Mogelijk solidariteitsheffing en langer uitstel van betaling

Tijdens het coronadebat van woensdag 2 juni zijn door Tweede Kamerleden verschillende moties ingediend onder meer om het uitstel betaling van belasting te verlengen tot 1 oktober 2021 en de invorderingsrente gedurende de betalingstermijn te handhaven. Ook wordt voorgesteld te onderzoeken of het mogelijk is...

Lees verder

Te herinvesteren winst is soms te conserveren inkomen

Sommige ondernemers hebben na de staking van hun onderneming het voornemen om de behaalde stakingswinst binnen twaalf maanden na de staking te herinvesteren. Een bedrag ter grootte van de vervangende investeringen vormt dan te conserveren inkomen. De inspecteur moet dit inkomen meteen opnemen in een...

Lees verder

Administratieve lasten NOW-controle omlaag

De administratieve lasten bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde worden verlaagd. Dit meldt minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Om werkgevers die al een vaststelling voor de tranches NOW 1 en 2 hebben aangevraagd niet te...

Lees verder

BIK-regeling ingetrokken, lagere werkgeverspremie

Uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat de Commissie de hele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. De BIK-regeling wordt daarom met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Het kabinet stelt voor het voor 2021 gereserveerde budget in...

Lees verder

Notaris dient fiscaal nadeel van latrelaties aan te kaarten

Wie een affectieve relatie met ander aangaat zonder te trouwen of geregistreerde partners te worden, kan geen beroep doen op de partnervrijstelling in de erfbelasting. De notaris die voor deze personen een nieuw testament opstelt, dient hen op dit fiscale nadeel te wijzen. Gedurende ongeveer...

Lees verder

Belastingheffing aandelenopties werknemers onderzocht

Staatssecretaris Keijzer heeft een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de belastingheffing over aandelenoptierechten van werknemers in tien landen die relevant zijn voor Nederland als concurrerende vestigingsplaats voor startups en scale-ups naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste...

Lees verder

Inspecteur mag maar één keer uitspraak op bezwaar doen

Wanneer de Belastingdienst eenmaal een uitspraak op een bezwaarschrift heeft gedaan, betekent dat het einde van de bezwaarprocedure. Als de belastingplichtige later met een reactie komt op hetzelfde onderwerp, dan moet de inspecteur deze reactie aanmerken als een beroepschrift en verzenden naar de rechtbank. Een...

Lees verder

Handreiking verwerking vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met tips en praktische voorbeelden over hoe uitbetaalde vakantiebijslag moet worden verwerkt in de aangifte loonheffingen. Ook is er aandacht voor de opbouw van het recht op vakantiebijslag. Pas als de werkgever periodiek voor de werknemer reserveert en zo...

Lees verder

Zorgverlener die werkt voor ex-partner verplicht verzekerd

Kan een zorgontvanger bindende instructies geven aan de zorgverlener? Dan is het mogelijk dat de zorgverlener fiscaal gezien in dienstbetrekking is bij de zorgontvanger. Dit kan volgens Hof Den Haag zelfs als de zorgverlener en zorgontvanger ex-echtgenoten van elkaar zijn. Op 24 november 2015 treden...

Lees verder