Bewijs voor urencriterium moet duidelijk zijn

Een ondernemer moet voldoen aan het urencriterium, wil hij bepaalde ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek kunnen toepassen. Dat houdt in dat hij aannemelijk dient te maken dat hij voldoende tijd aan zijn onderneming besteedt. Daarbij moet hij in zijn overzicht duidelijk aangeven hoe de uren zijn...

Lees verder

TVL misbruikt: beslaglegging

RVO heeft, na uitgebreid onderzoek en overleg met de FIOD en het Openbaar Ministerie, aangifte gedaan tegen enkele honderden gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de TVL. In januari waren er signalen over mogelijk misbruik waarna een onderzoek naar fraude is gestart. Bij een...

Lees verder

Huwelijksrelatie overheerst arbeidsrelatie, geen WW

Door het hebben van een affectieve relatie is er volgens de rechtbank geen gezagsverhouding en overheerst de huwelijksrelatie. Daardoor bestaat er geen recht op een WW-uitkering. Een vrouw verzoekt UWV in 2017 om een WW-uitkering toe te kennen. Zij is vanaf 1 januari 1993 werkzaam...

Lees verder

Eerste kwartaal 2021: minder opgeheven bedrijven

Op basis van voorlopige cijfers van het CBS zijn er in het eerste kwartaal van 2021 zo’n 30.200 bedrijven opgeheven, ruim 9.000 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Bij 85% van de opheffingen ging het om bedrijven met één werkzame persoon. Er werden...

Lees verder

Schadevergoeding zolang beoogd belang groot genoeg is

Belanghebbenden die verzeild raken in beroepsprocedures die onredelijk lang duren, hebben recht op een vergoeding voor geleden immateriële schade. Een uitzondering geldt als het om een belang van hooguit € 15 gaat. Daarbij moet men volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kijken naar het belang op grond van het...

Lees verder

Zzp’er: maak gebruik van de TONK-regeling

Volgens minister Koolmees wordt er weinig gebruik gemaakt van de TONK-regeling. Zo blijkt uit een interview met de minister in het AD. Bij gemeenten blijven miljoenen op de plank liggen die bedoeld zijn voor steun. Zelfstandigen met een werkende partner die door corona omzetverlies lijden,...

Lees verder

Dringende oproep: verleng het bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst adviseert ondernemers om, als dat nog niet is gedaan, alsnog verlenging aan te vragen van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Dit kan nog tot en met 30 juni 2021. Ondernemers die drie maanden uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen...

Lees verder

NOW-loket voor vijfde periode op 6 mei open

Vanaf donderdag 6 mei 2012 kunnen werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vijfde periode van de NOW-maatregel terecht bij UWV. Er kan dan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd voor de maanden april tot en met juni 2021. Door de eerder dan...

Lees verder

Beroep actrice op gelijkheidsbeginsel slaagt niet

Een belastingplichtige die zich beroept op het gelijkheidsbeginsel moet dan aantonen dat de Belastingdienst een bepaald beleid voert met het oogmerk van begunstiging. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt ook als de Belastingdienst in een meerderheid van met belastingplichtige vergelijkbare gevallen wel de gevraagde faciliteiten...

Lees verder

Uit natuurlijke verbintenis voldane rente niet aftrekbaar

Stel dat ex-partners in een echtscheidingsconvenant afspreken dat de ene partner de rente voor de woning van de andere partner rechtstreeks betaalt. Dan drukt de rente niet op de andere partner en is voor die andere partner daarom niet aftrekbaar. In 1997 trouwt een echtpaar...

Lees verder