Overeenkomst bezorger bij Deliveroo is dienstbetrekking

Een poging van Deliveroo om de arbeidsrelatie van haar maaltijdbezorgers te doen kwalificeren als een overeenkomst van opdracht is mislukt. Hof Amsterdam oordeelt dat de bezorgers in dienstbetrekking zijn bij het bedrijf. Deliveroo koppelt via een digitaal platform onafhankelijke restaurants via een bestel- en betaalsysteem...

Lees verder

Bedrijven en de nieuwe Brexit-regels

Bedrijven worstelen met de toepassing van douaneformaliteiten bij in- en uitvoer en met onbekendheid met de veranderde regels, zoals btw-procedures. Dit schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Blok informeert de Tweede Kamer over de ervaringen na een maand Brexit. De...

Lees verder

Geen teruggaaf dividendbelasting voor ‘doorgeefluik’

De oprichter van een lichaam kan over het vermogen van dat lichaam beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. In zo’n situatie kan fiscus de opbrengsten over dat vermogen toerekenen aan de oprichter. Deze toerekening werkt door naar de dividendbelasting. Daardoor kan het lichaam geen...

Lees verder

Belaste verrekening negatief kapitaal bij uittreding

Sommige ondernemers hebben een negatief kapitaal in een samenwerkingsverband. Als deze ondernemers uittreden, kunnen de andere participanten dat aandeel overnemen. Daarbij kunnen zij besluiten de vergoeding voor dit aandeel te verrekenen met het negatieve kapitaal. In zo’n situatie vindt geen kwijtschelding plaats, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant....

Lees verder

Bewijs gepinde gift met verklaring en bankafschrift

Wil een donateur bewijzen dat zij voor 1 januari 2021 per pinbetaling een gift hebben gedaan? Dan is het raadzaam om naast een verklaring van de algemeen nut bogende instelling een bankafschrift te hebben. Zeker als de instelling is betrokken bij kwitantiefraude. In zo’n geval...

Lees verder

Afspraken om steden zonder CO2-uitstoot te bevoorraden

Steden door het hele land voeren vanaf 2025 een zero-emissiezone in, zodat ze volledig schoon bevoorraad worden. Geen uitlaatgassen van vrachtwagens of bedrijfsbusjes meer in de stad. Ondernemers kunnen met subsidie overstappen op een schone bestelbus of vrachtwagen. Gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris...

Lees verder

Loket NOW 4 opent 15 februari

Maandag 15 februari 2021 om 9.00 uur gaat het UWV-loket voor de vierde periode van de NOW-maatregel open. Werkgevers kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden januari tot en met maart 2021. UWV verwacht veel aanvragen vanwege de verlengde lockdown. Werkgevers...

Lees verder

Schaderegeling coronarellen voor ondernemers

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus komt met een schaderegeling waardoor door de coronarellen getroffen ondernemers de schade kunnen verhalen die zij niet vergoed krijgen van verzekeraars. In nauw overleg met onder andere het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en MKB-Nederland is gewerkt aan de regeling...

Lees verder

Bonusverbod geldt niet voor arbeidsongeschikte directeur

Een bv is in een eerdere civiele procedure onder meer veroordeeld tot uitbetaling van een bonus aan een arbeidsongeschikte directeur. De bv hoeft die bonus niet te betalen als dit niet is toegestaan op grond van de NOW-regeling. Rechtbank Den Haag heeft beslist dat het...

Lees verder

Nieuwe subsidieregeling voor vrachtauto’s en innovaties

Ondernemers kunnen vanaf maart met subsidie investeren in uitstootvrije voertuigen boven de 4.250 kilogram. Dat zijn vooral vrachtwagens, elektrisch of op waterstof. Ook de schoonste hybridevarianten komen in aanmerking. Dit staat in DKTI-regeling die 5 februari in de Staatscourant is gepubliceerd. Er zijn steeds meer...

Lees verder