Uitbreiden en later kwijtschelden lening is geen schenking

Een ouder kan via zijn eigen bv geld lenen aan een vennootschap van zijn kind. Is deze lening onzakelijk, dan kan sprake zijn van een verkapte schenking. Maar een uitbreiding van deze lening en latere kwijtschelding hoeft volgens Rechtbank Gelderland geen schenking te vormen. Een...

Lees verder

Corona-overbruggingslening (COL) verlengd

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven die in financieel zwaar weer zitten door de coronacrisis kunnen sinds 4 januari 2021 opnieuw de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De regeling is verlengd tot 30 juni 2021. De Corona-overbruggingslening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder...

Lees verder

Geen giftenaftrek vanwege ontbreken getekende verklaring

Als een vrijwilliger afziet van een kostenvergoeding voor werkzaamheden voor een ANBI kan hij die niet bedongen vergoeding onder voorwaarden als gift in aftrek brengen op zijn inkomen. De ANBI moet daarvoor een verklaring afgeven. Daarin moet staan dat de belanghebbende zich als vrijwilliger voor...

Lees verder

Eenmalige opslag voor detailhandel, horeca en evenementen

Verplicht gesloten non-food detailhandelaars die voor het vierde kwartaal een beroep doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) krijgen een extra subsidieopslag: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze ondernemers kunnen door de lockdown vanaf 15 december hun (kerst)voorraad niet verkopen en de kosten...

Lees verder

Rittenregistratie zonder exacte adressen kan geldig zijn

Door het bijhouden van een goede rittenregistratie kan een ondernemer met een auto van de zaak de toepassing van het autokostenforfait achterwege laten. Volgens Rechtbank Noord-Nederland hoeft een rittenregistratie niet perfect te zijn. Hoe verder het aantal geregistreerde privékilometers onder de 500 kilometer zit, des...

Lees verder

UWV gaat privacy systeem verbeteren

Uit onderzoek van KPMG is gebleken dat het bronsysteem Sonar, dat UWV gebruikt om gegevens met burgers en andere organisaties uit te wisselen om mensen te begeleiden naar werk of het recht op een uitkering te controleren, niet voldoet aan de AVG. UWV heeft aangekondigd...

Lees verder

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

Financiën heeft het besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd. Naast verlenging van termijnen van bestaande goedkeuringen, zijn enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd. In dit besluit zijn voor de volgende onderwerpen nieuwe goedkeuringen opgenomen:Belastingvrijstelling subsidie financiering vaste lasten tijdens de tweede openstelling (onderdeel 8.5) – deze subsidies zijn vrijgesteld...

Lees verder

Subsidieloket elektrische auto weer open

Vanaf maandag 4 januari 2021 09.00 uur is het weer mogelijk om als particulier € 4.000 subsidie aan te vragen voor de aanschaf van een elektrische auto. De verwachting is dat de subsidiepot snel leeg is. Voorwaarde voor het indienen van een subsidieaanvraag is dat het...

Lees verder

Dga aangemerkt als vermoedelijk genieter verdwenen omzet

Uit een boekenonderzoek blijkt dat een bv meer omzet heeft behaald dan verantwoord. Het ontvangen geld is echter niet meer in de bv aanwezig. In dat geval mag de fiscus de verzwegen omzet aanmerken als winstuitdeling aan de dga. De Belastingdienst houdt een boekenonderzoek bij...

Lees verder

Automatische controle is niet genoeg

Een werkgever heeft recht op een hoger bedrag aan LIV omdat de controle door de inspecteur dat de indicatie voor de Ziektewetverzekering op ‘ja’ staat onvoldoende is. De Wtl geeft hiervoor geen aanwijzingen. Een bv drijft een onderneming waarin gedurende het jaar 2017 meerdere werknemers...

Lees verder