77.000 ondernemers verzoeken om loonsteun voor Q1 2021

Op het laatste moment hebben nog zo’n 5.000 ondernemers loonsteun aangevraagd voor de periode van januari tot en met maart (vierde periode). Dat kon tot en met 14 maart. In totaal hebben ruim 77.000 ondernemers een aanvraag voor de vierde periode van NOW ingediend. Inmiddels...

Lees verder

Omzetten onderneming en het LKV

Het omzetten van een eenmanszaak in vennootschap onder firma is aanleiding om geen tegemoetkoming loonkostenvoordeel oudere werknemer te verlenen. Er is dan sprake van een andere inhoudingsplichtige. Een ondernemer brengt zijn eenmanszaak in mei 2018 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in in een...

Lees verder

Fiscus vergeet aangifte te blokkeren: kenbare fout

Blijkt uit een boekenonderzoek dat een ingediende aangifte inkomstenbelasting niet correct is? Maar verzuimt een belastingmedewerker deze aangifte te blokkeren? Dan is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden in beginsel sprake van een kenbare fout. Het gevolg is dat de inspecteur dan toch een navorderingsaanslag mag opleggen....

Lees verder

EC keurt uitbreidingen TVL goed

De Europese Commissie (EC) heeft negen intensiveringen van de TVL Q1 2021 op 15 maart goedgekeurd. Onder andere de verhoging van het subsidiepercentage naar 85%, de verlaging van de vaste-lastendrempel en de openstelling van de TVL voor grote bedrijven. Het hogere subsidiepercentage en de andere...

Lees verder

Ondernemer blijf alert!

Op 10 maart is de campagne ‘Blijf Alert’ gestart. De campagne heeft als doel ondernemers alert te maken op signalen die wijzen op pogingen van criminele inmenging, zodat ze malafide investeerders sneller herkennen. Met de campagne worden ondernemers bewust gemaakt van de risico’s van de...

Lees verder

Aan ex-partner betaalde schommelende bedragen aftrekbaar

Voor duurzaam gescheiden partners blijft een juridisch afdwingbare zorgverplichting bestaan. Daarom zijn de door de rechter in een voorlopige voorziening genoemde onderhoudsbijdragen aan de ex-partner aftrekbaar. Dit is ook het geval als partijen naderhand overeenkomen dat de man vanwege zijn lage inkomens slechts hoeft te...

Lees verder

Woon-werkverkeer ambulante werknemer telt als privégebruik

Het woon-werkverkeer van ambulante werknemers vormt voor de omzetbelasting privégebruik, zo oordeelt Rechtbank Noord-Holland. De zaak betreft een bv die handelt in huishoudapparaten. Zij stelt auto’s ter beschikking aan haar werknemers. Sommigen van deze werknemers brengen een groot deel van hun werktijd onderweg of op...

Lees verder

TVL gaat naar 100%

Het kabinet heeft besloten de tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers te verhogen van 85 naar 100%. De verwachting is dat de TVL Q2 in de tweede helft van mei opengesteld zal worden. Een ondernemer die door de lockdown 100% omzetverlies lijdt, krijgt door...

Lees verder

Handreiking voor de werkplek thuis

Omdat de Belastingdienst veel vragen krijgt over de werkkostenregeling en de werkplek thuis, is de handreiking met het antwoord op veelgestelde vragen en een aantal praktische voorbeelden geactualiseerd. Voor de werkplek thuis gelden binnen de werkkostenregeling gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen en voor gereedschappen, computers, mobiele...

Lees verder

Kleine ondernemers krijgen (nog) geen TVL-voorschot

Op basis van de wet en het EU-verdrag is het niet mogelijk voorschotten uit te betalen aan kleine ondernemers met minder dan € 3.000 aan vaste lasten die een beroep hebben gedaan op de TVL. De aanvraag voor TVL moet eerst worden goedgekeurd door de...

Lees verder