Verschoningsrecht advocaat kan op derdengeldenrekening zien

Verkrijgt een advocaat vanuit zijn positie informatie over een derdengeldenrekening? Dan hoeft en mag hij volgens de Hoge Raad de Belastingdienst geen informatie geven over betalingen met deze rekening die zien op verstrekte opdrachten. Een cliënte van een advocaat stort eind september 2009 een bedrag...

Lees verder

Meer cao-akkoorden, maar nog steeds achterstand

In maart 2021 zijn meer cao-akkoorden (25) tot stand gekomen dan gebruikelijk voor de maand maart. Hierdoor wordt het aantal akkoorden dat wacht op herziening echter niet gecompenseerd. Volgens AWVN hebben werkgevers en vakbonden elkaar al een aantal maanden in een houdgreep: vakbonden zien loonruimte,...

Lees verder

Niet uit het buitenland opgekomen winstbestanddelen

Gegevens over vermeende te hoge fees zijn altijd beschikbaar geweest in de gevoerde administratie van de vennootschap. Er is daarom geen sprake van in het buitenland opgekomen winstbestanddelen. De rechtbank oordeelt dat de verlengde navorderingstermijn niet van toepassing is. Een bv is een moedermaatschappij van...

Lees verder

Ondernemersorganisaties willen ook compensatie voor inkomen ondernemer

De situatie wordt voor veel ondernemers in Nederland met de dag nijpender volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemersorganisaties reageren dan ook teleurgesteld op het uitblijven van versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgens de organisaties is het uitblijven van enige versoepeling van de coronamaatregelen per 21 april...

Lees verder

Fiscale toets premiebetaling door rechter toegestaan

De Hoge Raad is het met Hof Amsterdam eens dat een betaalde lijfrentepremie niet aftrekbaar is als de polishouder het betaalde bedrag leent van zijn eigen bv. Bovendien bepaalt de Hoge Raad dat de belastingrechter een premiebetaling mag beoordelen op fiscale aanvaardbaarheid. In zo’n geval...

Lees verder

Familiebedrijven niet enthousiast over afschaffing BOR

Afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) hebben naar verwachting grote financiële gevolgen voor familiebedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG onder ruim tweehonderd familiebedrijven. Aanleiding is het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ waarin voorstellen worden gedaan om de toelating tot de...

Lees verder

Hoog btw-tarief op entree voor optreden dj’s

De exploitant van een uitgaansgelegenheid heeft volgens Rechtbank Gelderland niet aannemelijk gemaakt dat op entreegelden voor optredens van dj’s het verlaagde tarief omzetbelasting van toepassing is. Niet is aangetoond dat de bezoekers voor een bepaalde dj kwamen en evenmin is aangetoond dat de optredens van...

Lees verder

Ook bij crisis geen eenzijdige aanpassing arbeidsvoorwaarden

Alleen als in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kan een werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen. Ontbreekt een dergelijk beding, dan moet met iedere werknemer individueel schriftelijk overeenstemming worden bereikt. Vanwege de coronacrisis heeft Artis, met instemming van de Ondernemingsraad, een aantal maatregelen genomen...

Lees verder

Fiscale eenheid btw kan ook beboet worden

Een fiscale eenheid omzetbelasting is belastingplichtige in de zin van de Wet OB. Dat betekent volgens de Hoge Raad ook dat een fiscale eenheid een verzuimboete kan krijgen. Drie bv’s vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De Belastingdienst heeft aan die fiscale eenheid een...

Lees verder

Inlener moet risico op aansprakelijkheid blijven polsen

Als een bedrijf personeel inleent van een ander bedrijf, doet het er goed aan om te controleren of de uitlener kan voldoen aan zijn fiscale verplichtingen. Zo kan de inlener de kans verkleinen dat de fiscus hem aansprakelijk stelt voor de onbetaalde btw en loonheffing...

Lees verder