Geen plicht tot overeenkomen sociaal plan

Volgens de cao moet een bedrijf met de vakbond in overleg treden bij het opstellen van een sociaal plan in geval van een eventuele reorganisatie. In overleg treden over is echter niet hetzelfde als het in samenspraak opstellen van een door de (leden van de)...

Lees verder

Verlenging goedkeuring onbelaste vaste reiskostenvergoeding

De Belastingdienst heeft op 18 december 2020 een update over de verlenging van de goedkeuring van de vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gepubliceerd. In ieder geval tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten...

Lees verder

Combinatie splitsing en verkoop bedrijf kan zakelijk zijn

In beginsel wordt een juridische splitsing geacht onzakelijk te zijn als binnen drie jaar een verkoop van de afgesplitste onderneming plaatsvindt. Belastingplichtigen kunnen echter tegenbewijs bieden. Bijvoorbeeld als de combinatie van splitsing en verkoop nodig is om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Een...

Lees verder

Internetconsultatie Wet toekomst pensioenen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioen ter consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners. En tot standaardisering van...

Lees verder

Sterke toename arbeidsparticipatie vrouwen

In 2019 was bijna 64% van de vrouwen economisch zelfstandig. Dat aandeel is in de vier jaren na de vorige economische crisis veel sterker gestegen dan in de periode daarvoor. Vrouwen zijn vaker en meer uren gaan werken, en de werkloosheid nam af. Dat blijkt...

Lees verder

Fiscus moet oude en nieuwe bestuurders kennen

De ontvanger van de belastingen hoeft niet alle bestuurders van een bv gelijktijdig aansprakelijk te stellen voor onbetaalde btw-schulden. Maar hij dient wel uit te zoeken wie de bestuurders zijn (geweest). Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. Een bv krijgt de fiscus over...

Lees verder

Percentages S&O-afdrachtvermindering tijdelijk verhoogd

In verband met de coronacrisis worden de percentages S&O-afdrachtvermindering tot 31 december 2021 tijdelijk verhoogd. Ook wordt een kennelijke fout in de regeling hersteld. Het tarief in de eerste schijf (van 32% naar 40%) en het starterstarief (van 40% naar 50%) worden verhoogd, waardoor met...

Lees verder

De belangrijkste wijzigingen per 2021 op een rij

De Eerste Kamer heeft op 15 december 2021 het Belastingpakket 2021 aangenomen. Het ministerie van Financi├źn heeft de wijzigingen en cijfers voor 2021 inmiddels op een rij gezet. De inflatiecorrectie voor 2021 leidt tot een bijstelling voor daarvoor in aanmerking komende bedragen van 1,6%. Het...

Lees verder

Vanaf 2021 grensarbeiderspas nodig voor VK

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 10 december 2020 de voorwaarden gepubliceerd op basis waarvan een grensarbeiderspas kan worden aangevraagd voor grensarbeiders die niet in het VK wonen, maar er wel werken. Er is nog tijd genoeg om de aanvraag te doen. De eerste zes maanden...

Lees verder

NOW-loket vanaf 15 december weer open

Vanaf 15 december 9.00 uur is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de NOW-maatregel. Dit naar aanleiding van de lockdown die het kabinet maandagavond 14 december aankondigde. Werkgevers die vanwege deze nieuwe maatregelen een aanvraag voor de NOW willen indienen bij UWV,...

Lees verder