MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het gebruik van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. De MKB verzuim-ontzorg-verzekering kan sinds 1 januari 2020 worden afgesloten en ruim 6.000 werkgevers hebben dat tot nu toe gedaan. De intentie van de verzekering is, naast de dekking van het...

Lees verder

Notaris hoeft geen fiscaal advies te geven

Onder bepaalde omstandigheden kan het uitgeven van preferente aandelen leiden tot het ontstaan van een in box 1 belast lucratief belang. De notaris die betrokken is bij het opstellen van de notariële stukken hoeft daar niet altijd van op de hoogte te zijn. En als...

Lees verder

Startersregeling TVL niet eerder open dan medio mei

De startersregeling TVL kan niet voor medio mei worden opengesteld. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Keijzer over het bericht dat de startersregeling TVL pas medio mei open zal gaan. Het uitwerken, voorbereiden en uitvoeren van al de wijzigingen en regelingen kost...

Lees verder

Verschoningsrecht advocaat kan op derdengeldenrekening zien

Verkrijgt een advocaat vanuit zijn positie informatie over een derdengeldenrekening? Dan hoeft en mag hij volgens de Hoge Raad de Belastingdienst geen informatie geven over betalingen met deze rekening die zien op verstrekte opdrachten. Een cliënte van een advocaat stort eind september 2009 een bedrag...

Lees verder

Meer cao-akkoorden, maar nog steeds achterstand

In maart 2021 zijn meer cao-akkoorden (25) tot stand gekomen dan gebruikelijk voor de maand maart. Hierdoor wordt het aantal akkoorden dat wacht op herziening echter niet gecompenseerd. Volgens AWVN hebben werkgevers en vakbonden elkaar al een aantal maanden in een houdgreep: vakbonden zien loonruimte,...

Lees verder

Niet uit het buitenland opgekomen winstbestanddelen

Gegevens over vermeende te hoge fees zijn altijd beschikbaar geweest in de gevoerde administratie van de vennootschap. Er is daarom geen sprake van in het buitenland opgekomen winstbestanddelen. De rechtbank oordeelt dat de verlengde navorderingstermijn niet van toepassing is. Een bv is een moedermaatschappij van...

Lees verder

Ondernemersorganisaties willen ook compensatie voor inkomen ondernemer

De situatie wordt voor veel ondernemers in Nederland met de dag nijpender volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemersorganisaties reageren dan ook teleurgesteld op het uitblijven van versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgens de organisaties is het uitblijven van enige versoepeling van de coronamaatregelen per 21 april...

Lees verder

Fiscale toets premiebetaling door rechter toegestaan

De Hoge Raad is het met Hof Amsterdam eens dat een betaalde lijfrentepremie niet aftrekbaar is als de polishouder het betaalde bedrag leent van zijn eigen bv. Bovendien bepaalt de Hoge Raad dat de belastingrechter een premiebetaling mag beoordelen op fiscale aanvaardbaarheid. In zo’n geval...

Lees verder

Familiebedrijven niet enthousiast over afschaffing BOR

Afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) hebben naar verwachting grote financiële gevolgen voor familiebedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG onder ruim tweehonderd familiebedrijven. Aanleiding is het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ waarin voorstellen worden gedaan om de toelating tot de...

Lees verder