Werkgever moet meewerken aan 30%-regeling

Een extraterritoriale werknemer kan de 30%-regeling niet toepassen in de inkomstenbelasting als zijn werkgever zijn loon niet aanwijst als eindheffingsloon. Een man met de Deense nationaliteit is van 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015 in loondienst bij een bv in Nederland. Vanaf...

Lees verder

Zonder loon is vereiste aangifte niet gedaan

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is van oordeel dat de vereiste aangifte niet is gedaan door loon niet aan te geven. Een man moet zich ervan bewust zijn geweest dat daardoor een aanzienlijk bedrag aan verschuldigde belasting niet zou worden geheven. Dit leidt tot verzwaring en omkering van...

Lees verder

Omzetting Bbz-leningen en toeslagen

Als gevolg van ongelukkige wet- en regelgeving moesten zelfstandigen, die in het kader van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) een lening ontvingen, toeslagen terugbetalen in het jaar dat die lening door de gemeente werd omgezet in een gift. Mogelijk worden zelfstandigen die dit voor 2014...

Lees verder

Telemarketingregels gewijzigd

Met ingang van 1 juli 2021 zijn de telemarketingregels gewijzigd. Zo mag een ondernemer alleen nog op basis van opt-in zijn klant bellen. Vanaf 1 juli 2021 gelden de volgende regels:Telemarketingbedrijven en -organisaties mogen vanaf 1 juli niet meer ongevraagd naar natuurlijke personen bellen. Telemarketing...

Lees verder

Ongehuwde broer geen partner van gehuwde zus

Een ongehuwde man kan geen fiscaal partner zijn voor de Successiewet met zijn zus. Weliswaar woonden beiden op hetzelfde woonadres, maar de zus was tot enkele jaren voor haar overlijden gehuwd. Een man woont sinds 1969 samen met zijn zus en haar echtgenoot op hetzelfde...

Lees verder

Steunpakket aangepast, geen vierde kwartaal

Het kabinet heeft besloten vanwege de verbeterde vooruitzichten (epidemiologisch en economisch) voor NOW4 (derde kwartaal 2021) een omzetverliesplafond te introduceren. Ook stopt het kabinet vanaf het vierde kwartaal met het steunpakket. Op advies van het CPB en De Nederlandsche Bank worden de steunmaatregelen vanaf het derde...

Lees verder

Verschil loonaangifte, toch administratieplicht vervuld

Het kan gebeuren dat de aangifte loonheffingen niet overeenstemt met de administratie. Maar dat betekent volgens de Hoge Raad nog niet dat de administratieplicht is geschonden. Volgens de Belastingdienst heeft een bv met een horecaonderneming met betrekking tot de loonheffingen 2011 – 2012 de loonadministratieplicht...

Lees verder

Meld bedrijfsmiddel voor de EIA-Energielijst 2022

Net als voor de MIA/Vamil kunnen ook bedrijfsmiddelen voor de Energielijst 2022 worden voorgedragen. Het moet dan gaan om een energiebesparend product of een duurzame energietechniek. Bedrijfsmiddelen kunnen tot 1 september 2021 worden voorgesteld. Op de Energielijst staan jaarlijks een ruime hoeveelheid innovatieve en duurzame...

Lees verder

Transparantie turboliquidatie ter consultatie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het concept van het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ter consultatie voorgelegd. De verwachting is dat een groot aantal ondernemers vanwege de covid-19 crisis op korte termijn hun bedrijf wil beëindigen door middel van de turboliquidatie. Dit wetsvoorstel...

Lees verder

Computercrash ontslaat ondernemer niet van bewaarplicht

Ondernemers komen niet snel onder hun bewaarplicht uit. Het crashen van de computer, het zoekraken van de back-up en in beslagname door de FIOD komen allemaal voor rekening van de ondernemer. Een man drijft in 2012 een eenmanszaak. De activiteiten van deze eenmanszaak bestaan uit...

Lees verder