Pand alleen benut voor VOF: verplicht ondernemingsvermogen

Een IB-ondernemer gebruikt een pand, waarvan hij de eigendom heeft, uitsluitend voor een VOF. Het pand wordt niet in het vennootschapsvermogen ingebracht. Volgens Rechtbank Noord-Holland is zo’n pand dan verplicht buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. Twee broers exploiteren via een VOF een fitnesscentrum. Voor deze exploitatie gebruikt de...

Lees verder

Ondanks te laag omzetverlies TLTO-subsidie voor sierkweker

De eis van het 30% omzetverlies van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 kan in bijzondere, individuele gevallen onevenredig zijn. Daardoor kunnen ondernemers met een lager omzetverlies toch recht op tegemoetkoming hebben. Een VOF heeft een boomkwekerij waarin zij sierplanten kweekt. Deze sierplanten hebben...

Lees verder

Verwachte wijzigingen in de loonheffingen op Prinsjesdag 2022

Mogelijk zijn diverse maatregelen in het pakket Belastingplan 2023 van belang voor werkgevers. Deze maatregelen, waaronder een paar die zien op het gebruikelijk loon, komen hier beknopt aan de orde. Hoger gebruikelijk loonEen bv moet het fiscale loon van haar dga in beginsel stellen op...

Lees verder

KIA voor investering in B&B-kamer met weinig faciliteiten

Biedt een gastenkamer in een Bed & Breakfast slechts minimale faciliteiten? Dan is die kamer geen woning. Dat betekent weer dat de ondernemer voor investeringen in die gastenkamer in beginsel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan claimen. Twee echtgenoten kopen in november 2016 een pand, dat zij in...

Lees verder

Nieuwe auto ondanks kilometerstand van 510 km

Als de koper geen duidelijkheid geeft over het gebruik van zijn auto, kan een auto met 510 km op de teller voor de heffing van BPM toch als nieuw kwalificeren. Een man koopt in oktober 2016 bij een Ferrari dealer in Duitsland een auto die...

Lees verder

Brieven MRB voor vrachtauto’s wijzigen

De Belastingdienst gaat over naar een nieuw systeem voor het heffen en innen van motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s. Hierdoor zijn de brieven voor de MRB per half juni 2022 gewijzigd. Eigenaren van vrachtauto’s krijgen in het vervolg anders uitziende brieven voor de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook wordt...

Lees verder

Naheffingsaanslagen btw verstuurd met bijlage

Uit vragen aan de BelastingTelefoon is gebleken dat het in veel gevallen voor ondernemers niet duidelijk is waarom zij een naheffingsaanslag btw krijgen. De Belastingdienst heeft daarom de bijsluiter naheffingsaanslag btw ontwikkeld. Deze bijsluiter wordt voortaan met naheffingsaanslagen meegestuurd. In de bijsluiter staat aangegeven wat...

Lees verder

Soms begint 30%-regeling pas bij nieuwe werkgever

Het kan gebeuren dat pas na de wisseling van een werkgever de 30%-regeling valt toe te passen. Vanaf 3 juni 2019 staat een vrouw met de Amerikaanse nationaliteit onafgebroken ingeschreven als inwoner van Nederland in de gemeentelijke basisadministratie. Maar van augustus 2019 tot juli 2020 is...

Lees verder

Onbeperkt navorderen mag, maar fiscus moet contact houden

Met betrekking tot verzwegen buitenlandse bestanddelen van een erfenis is de inspecteur niet gebonden aan een termijn om erfbelasting na te vorderen. Maar dan moet hij wel voortvarend handelen bij het opleggen van de navorderingsaanslag. Bijvoorbeeld door geregeld contact te houden met de belastingplichtige. Een...

Lees verder

Eerste fase herstel box 3 afgerond

De Belastingdienst heeft de eerste fase van het rechtsherstel box 3 volgens planning afgerond. Alle belastingplichtigen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure inzake de box 3-heffing over 2017–2020 hebben de afgelopen weken een brief ontvangen. In totaal zijn 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen verstuurd om belastingplichtigen...

Lees verder