Hardheidsclausules TVL gepubliceerd

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de wijzigingsregeling van de TVL gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling wordt voor het eerste kwartaal van 2021 op een aantal onderdelen gewijzigd. Ten eerste wordt de vaste lastendrempel verlaagd waardoor meer mkb-ondernemingen voor TVL in...

Lees verder

Vast minimum gebruikelijk loon is absoluut bedrag

De fiscus hoeft bij het bepalen van het gebruikelijk loon het normbedrag in principe niet naar tijdsgelang toe te passen. Zelfs als de dga maar een paar maanden voor zijn bv werkt, kan hij toch het volle normbedrag aan gebruikelijk loon genieten. Een man krijgt...

Lees verder

Rittenregistratie moet werkelijk gereden kilometers tonen

Als een werknemer een rittenregistratie overlegt, dient deze inzicht te geven in de werkelijk gereden kilometers. Geeft hij standaardkilometers op, dan schaadt hij daarmee de geloofwaardigheid van de rittenregistratie, aldus Rechtbank Noord-Nederland. Een bedrijf stelt zijn werknemer zowel in 2017 als in 2018 een auto...

Lees verder

Tot 1 juli 2021 onbelaste vaste reiskostenvergoeding

Werkgevers mogen tot 1 juli 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven vergoeden. Ook als deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) worden gemaakt. Voorwaarde is wel dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden...

Lees verder

Duidelijkheid over startersvrijstelling en 2%-tarief OVB

De Belastingdienst heeft een vragen en antwoorden document samengesteld waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de startersvrijstelling en 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. Daaruit blijkt hoe de Belastingdienst omgaat met voortgezette bewoning door de verkoper na overdracht van de woning en de mogelijke consequenties voor de...

Lees verder

eH3 nodig voor TVL Q1 en Q2

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat weten dat het vanaf 12 april 2021 verplicht is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met eHerkenning niveau 3 aan te vragen. Dit om het aanvragen veiliger te maken. Voor aanvragers met DigiD verandert er niets. Ondernemers die nog...

Lees verder

Ondanks foutje in loonaangifte toch recht op NOW-2

Een werkgever die een foutje maakt in de aangifte loonheffingen heeft volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant toch recht op de subsidie op grond van de tweede Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2). Voorwaarde is dan wel dat de polisadministratie de juiste gegevens moet bevatten. Een...

Lees verder

Ruim 210.000 aanvragen voor TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is sinds de invoering al meer dan 216.000 keer aangevraagd door ondernemers. Dat blijkt uit een Kamerbrief met een voortgangsreportage van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken. De aanvraagperiode voor TVL Q1 2021 staat sinds 15 februari open en wordt met...

Lees verder

Onredelijke inspecteur moet flink betalen

Als de inspecteur in verre mate onredelijk heeft gehandeld, heeft de procederende belastingplichtige recht op integrale vergoeding van de proceskosten. Een man verricht als daghandelaar in aandelen activiteiten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met een bv. Naast de daghandelaar zijn er nog diverse andere...

Lees verder

77.000 ondernemers verzoeken om loonsteun voor Q1 2021

Op het laatste moment hebben nog zo’n 5.000 ondernemers loonsteun aangevraagd voor de periode van januari tot en met maart (vierde periode). Dat kon tot en met 14 maart. In totaal hebben ruim 77.000 ondernemers een aanvraag voor de vierde periode van NOW ingediend. Inmiddels...

Lees verder