mogelijk dat de zorgverlener fiscaal gezien in dienstbetrekking is bij de zorgontvanger. Dit kan volgens Hof Den Haag zelfs als de zorgverlener en zorgontvanger ex-echtgenoten van elkaar zijn. Op 24 november 2015 treden...

Lees verder

Achterblijvende partner beschermt eigenwoningstatus

Blijft de partner van een uitgezonden werknemer achter in de Nederlandse woning, dan hoeft de werknemer geen beroep te doen op de uitzendregeling. Doordat zijn partner de woning blijft bewonen, blijft het karakter van de eigen woning behouden. Een getrouwde man wordt op 15 augustus...

Lees verder

Corona-doorstartkrediet voor het MKB

Bedrijven kunnen vanaf 1 juni een Time Out Arrangement (TOA)-krediet aanvragen. Het TOA-krediet kan door een bedrijf worden aangevraagd vanaf het moment dat een WHOA-procedure wordt opgestart maar wordt pas toegekend nadat het WHOA-akkoord definitief tot stand is gebracht. Op 1 januari 2021 is de...

Lees verder

Let op als NOW en TVL samen worden aangevraagd!

Door de verruiming van de TVL kan het zijn dat ondernemers geen recht meer hebben op de NOW omdat de TVL meetelt als omzet voor die NOW. RVO waarschuwt ondernemers daarom dat het tegelijk aanvragen van NOW en TVL gevolgen kan hebben voor het te...

Lees verder

Theoretische omzet hoort niet in pro rata-berekening

Bij de berekening van de aftrek voorbelasting moet een btw-ondernemer in beginsel de theoretische omzet over leegstaande panden buiten beschouwing laten. Zo luidt het oordeel van Hof Den Haag. Een fiscale eenheid (FE) voor de omzetbelasting verricht zowel btw-belaste als vrijgestelde prestaties. Zij is bijvoorbeeld...

Lees verder