Niet snel extra afwaardering voor verhuurde panden

De omstandigheid dat in een jaar huurprijzen dalen en een pand leeg komt te staan, is nog geen reden om al een paar jaar daarvoor over te gaan tot afwaardering tot lagere bedrijfswaarde. Een bv houdt zich bezig met de verhuur van onroerende zaken. Zij...

Lees verder

Kunstmatige financiering met hybrides? Renteaftrekbeperking!

In de praktijk komt het voor dat een groep investeerders een constructie opzet om een zakelijke verwerving van een deelneming te financieren met vreemd vermogen. Leidt deze constructie ertoe dat de rente bij de schuldeiser onbelast is? En blijft de economische positie van de vermogensverschaffers...

Lees verder

Kunstmatige financiering met hybrides? Renteaftrekbeperking!

In de praktijk komt het voor dat een groep investeerders een constructie opzet om een zakelijke verwerving van een deelneming te financieren met vreemd vermogen. Leidt deze constructie ertoe dat de rente bij de schuldeiser onbelast is? En blijft de economische positie van de vermogensverschaffers...

Lees verder

Fiscus te laat met stukken is einde informatiebeschikking

Stel dat een belastingplichtige en de inspecteur zijn verwikkeld in een geschil over een informatiebeschikking. Vervolgens dient de Belastingdienst de relevante stukken niet op tijd in bij de rechter. In dat geval neemt de rechter deze stukken niet in aanmerking en kan hij besluiten de...

Lees verder

Fiscus te laat met stukken is einde informatiebeschikking

Stel dat een belastingplichtige en de inspecteur zijn verwikkeld in een geschil over een informatiebeschikking. Vervolgens dient de Belastingdienst de relevante stukken niet op tijd in bij de rechter. In dat geval neemt de rechter deze stukken niet in aanmerking en kan hij besluiten de...

Lees verder

Online omzet telt mee bij onderhandelingen over huurkorting

Een winkel moet online omzet meerekenen als er wordt onderhandeld over huurkorting heeft de rechter bepaald in een tussenvonnis in een zaak tussen een kledingzaak en een verhuurder. Het betekent mogelijk dat retailers minder huurkorting krijgen voor door coronamaatregelen gemiste omzet. De rechter vindt het...

Lees verder

Coronasteun voor Limburgse ondernemers met waterschade

De steunmaatregelen voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis zijn ook van toepassing op ondernemers in Limburg die zijn getroffen door de watersnood. Dat zei premier Rutte. Het kabinet besprak maandag de situatie in Limburg. De wetgeving rond de steunmaatregelen omschrijven namelijk niet waardoor...

Lees verder

Wijziging Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Met deze maatregel wordt het begrip administratieplichtigen aan de Belastingdienst uitgebreid. Het gaat om een verplichting voor de periodieke renseignering van gegevens en inlichtingen uit het zogenoemde formulier IB-47, onder vermelding van het bsn. De nieuwe renseigneringsverplichting gaat gelden voor twee groepen administratieplichtigen. Allereerst betreft...

Lees verder

Wijziging Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Met deze maatregel wordt het begrip administratieplichtigen aan de Belastingdienst uitgebreid. Het gaat om een verplichting voor de periodieke renseignering van gegevens en inlichtingen uit het zogenoemde formulier IB-47, onder vermelding van het bsn. De nieuwe renseigneringsverplichting gaat gelden voor twee groepen administratieplichtigen. Allereerst betreft...

Lees verder

Oude ondernemersportaal vervalt

Belastingdienst verwachten. Vanaf 2022 vervangt Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude ondernemersportaal. In de brief doet de Belastingdienst suggesties aan deze groep van 280.000 ondernemers om zich daarop voor te bereiden. De Belastingdienst weet van de ruim 280.000 ondernemingen dat ze nog altijd het oude portaal...

Lees verder