Ondanks foutje in loonaangifte toch recht op NOW-2

Een werkgever die een foutje maakt in de aangifte loonheffingen heeft volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant toch recht op de subsidie op grond van de tweede Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2). Voorwaarde is dan wel dat de polisadministratie de juiste gegevens moet bevatten. Een...

Lees verder

Ruim 210.000 aanvragen voor TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is sinds de invoering al meer dan 216.000 keer aangevraagd door ondernemers. Dat blijkt uit een Kamerbrief met een voortgangsreportage van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken. De aanvraagperiode voor TVL Q1 2021 staat sinds 15 februari open en wordt met...

Lees verder

Onredelijke inspecteur moet flink betalen

Als de inspecteur in verre mate onredelijk heeft gehandeld, heeft de procederende belastingplichtige recht op integrale vergoeding van de proceskosten. Een man verricht als daghandelaar in aandelen activiteiten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met een bv. Naast de daghandelaar zijn er nog diverse andere...

Lees verder

77.000 ondernemers verzoeken om loonsteun voor Q1 2021

Op het laatste moment hebben nog zo’n 5.000 ondernemers loonsteun aangevraagd voor de periode van januari tot en met maart (vierde periode). Dat kon tot en met 14 maart. In totaal hebben ruim 77.000 ondernemers een aanvraag voor de vierde periode van NOW ingediend. Inmiddels...

Lees verder

Verschil afgedragen btw en balanspost leidt tot naheffing

De inspecteur kan de ingediende aangiften omzetbelasting vergelijken met de verschuldigde omzetbelasting op de balans per 31 december van een jaar. Als dan blijkt dat er meer is aangegeven dan is afgedragen kan hij een naheffingsaanslag omzetbelasting en een verzuimboete opleggen. Een bv houdt zich...

Lees verder

Omzetten onderneming en het LKV

Het omzetten van een eenmanszaak in vennootschap onder firma is aanleiding om geen tegemoetkoming loonkostenvoordeel oudere werknemer te verlenen. Er is dan sprake van een andere inhoudingsplichtige. Een ondernemer brengt zijn eenmanszaak in mei 2018 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in in een...

Lees verder

EC keurt uitbreidingen TVL goed

De Europese Commissie (EC) heeft negen intensiveringen van de TVL Q1 2021 op 15 maart goedgekeurd. Onder andere de verhoging van het subsidiepercentage naar 85%, de verlaging van de vaste-lastendrempel en de openstelling van de TVL voor grote bedrijven. Het hogere subsidiepercentage en de andere...

Lees verder

Fiscus vergeet aangifte te blokkeren: kenbare fout

Blijkt uit een boekenonderzoek dat een ingediende aangifte inkomstenbelasting niet correct is? Maar verzuimt een belastingmedewerker deze aangifte te blokkeren? Dan is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden in beginsel sprake van een kenbare fout. Het gevolg is dat de inspecteur dan toch een navorderingsaanslag mag opleggen....

Lees verder

Ondernemer blijf alert!

Op 10 maart is de campagne ‘Blijf Alert’ gestart. De campagne heeft als doel ondernemers alert te maken op signalen die wijzen op pogingen van criminele inmenging, zodat ze malafide investeerders sneller herkennen. Met de campagne worden ondernemers bewust gemaakt van de risico’s van de...

Lees verder

Aan ex-partner betaalde schommelende bedragen aftrekbaar

Voor duurzaam gescheiden partners blijft een juridisch afdwingbare zorgverplichting bestaan. Daarom zijn de door de rechter in een voorlopige voorziening genoemde onderhoudsbijdragen aan de ex-partner aftrekbaar. Dit is ook het geval als partijen naderhand overeenkomen dat de man vanwege zijn lage inkomens slechts hoeft te...

Lees verder