Geen ROW en verkapte winstuitdeling voor dga

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een gesloten koopovereenkomst onvoorwaardelijk is. De overeengekomen koopprijs voor de grond is onafhankelijk van het al dan niet verkrijgen van een bestemmingswijziging. Daarom is in 2013 geen sprake van resultaat uit overige werkzaamheden. In 2009 verkoopt een dga voor € 1,2...

Lees verder

Platformisering op de expeditiemarkt

Digitale expediteurs als Flexport, Shypple en Cogoport veroveren marktaandeel met hun online boekingsplatformen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en Erasmus Universiteit Rotterdam over de impact van platformisering op de expeditiemarkt. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van SmartPort en in samenwerking met de ondernemersverenigingen...

Lees verder

Geen overgang algemeenheid van goederen

Alleen als de overdrager (een gedeelte van) haar onderneming aan de koper overdraagt en die (dat gedeelte van) die onderneming voortzet, is sprake van een overgang van een algemeenheid van goederen volgens de Hoge Raad. Dat is bij een sale-and-lease-back niet het geval. Een stichting...

Lees verder

Vooruitbetaalde hypotheekrente na overlijden toch aftrekbaar

Soms betaalt iemand zijn hypotheekrente voor het hele jaar vooruit en komt (kort) daarop te overlijden. Dan mogen de erfgenamen in de laatste aangifte inkomstenbelasting dit hele vooruitbetaalde bedrag opgeven als aftrekbare hypotheekrente. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. Een vrouw betaalt...

Lees verder

Verzwaarde bewijslast blijft na te late aangifte

Als het om belastingen gaat, is het raadzaam om tijdig aangifte te doen. Want als een ondernemer veel te laat aangifte doet, voldoet hij volgens Rechtbank Noord-Nederland niet aan zijn aangifteplicht. In dat geval is en blijft de omkering van de bewijslast van toepassing. Een...

Lees verder

ACM start met handhaving duurzaamheidsclaims

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de definitieve versie van de Leidraad duurzaamheidsclaims gepubliceerd. Met deze Leidraad legt de ACM aan de hand van vijf vuistregels uit hoe bedrijven kunnen voorkomen dat hun duurzaamheidsclaims onduidelijk, onjuist of misleidend zijn voor consumenten. De ACM zal...

Lees verder

Nog veel discriminatie via online vacatureplatforms

Uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het op online vacatureplatforms nog vaak mogelijk is te discrimineren. Op veel platforms vindt geen controle plaats op de inhoud van vacatures en in 85% van de gevallen worden vacatures...

Lees verder

Onbehoorlijke bestuur door nalaten

Een bestuurder van een bv draagt alle bedrijfsactiviteiten over aan een gelieerde vennootschap. Maar het personeel blijft achter in de bv. De bv leent het personeel wel uit aan de overnemer, maar de bestuurder doet niets als de overnemer niet betaalt. In zo’n situatie is...

Lees verder

Meer thuiswerken na de coronacrisis

Na de coronacrisis verwachten werkenden gemiddeld acht uur per week thuis te werken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het aantal thuiswerkuren voor de coronacrisis. Wel verwachten werkenden ook na de coronacrisis het merendeel van de werktijd op de werkplek te werken. Dit blijkt...

Lees verder

Natuurlijk persoon participeert niet in OVB-reorganisatie

Onder voorwaarden is de verkrijging van een onroerende zaak in het kader van een reorganisatie binnen een concern vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Natuurlijke personen zijn wat dat betreft nooit onderdeel van een concern. Een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland maakt dat duidelijk. Een bv houdt een...

Lees verder