Opnieuw hogere loonafspraken

De in mei afgesproken loonsverhogingen zijn met een gemiddelde van 3,6% op nieuw hoger dan in de maand april. Door dit hoge gemiddelde is het gemiddelde van alle in 2022 gemaakte loonafspraken voor het eerst op 3% gekomen. Zo blijkt uit cijfers van AWVN. Dit...

Lees verder

Verlenging afspraak over sociale zekerheid grenswerkers

Er is een ambtelijke overeenkomst over een tussenoplossing voor grenswerkers. Grenswerkers behouden in ieder geval het komende halfjaar de mogelijkheid om thuis te werken zonder een verschuiving van sociale zekerheid. Dit zei minister Van Gennip (SZW) op 14 juni tijdens een plenaire vergadering in de Tweede...

Lees verder

Leeftijdsgrens startersvrijstelling OVB geen discriminatie

Dat alleen volwassenen tot 35 jaar de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting mogen toepassen, is volgens Rechtbank Gelderland geen vorm van verboden discriminatie. Op grond van de zogeheten startersvrijstelling heeft een natuurlijk persoon die voor het eerst een eigen woning verkrijgt onder voorwaarden recht op een...

Lees verder

Gedeeltelijk staken betekent niet volledige heretikettering

Dat een onderneming gedeeltelijk is gestaakt, betekent volgens Hof Arnhem-Leeuwarden nog niet alle de bedrijfsmiddelen die tot de onderneming behoren overgaan naar het privévermogen. Een echtpaar drijft via een stille maatschap een agrarische onderneming. De ondernemersactiviteiten omvatten het houden van vleeskuikens en het verbouwen van...

Lees verder

A-G: Deliveroo-bezorgers zijn werknemers

A-G De Bock is van oordeel dat voor het beoordelen van het gezagscriterium voor een dienstbetrekking belangrijk is dat de werkzaamheden door de opdrachtnemer organisatorisch in de onderneming van de opdrachtgever zijn ingebed. Deliveroo maakt het mogelijk dat onafhankelijke restaurants via platform in contact komen...

Lees verder

Wet DBA en uitwerking van het arbeidsmarktpakket

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer voor de zomer een hoofdlijnenbrief over de uitwerking van het arbeidsmarktpakket. Ook volgt een brief met een reactie op het rapport Focus op handhaving Belastingdienst van de Algemene Rekenkamer. Uit dit rapport bleek dat de pakkans op...

Lees verder

Terugkomen op berekening aftrekbeperking is mogelijk

Bepaalde algemene kosten zijn beperkt aftrekbaar van de fiscale winst. De IB-ondernemer kan kiezen tussen twee manieren om de aftrekbeperking te berekenen. Zolang de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat, kan hij terugkomen op deze keuze. IB-ondernemers kunnen kosten van voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars,...

Lees verder

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 moet de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het doel van deze richtlijn is de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt....

Lees verder

MKB profiteert van coronasteunmaatregelen

Volgens het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’ heeft het MKB in 2021 financieel over de breedte goed gepresteerd, mede dankzij de coronasteun van de overheid. De onderlinge verschillen tussen MKB-ondernemingen zijn echter groot. In 2021 heeft het MKB...

Lees verder

In belang der wet is oordeel HR over eHerkenning nodig

Advocaat-generaal Niessen heeft op eigen initiatief gevorderd dat de Hoge Raad in een cassatieprocedure oordeelt of het verplichte gebruik van eHerkenning een wettelijke basis heeft. Een werkgever of een lichaam die een aangifte loonheffingen respectievelijk vennootschapsbelasting wil indienen zonder tussenkomst van een intermediair of zonder...

Lees verder