Inlener moet risico op aansprakelijkheid blijven polsen

Als een bedrijf personeel inleent van een ander bedrijf, doet het er goed aan om te controleren of de uitlener kan voldoen aan zijn fiscale verplichtingen. Zo kan de inlener de kans verkleinen dat de fiscus hem aansprakelijk stelt voor de onbetaalde btw en loonheffing...

Lees verder

Concept-subsidieregeling STAP-budget

Minister Koolmees de concept-subsidieregeling STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Het STAP-budget moet vanaf 2022 de fiscale aftrek van scholingsuitgaven vervangen. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt wordt met het STAP-budget in staat gesteld om scholing...

Lees verder

Aantal faillissementen gehalveerd

Uit de Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel (KVK) over het eerste kwartaal van 2021 blijkt dat het aantal startende bedrijven met 8% is toegenomen, ongeveer evenveel bedrijven zijn gestopt en het aantal faillissementen is gehalveerd. Hierdoor is het aantal geregistreerde bedrijven in het Handelsregister...

Lees verder

Registratie nieuwe éénloketsysteem btw gestart

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. Registratie voor het nieuwe éénloketsysteem, de One Stop Shop (OSS)-regeling, is nu mogelijk. Nederlandse ondernemers die, bijvoorbeeld via een webshop, goederen leveren in de Europese Unie aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen moeten vanaf...

Lees verder

Bij afkoop PEB: claim verevenen!

Wil een echtgenoot vanwege een te verwachte echtscheiding een pensioen in eigen beheer afkopen? Maar wil de andere echtgenoot dit pensioen verevenen? Dan zal die andere echtgenoot dit tijdig moeten aankaarten. Is het pensioen eenmaal afgekocht, dan valt namelijk niets meer te verrekenen, zo oordeelt...

Lees verder

Inschrijving Handelsregister verplicht

Vereiste voor een beroep op de Tozo-regeling is dat een zelfstandige staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ontbreekt die inschrijving dan vist de zelfstandige achter het net. Een zelfstandige werkt als FIFA match-agent. In verband met corona vraagt de match-agent de...

Lees verder

Beleidswijziging bijtelling bij meer dan één auto van zaak

De Belastingdienst heeft het beleid ten aanzien van de bijtelling voor privégebruik van situaties waarin een werknemer over meer dan één auto van de zaak beschikt met ingang van 2021 gewijzigd. In plaats van de hoogste cataloguswaarde is nu de hoogste bijtelling van belang. Momenteel...

Lees verder

Ernstig beschadigde auto eerst herstellen, dan BPM berekenen

Wacht een vanuit het buitenland overgebrachte auto nog op een keuring vanwege essentiële gebreken? Dan dient men de BPM te berekenen nadat deze gebreken zijn hersteld. Een autohandelaar brengt een gebruikte auto met ernstige schade vanuit Duitsland over naar Nederland. De auto heeft de status...

Lees verder

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale culturele evenementen

Het kabinet is niet van plan om wettelijke maatregelen te nemen voor een verlaagd btw-tarief voor digitale culturele evenementen. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Het kabinet trekt zich het lot aan van alle sectoren die getroffen worden door deze pandemie. Zo...

Lees verder

Hardheidsclausules TVL gepubliceerd

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de wijzigingsregeling van de TVL gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling wordt voor het eerste kwartaal van 2021 op een aantal onderdelen gewijzigd. Ten eerste wordt de vaste lastendrempel verlaagd waardoor meer mkb-ondernemingen voor TVL in...

Lees verder