Kijk bij toets verkapt dividend naar totale vermogen

Als een dga zo veel geld leent bij zijn bv dat hij het feitelijk nooit kan terugbetalen, kan de Belastingdienst concluderen dat sprake is van een verkapte winstuitdeling. Bij het toetsen van de aflosmogelijkheden moet men kijken naar alle bezittingen (met uitzondering van zijn aandelen...

Lees verder

eLoket langer open voor WBSO-aanvragen

De planning van de volledige overgang naar het nieuwe WBSO-aanvraagportaal is door RVO bijgesteld. Naar verwachting kunnen ondernemers vanaf medio september 2021 in het nieuwe aanvraagportaal hun WBSO-zaken regelen. RVO heeft op 20 oktober 2020 een nieuw aanvraagportaal voor de WBSO geopend naast het eLoket....

Lees verder

Box 3-stelsel is sinds 2017 voldoende redelijk

Sinds 1 januari 2017 is de berekening van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen gebaseerd op diverse ficties. Een procedure van massaal bezwaar was gericht tegen deze manier van berekenen. Maar Rechtbank Gelderland oordeelt dat het stelsel over de jaren 2017 en 2018 geen...

Lees verder

Actualisatie besluit noodmaatregelen coronacrisis

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis is voor de elfde keer geactualiseerd. In deze aanpassing zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen over de volgende onderwerpen:sigaretten en rooktabak die vóór 1 januari 2021 zijn uitgeslagen tot verbruik en waarvan de verpakking is voorzien...

Lees verder

Bestuurder actief bedrijf mag fiscus later betalen

In principe hebben bestuurders van een vennootschap een redelijke vrijheid in het bepalen van de schudeisers die het eerst hun betaling ontvangen. Zo luidt in ieder geval het oordeel van Rechtbank Gelderland. Overigens eindigt deze vrijheid als de bestuurder besluit de onderneming te liquideren en...

Lees verder

Gebruik oude fundering scheelt overdrachtsbelasting

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de aankoop van een perceel met daarop de fundering van een verwoeste woning kan kwalificeren als een woning voor de overdrachtsbelasting. In dat geval kan het lage tarief van toepassing zijn. De koper moet de bestaande fundering dan wel gebruiken...

Lees verder

Algemene criteria voor thuiswerken beschikbaar

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Algemene criteria voor thuiswerken op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd. Deze handreiking helpt individuele werkgevers en werknemers bij het maken van afwegingen of een werknemer thuis of op locatie kan werken en kan onduidelijkheden over wel...

Lees verder

Koolmees geeft toelichting op Tozo-regeling

Een persoon die met zijn onderneming niet uiterlijk met ingang van 17 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is naar de definitie van de Tozo geen zelfstandige. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen over de Tozo-regeling door minister...

Lees verder

Winst uit onderneming voor participatie in filmfonds

Een voordeel kan alleen dan in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken als er een specifieke bron aan ten grondslag ligt. Hiervoor gelden drie voorwaarden, waaronder de vraag of bij een deelname een objectieve verwachting bestaat dat de investeerder een voordeel redelijkerwijze kan verwachten. Een...

Lees verder

Derde NL leert door-regeling

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een derde regeling in het kader van NL leert door gepubliceerd: NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. In 2020 zijn de regelingen NL leert door met inzet van ontwikkeladvies en NL leert door met inzet van scholing...

Lees verder