Loket NOW 4 opent 15 februari

Maandag 15 februari 2021 om 9.00 uur gaat het UWV-loket voor de vierde periode van de NOW-maatregel open. Werkgevers kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden januari tot en met maart 2021. UWV verwacht veel aanvragen vanwege de verlengde lockdown. Werkgevers...

Lees verder

Schaderegeling coronarellen voor ondernemers

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus komt met een schaderegeling waardoor door de coronarellen getroffen ondernemers de schade kunnen verhalen die zij niet vergoed krijgen van verzekeraars. In nauw overleg met onder andere het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en MKB-Nederland is gewerkt aan de regeling...

Lees verder

Bonusverbod geldt niet voor arbeidsongeschikte directeur

Een bv is in een eerdere civiele procedure onder meer veroordeeld tot uitbetaling van een bonus aan een arbeidsongeschikte directeur. De bv hoeft die bonus niet te betalen als dit niet is toegestaan op grond van de NOW-regeling. Rechtbank Den Haag heeft beslist dat het...

Lees verder

Geen ROW en verkapte winstuitdeling voor dga

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een gesloten koopovereenkomst onvoorwaardelijk is. De overeengekomen koopprijs voor de grond is onafhankelijk van het al dan niet verkrijgen van een bestemmingswijziging. Daarom is in 2013 geen sprake van resultaat uit overige werkzaamheden. In 2009 verkoopt een dga voor € 1,2...

Lees verder

Nieuwe subsidieregeling voor vrachtauto’s en innovaties

Ondernemers kunnen vanaf maart met subsidie investeren in uitstootvrije voertuigen boven de 4.250 kilogram. Dat zijn vooral vrachtwagens, elektrisch of op waterstof. Ook de schoonste hybridevarianten komen in aanmerking. Dit staat in DKTI-regeling die 5 februari in de Staatscourant is gepubliceerd. Er zijn steeds meer...

Lees verder

Platformisering op de expeditiemarkt

Digitale expediteurs als Flexport, Shypple en Cogoport veroveren marktaandeel met hun online boekingsplatformen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en Erasmus Universiteit Rotterdam over de impact van platformisering op de expeditiemarkt. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van SmartPort en in samenwerking met de ondernemersverenigingen...

Lees verder

Geen overgang algemeenheid van goederen

Alleen als de overdrager (een gedeelte van) haar onderneming aan de koper overdraagt en die (dat gedeelte van) die onderneming voortzet, is sprake van een overgang van een algemeenheid van goederen volgens de Hoge Raad. Dat is bij een sale-and-lease-back niet het geval. Een stichting...

Lees verder

Vooruitbetaalde hypotheekrente na overlijden toch aftrekbaar

Soms betaalt iemand zijn hypotheekrente voor het hele jaar vooruit en komt (kort) daarop te overlijden. Dan mogen de erfgenamen in de laatste aangifte inkomstenbelasting dit hele vooruitbetaalde bedrag opgeven als aftrekbare hypotheekrente. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. Een vrouw betaalt...

Lees verder

ACM start met handhaving duurzaamheidsclaims

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de definitieve versie van de Leidraad duurzaamheidsclaims gepubliceerd. Met deze Leidraad legt de ACM aan de hand van vijf vuistregels uit hoe bedrijven kunnen voorkomen dat hun duurzaamheidsclaims onduidelijk, onjuist of misleidend zijn voor consumenten. De ACM zal...

Lees verder

Verzwaarde bewijslast blijft na te late aangifte

Als het om belastingen gaat, is het raadzaam om tijdig aangifte te doen. Want als een ondernemer veel te laat aangifte doet, voldoet hij volgens Rechtbank Noord-Nederland niet aan zijn aangifteplicht. In dat geval is en blijft de omkering van de bewijslast van toepassing. Een...

Lees verder