Definitieve vaststelling subsidie NOW-1 gestart

Bedrijven die een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, kunnen sinds 7 oktober 2020 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen een uitgebreide controle. Bij een subsidie onder de € 25.000 hoeven bedrijven geen externe...

Lees verder

SEPP wordt gewijzigd

De subsidieregeling voor elektrische personen auto’s particulieren(SEPP), die sinds 1 juli 2020 kon worden aangevraagd, wordt binnenkort gewijzigd. Particulieren kunnen dan geen beroep meer doen op de subsidiepot van 2021 voor nieuwe auto’s. Dit schrijft minister Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer....

Lees verder

Proefrit zonder kentekenbewijs: boete voor autohandelaar

Voor autohandelaren die gebruik maken van de handelaarsregeling is het belangrijk om bij een proefrit hun klant het juiste kentekenbewijs mee te geven. Als de autohandelaar dat vergeet, riskeert hij een boete. Een autohandelaar past de handelaarsregeling toe. Wanneer één van zijn klanten een proefrit...

Lees verder

Gemachtigde moet verklaring van erfrecht overleggen

Het komt in de praktijk voor dat de erfgenamen van een belastingplichtige na zijn overlijden in beroep gaan tegen een aan hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting. In zo’n situatie moeten zij in principe hun gemachtigde voorzien van een verklaring van erfrecht of van een executeur-testamentair. Een...

Lees verder

De BIK-regeling gepresenteerd

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de voorwaarden bekend gemaakt voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK-regeling). De investering moet na 1 oktober van dit jaar zijn gedaan en tussen 2021 en 2022 volledig zijn betaald. De BIK-regeling, waarvoor in totaal € 4 miljard beschikbaar is, zorgt ervoor dat bedrijven...

Lees verder

Minder loonsancties bij loondoorbetaling zieke werknemers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgeversorganisaties hebben afspraken gemaakt die het makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte. De minister heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies...

Lees verder

Voorwaarden en wijzigingen NOW 3

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 september een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van de NOW 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Nieuw is een inspanningsplicht voor de werkgever om mensen die hun baan gaan verliezen naar nieuw werk te...

Lees verder

Geen vermogenstoets TOZO tot 1 april 2021

Vanwege de landelijke coronamaatregelen heeft het kabinet besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden,...

Lees verder

Meer tijd voor aflossing belastingschuld door corona

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ondernemers 36 maanden de tijd krijgen om de belastingschuld terug...

Lees verder

Ondernemersorganisaties blij met sociaal pakket voor werkzoekenden

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden over de aanpak van minister Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het bemiddelen van werk naar werk. Het kabinet stelt onder andere scholings- en begeleidingsfaciliteiten ter beschikking aan werkgevers en werknemers. In totaal wordt 1,4 miljard uitgetrokken voor een sociaal...

Lees verder