Unierecht staat herziening voorbelasting in één keer toe

In bepaalde gevallen is een ondernemer onder de Nederlandse belastingwetgeving verplicht in één keer zijn afgetrokken voorbelasting te herzien. De Hoge Raad oordeelt dat het Europees recht zo’n herziening ineens in principe toestaat. Een stichting die ondernemer voor de omzetbelasting is, laat in 2013 zeven...

Lees verder

In gemeenschap gehuwden kunnen apart schenken

De omstandigheid dat echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, leidt niet tot een fiscale herkwalificatie van hun civielrechtelijke schenkingen. De inspecteur mag de schenking door de ene echtgenoot daarom niet voor de helft aanmerken als een schenking door de andere echtgenoot. Een man maakt...

Lees verder

Model Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021 bekend

Minister Koolmees heeft op 26 november 2020 de modellen voor het UPO 2021 officieel vastgesteld na advies van AFM. Het UPO 2021 bevat twee kleine aanpassingen ten opzichte van het UPO 2020. Allereerst is er een nieuw icoon ontwikkeld dat pensioenuitvoerders van een netto pensioenregeling...

Lees verder

Eerste uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2021

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’ gepubliceerd. In de nieuwsbrief staat informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2021. Deze eerste uitgave bevat de volgende onderwerpen:Vrije ruimte werkkostenregeling 2021; Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding; Lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met...

Lees verder

Subsidie voor aanschaf elektrische bestelbus

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling waarmee ondernemers vanaf 1 maart 2021 tot € 5.000 subsidie kunnen aanvragen voor de aanschaf of lease van een uitstootvrije bestelbus ter consultatie voorgelegd. Elektrische bedrijfsvoertuigen zijn duurder in de aanschaf. Daarom kunnen ondernemers en non-profitinstellingen...

Lees verder

Geen fiscale gevolgen voor werkende gepensioneerden

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft laten weten dat er geen fiscale gevolgen zijn voor het pensioen van zorgmedewerkers die na hun vervroegd ingegane pensioen weer zijn gaan werken vanwege het coronavirus. Ook medewerkers uit andere sectoren die hun pensioen vervroegd hebben laten ingaan, kunnen onder...

Lees verder

Wekelijkse regelmaat niet nodig voor IACK

Voor toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is geen duurzaam ritme nodig volgens Rechtbank Noord-Nederland. Voldoende is dat de zorg min of meer gelijkelijk is verdeeld over beide ex-partners. Het ritme waarin dit gebeurt is niet van belang. Een echtpaar is tot 2011 gehuwd. In 2011...

Lees verder

Leeftijdsgrens schenking eigen woning is toegestaan

Op de schenking van ouders aan hun kinderen is een eenmalige verhoogde vrijstelling van schenkbelasting toe te passen als het kind de schenking besteedt aan zijn eigen woning. Maar dan moet de begunstigde in beginsel wel tussen de achttien en veertig jaar oud zijn. Rechtbank...

Lees verder

Grensarbeiders en quarantaineplicht

Bij grensarbeiders kan de quarantaineplicht een rol spelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen essentieel en niet-essentieel reizen in de Europese Unie. Werken over de grens valt onder essentieel reizen als het werknemers in vitale sectoren betreft. De Europese Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan om...

Lees verder

Tekst in naheffingsaanslag loonheffingen onjuist

De Belastingdienst laat weten dat er door een technische fout een onjuiste tekst in naheffingsaanslag loonheffing staat. Het gaat om naheffingsaanslagen die sinds februari 2020 zijn verstuurd. Werkgevers die in 2020 over één of meerdere tijdvakken geen aangifte loonheffing hebben gedaan, hebben sinds februari 2020...

Lees verder