TVL gaat naar 100%

Het kabinet heeft besloten de tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers te verhogen van 85 naar 100%. De verwachting is dat de TVL Q2 in de tweede helft van mei opengesteld zal worden. Een ondernemer die door de lockdown 100% omzetverlies lijdt, krijgt door...

Lees verder

Woon-werkverkeer ambulante werknemer telt als privégebruik

Het woon-werkverkeer van ambulante werknemers vormt voor de omzetbelasting privégebruik, zo oordeelt Rechtbank Noord-Holland. De zaak betreft een bv die handelt in huishoudapparaten. Zij stelt auto’s ter beschikking aan haar werknemers. Sommigen van deze werknemers brengen een groot deel van hun werktijd onderweg of op...

Lees verder

Handreiking voor de werkplek thuis

Omdat de Belastingdienst veel vragen krijgt over de werkkostenregeling en de werkplek thuis, is de handreiking met het antwoord op veelgestelde vragen en een aantal praktische voorbeelden geactualiseerd. Voor de werkplek thuis gelden binnen de werkkostenregeling gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen en voor gereedschappen, computers, mobiele...

Lees verder

Kijk bij toets verkapt dividend naar totale vermogen

Als een dga zo veel geld leent bij zijn bv dat hij het feitelijk nooit kan terugbetalen, kan de Belastingdienst concluderen dat sprake is van een verkapte winstuitdeling. Bij het toetsen van de aflosmogelijkheden moet men kijken naar alle bezittingen (met uitzondering van zijn aandelen...

Lees verder

Kleine ondernemers krijgen (nog) geen TVL-voorschot

Op basis van de wet en het EU-verdrag is het niet mogelijk voorschotten uit te betalen aan kleine ondernemers met minder dan € 3.000 aan vaste lasten die een beroep hebben gedaan op de TVL. De aanvraag voor TVL moet eerst worden goedgekeurd door de...

Lees verder

eLoket langer open voor WBSO-aanvragen

De planning van de volledige overgang naar het nieuwe WBSO-aanvraagportaal is door RVO bijgesteld. Naar verwachting kunnen ondernemers vanaf medio september 2021 in het nieuwe aanvraagportaal hun WBSO-zaken regelen. RVO heeft op 20 oktober 2020 een nieuw aanvraagportaal voor de WBSO geopend naast het eLoket....

Lees verder

Box 3-stelsel is sinds 2017 voldoende redelijk

Sinds 1 januari 2017 is de berekening van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen gebaseerd op diverse ficties. Een procedure van massaal bezwaar was gericht tegen deze manier van berekenen. Maar Rechtbank Gelderland oordeelt dat het stelsel over de jaren 2017 en 2018 geen...

Lees verder

Bestuurder actief bedrijf mag fiscus later betalen

In principe hebben bestuurders van een vennootschap een redelijke vrijheid in het bepalen van de schudeisers die het eerst hun betaling ontvangen. Zo luidt in ieder geval het oordeel van Rechtbank Gelderland. Overigens eindigt deze vrijheid als de bestuurder besluit de onderneming te liquideren en...

Lees verder

Actualisatie besluit noodmaatregelen coronacrisis

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis is voor de elfde keer geactualiseerd. In deze aanpassing zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen over de volgende onderwerpen:sigaretten en rooktabak die vóór 1 januari 2021 zijn uitgeslagen tot verbruik en waarvan de verpakking is voorzien...

Lees verder

Algemene criteria voor thuiswerken beschikbaar

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Algemene criteria voor thuiswerken op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd. Deze handreiking helpt individuele werkgevers en werknemers bij het maken van afwegingen of een werknemer thuis of op locatie kan werken en kan onduidelijkheden over wel...

Lees verder