ACM start meldpunt achterstallige betalingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen ingericht. Via dit meldpunt kunnen mkb-ondernemingen anoniem een melding doen indien een grootbedrijf niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaalt. De bedoeling van het meldpunt is inzicht krijgen in de naleving van afgesproken betaaltermijnen...

Lees verder

Thuis werken en sluiting bij bronbesmetting

In een Kamerbrief hebben de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid aangegeven hoe ze gaan stimuleren dat werknemers meer kunnen thuiswerken. In het corona-debat van 21 januari is een motie van het Kamerlid Marijnissen ingediend,...

Lees verder

Inkeer mogelijk als rekeninghouder buiten groepsverzoek valt

Als de Belastingdienst als reactie op een groepsverzoek informatie verkrijgt over zwartspaarders, kunnen die zwartspaarders niet meer inkeren. De Hoge Raad oordeelt echter dat rekeninghouders die niet onder het groepsverzoek vielen, wel kunnen inkeren. Een Nederlandse vrouw houdt tot februari 2014 een rekening aan bij...

Lees verder

Belastingdienst hoeft niet van slippertje te weten

Soms blijkt enige tijd na het overlijden van een erflater dat hij een buitenechtelijk kind heeft. In sommige gevallen wordt dat kind dan ook een erfgenaam en krijgt het een vordering op de andere erfgenamen. Daartegenover staat dat de fiscus de kersverse erfgenaam een navorderingsaanslag...

Lees verder

Nieuw in een cao: de crisisclausule

Branchevereniging NLdigital heeft onlangs met de vakbonden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao bereikt voor de ICK-branche waarin een crisisclausule is opgenomen. Hierdoor hoeven werkgevers, die in 2020 de NOW hebben aangevraagd en toegewezen hebben gekregen, geen salarisverhogingen door te voeren in 2021. Binnen de...

Lees verder

Van fraude onwetende ondernemer mag nultarief niet hanteren

Een btw-ondernemer laat zijn eenmanszaak – onbewust – misbruiken voor btw-carrouselfraude. Onder die omstandigheden mag de Belastingdienst de toepassing van het nultarief weigeren, zo oordeelt Rechtbank-Noord-Nederland. Een man drijft een eenmanszaak die voornamelijk technische artikelen en onderdelen voor personenwagens, trucks, trailers, carrosseriebouw en de industrie levert. In...

Lees verder

Steunpakket ondernemers met 7,6 miljard uitgebreid

Het steunpakket voor banen en economie is fors uitgebreid. Met de uitbreiding is een totaalbedrag van € 7,6 miljard gemoeid. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. TVL-regeling De TVL-regeling is uitgebreid en er kunnen meer ondernemingen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe...

Lees verder

Cyberweerbaarheid ondernemers vergroot door nieuw instrument

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met vakinhoudelijke experts een nieuw instrument ontwikkeld om het MKB weerbaarder maken tegen cyberaanvallen. De Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid, die vandaag is gelanceerd, is een online vragenlijst met elf vragen die de ondernemer laat zien welk risico zijn bedrijf loopt en...

Lees verder

Niet-ingetrokken VAR-wuo bindt inspecteur

Rechtbank Noord-Nederland kent aan een voor het jaar 2015 afgegeven verklaring arbeidsrelatie-winst uit onderneming zelfstandige betekenis toe. De fiscus is daardoor in beginsel gebonden aan deze verklaring. Een man drijft tot en met 2013 een onderneming. In 2014 handelt hij in tweedehands goederen, maar deze...

Lees verder

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) mogelijk misbruikt

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten weten dat er mogelijk misbruik wordt gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). RVO zelf heeft ook andere signalen van misbruik opgevangen. Het gaat daarbij om zo’n 481 aanvragen. Alle gevallen...

Lees verder