Vrijwillige inkeer niet mogelijk na media-aandacht

Als in de media berichten verschijnen over concrete acties van de Belastingdienst ten opzichte van verzwegen bankrekeningen in het buitenland en een belastingplichtige vervolgens een beroep doet op de inkeerregeling, is hij te laat. In deze zaak hield een man een bankrekening aan bij de...

Lees verder

Sterkere positie in digitale economie, einde telemarketing-irritatie

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft de Consumentenagenda met drie belangrijke thema’s naar de Tweede Kamer gestuurd. Eén van de thema’s is dat bedrijven of organisaties consumenten straks alleen nog mogen benaderen via de telefoon als een consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Ook wil de...

Lees verder

Lening niet zakelijk bij tweederangs zekerheid

Een lening aan een gelieerde schuldeiser is niet zakelijk als de schuldeiser weliswaar een zekerheid heeft gesteld, maar een andere financier dezelfde zekerheid ook al heeft bedongen en diens zekerheidstelling voorrang heeft. In deze zaak had een man via zijn holding geld doorgeleend aan een...

Lees verder

Bovenwoning keuzevermogen bij dienstbaarheid aan onderneming

Als een bovenwoning op enigerlei wijze dienstbaar is aan de onderneming die in de ruimte onder de woning wordt gedreven, is geen sprake van verplicht privévermogen maar van keuzevermogen, zo blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Een man exploiteerde met zijn echtgenote en dochter...

Lees verder

Alvast voorbereiden op elektronisch factureren aan de overheid

Ondernemers die zakendoen met de overheid doen er goed aan om zich alvast voor te bereiden op het elektronisch verzenden van facturen. De overheid kan deze ondernemers namelijk verzoeken om alle facturen vanaf 18 april 2019 elektronisch in te dienen. Op de genoemde datum treedt...

Lees verder

Actieplan voor meer invloed op eigen loopbaan

Het kabinet, de werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en uitvoeringsorganisaties werken aan een gezamenlijk actieplan om mensen meer invloed te laten krijgen op hun eigen loopbaan. Eén van de voornaamste aspecten van dit actieplan is dat het vanzelfsprekend wordt dat iedereen zich tijdens zijn of haar...

Lees verder

Eén op de drie werkgevers kiest voor actieve benadering kandidaten

In een tijd waarin het steeds moeilijk wordt om vacatures te vervullen, kiest één op de drie werkgevers ervoor om mogelijke kandidaten actief te benaderen. Dit blijkt uit onderzoek van UWV onder 6.700 werkgevers over hun zoektocht naar personeel. Nog altijd werven werkgevers vooral personeel...

Lees verder

Geen bouwterrein als verkoper niet hoeft te slopen

Als de verkoper van een perceel met gebouwen niet verplicht is om de bebouwing te slopen, kwalificeert de levering niet als een levering van een bouwterrein, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In deze zaak kocht een bv een perceel waarop een woonhuis...

Lees verder