Storten op gezamenlijke rekening: geen schenking

Soms komen twee echtgenoten overeen dat geen sprake is van een huwelijksgemeenschap met uitzondering van een gezamenlijke rekening. Een van de echtgenoten stort voor het aangaan van het huwelijk een bedrag op die gezamenlijke rekening. Later komt hij te overlijden. In dat geval vormt de...

Lees verder

eHerkenning 1 verdwijnt bij RVO

Vanaf 1 juli 2021 kan bij RVO niet meer worden ingelogd met eHerkenning 1 (eH1). RVO kiest voor de hogere betrouwbaarheidsniveaus eH2+ en eH3 om gegevens beter te beschermen. Per regeling is of wordt op website aangegeven welk niveau nodig is. eH1 verdwijnt voor alle...

Lees verder

Belastingdienst moet eerdere aangiftes raadplegen

Het komt voor dat de inspecteur naderhand beslist dat een structureel verlieslijdende activiteit geen bron van inkomen is. Vaak zal hij dan de te weinig geheven inkomstenbelasting willen navorderen. Had de inspecteur simpelweg door eerdere aangiftes te raadplegen kunnen weten dat de activiteit geen bron...

Lees verder

MDIEU-regeling is aangepast

Op 22 januari 2021 is de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) in werking getreden. Deze regeling vloeit voor uit het pensioenakkoord waarin afspraken over duurzame inzetbaarheid zijn afgesproken. Deze regeling is aangepast. In de regeling zijn de subsidieplafonds en aanvraagtijdvakken vastgesteld voor...

Lees verder

Bewijs voor urencriterium moet duidelijk zijn

Een ondernemer moet voldoen aan het urencriterium, wil hij bepaalde ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek kunnen toepassen. Dat houdt in dat hij aannemelijk dient te maken dat hij voldoende tijd aan zijn onderneming besteedt. Daarbij moet hij in zijn overzicht duidelijk aangeven hoe de uren zijn...

Lees verder

TVL misbruikt: beslaglegging

RVO heeft, na uitgebreid onderzoek en overleg met de FIOD en het Openbaar Ministerie, aangifte gedaan tegen enkele honderden gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de TVL. In januari waren er signalen over mogelijk misbruik waarna een onderzoek naar fraude is gestart. Bij een...

Lees verder

Huwelijksrelatie overheerst arbeidsrelatie, geen WW

Door het hebben van een affectieve relatie is er volgens de rechtbank geen gezagsverhouding en overheerst de huwelijksrelatie. Daardoor bestaat er geen recht op een WW-uitkering. Een vrouw verzoekt UWV in 2017 om een WW-uitkering toe te kennen. Zij is vanaf 1 januari 1993 werkzaam...

Lees verder

Eerste kwartaal 2021: minder opgeheven bedrijven

Op basis van voorlopige cijfers van het CBS zijn er in het eerste kwartaal van 2021 zo’n 30.200 bedrijven opgeheven, ruim 9.000 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Bij 85% van de opheffingen ging het om bedrijven met één werkzame persoon. Er werden...

Lees verder

Schadevergoeding zolang beoogd belang groot genoeg is

Belanghebbenden die verzeild raken in beroepsprocedures die onredelijk lang duren, hebben recht op een vergoeding voor geleden immateriële schade. Een uitzondering geldt als het om een belang van hooguit € 15 gaat. Daarbij moet men volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kijken naar het belang op grond van het...

Lees verder

Zzp’er: maak gebruik van de TONK-regeling

Volgens minister Koolmees wordt er weinig gebruik gemaakt van de TONK-regeling. Zo blijkt uit een interview met de minister in het AD. Bij gemeenten blijven miljoenen op de plank liggen die bedoeld zijn voor steun. Zelfstandigen met een werkende partner die door corona omzetverlies lijden,...

Lees verder