Verzoek om herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 nu mogelijk

Met ingang van TVL Q4 2020 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of een ondernemer tot de doelgroep van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hoort. Als een werkelijke hoofdactiviteit niet overeen komt met de hoofdactiviteit die is ingeschreven in het Handelsregister van KVK, kan...

Lees verder

Deel uitbetaald PEB toch volledig belast

Blijft de bv bij de afkoop van een pensioen in eigen beheer een deel van het netto pensioen schuldig? Dan mag de dga van Rechtbank Den Haag toch geen negatief pensioen in aanmerking nemen. Twee broers bezitten ieder de helft van de aandelen in een...

Lees verder

Laat administratie zien waarnaar kilometerregistratie verwijst

Wie in zijn kilometerregistratie verwijst naar zijn financiële administratie, moet ook inzicht geven in deze administratie om het autokostenforfait te voorkomen. Een vrouw houdt zich via haar eenmanszaak bezig met het voeren van administraties en het geven van fiscaal advies. Zij heeft een auto van...

Lees verder

Vaststelling TVL Q1 2021

Vanaf de tweede helft van juli 2021 kunnen ondernemers, die een aanvraag TVL Q1 hebben gedaan, de werkelijke omzet over het eerste kwartaal van 2021 doorgeven. Hierover ontvangen zij een mail van RVO. RVO heeft het vaststellingsformulier al ingevuld met hulp van gegevens van de...

Lees verder

In privé verkregen woning tegen waarde bewoond inbrengen

Een IB-ondernemer neemt het aandeel van zijn ex-partner in de gezamenlijke woning over en brengt dit in in zijn onderneming. Dan moet hij de waarde in bewoonde staat hanteren. Een man en zijn partner kopen in 2005 samen een appartement. De man rekent de onverdeelde...

Lees verder

Vrijstelling kleine ondernemers versoepeld

Financiën heeft een besluit gepubliceerd dat een goedkeuring bevat voor ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800 om de vrijstelling voor kleine ondernemers toe te passen zonder dat zij hiervoor een melding hoeven te doen (vrijwillige registratiedrempel). Ook zijn zij niet gebonden aan een...

Lees verder

TOZO verlengd tot 1 oktober 2021

In een brief van 27 mei 2021 kondigde het kabinet aan het steun- en herstelpakket met drie maanden te verlengen. Dit is met het besluit van 14 juni geformaliseerd voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2021 een beroep op...

Lees verder

Coronakredietregelingen ook voor investeringen

Drie coronakredietregelingen kunnen door ondernemers ook worden gebruikt om te investeren in nieuwe apparatuur of om voorraden aan te vullen. De KKC (kredieten tot € 50.000), BMKB-C (€ 1,5 miljoen) en GO-C (€ 150 miljoen) zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Tot nu...

Lees verder

Schenkbelasting blijft buiten verkrijgingsprijs ab

In beginsel is de schenking van een aanmerkelijk belang aan aandelen onderworpen aan schenkbelasting. De begunstigde mag de verkrijgingsprijs van zijn aanmerkelijk belang echter niet verhogen met het bedrag aan schenkbelasting, zo oordeelt de Hoge Raad. Een man heeft alle aandelen in een holding in...

Lees verder

Dien voorstellen Milieulijst 2022 in

RVO nodigt het bedrijfsleven uit om voorstellen te doen voor het opnemen van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst. Een voorstel voor opname moet uiterlijk 15 augustus 2021 worden ingediend. Op de Milieulijst, die jaarlijks wordt aangepast, staan zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers...

Lees verder