Gewijzigde bijtelling meer dan één auto van zaak in 2022

De Belastingdienst gaf in een eerder bericht aan dat het beleid ten aanzien van de bijtelling voor privégebruik van situaties waarin een werknemer over meer dan één auto van de zaak beschikt met ingang van 2021 is gewijzigd. Naar aanleiding van praktijkvragen heeft de Belastingdienst...

Lees verder

Voor aansprakelijkstelling boetes geldt zwaardere bewijslast

Als de Belastingdienst een bestuurder van een bv aansprakelijk wil stellen voor boetes, dan moet de Belastingdienst aannemelijk maken dat de bestuurder het belopen van de boete valt te verwijten. Een man is vanaf 14 januari 2011 tot en met 27 december 2017 bestuurder van...

Lees verder

Minder mensen met arbeidsbeperking vinden een baan

De arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers, WIA 35-minners en Participatiewetters in het doelgroepregister daalde door de coronacrisis in de eerste helft van 2020. Het was vooral lastiger om een nieuwe baan vinden, het verlies van banen door de coronacrisis is nog beperkt. De horeca & catering,...

Lees verder

Bv kan btw-ondernemerschap uitgevallen maat niet overnemen

Als iemand deelneemt in een maatschap en daarnaast een eigen bv heeft, kan hij in beginsel zijn maatschapsaandeel inbrengen in zijn bv. Als de maatschap de dga als maat ontslaat omdat hij door gezondheidsproblemen minder kan werken, is nog maar de vraag of de bv...

Lees verder

Progressief box 3-rendement geen schending belastingverdrag

Nederlandse belastingplichtigen met onroerende zaken in het buitenland hebben recht op een belastingvermindering om dubbele belasting te voorkomen. Deze vermindering bedraagt de box 3-heffing over het aandeel van de onroerende zaak in het box 3-vermogen. Volgens Rechtbank Gelderland doet het huidige progressieve forfaitair rendement geen...

Lees verder

MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het gebruik van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. De MKB verzuim-ontzorg-verzekering kan sinds 1 januari 2020 worden afgesloten en ruim 6.000 werkgevers hebben dat tot nu toe gedaan. De intentie van de verzekering is, naast de dekking van het...

Lees verder

Notaris hoeft geen fiscaal advies te geven

Onder bepaalde omstandigheden kan het uitgeven van preferente aandelen leiden tot het ontstaan van een in box 1 belast lucratief belang. De notaris die betrokken is bij het opstellen van de notariële stukken hoeft daar niet altijd van op de hoogte te zijn. En als...

Lees verder

Startersregeling TVL niet eerder open dan medio mei

De startersregeling TVL kan niet voor medio mei worden opengesteld. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Keijzer over het bericht dat de startersregeling TVL pas medio mei open zal gaan. Het uitwerken, voorbereiden en uitvoeren van al de wijzigingen en regelingen kost...

Lees verder