Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

Financiën heeft het besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd. Naast verlenging van termijnen van bestaande goedkeuringen, zijn enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd. In dit besluit zijn voor de volgende onderwerpen nieuwe goedkeuringen opgenomen:Belastingvrijstelling subsidie financiering vaste lasten tijdens de tweede openstelling (onderdeel 8.5) – deze subsidies zijn vrijgesteld...

Lees verder

Subsidieloket elektrische auto weer open

Vanaf maandag 4 januari 2021 09.00 uur is het weer mogelijk om als particulier € 4.000 subsidie aan te vragen voor de aanschaf van een elektrische auto. De verwachting is dat de subsidiepot snel leeg is. Voorwaarde voor het indienen van een subsidieaanvraag is dat het...

Lees verder

Dga aangemerkt als vermoedelijk genieter verdwenen omzet

Uit een boekenonderzoek blijkt dat een bv meer omzet heeft behaald dan verantwoord. Het ontvangen geld is echter niet meer in de bv aanwezig. In dat geval mag de fiscus de verzwegen omzet aanmerken als winstuitdeling aan de dga. De Belastingdienst houdt een boekenonderzoek bij...

Lees verder

Automatische controle is niet genoeg

Een werkgever heeft recht op een hoger bedrag aan LIV omdat de controle door de inspecteur dat de indicatie voor de Ziektewetverzekering op ‘ja’ staat onvoldoende is. De Wtl geeft hiervoor geen aanwijzingen. Een bv drijft een onderneming waarin gedurende het jaar 2017 meerdere werknemers...

Lees verder

Geen plicht tot overeenkomen sociaal plan

Volgens de cao moet een bedrijf met de vakbond in overleg treden bij het opstellen van een sociaal plan in geval van een eventuele reorganisatie. In overleg treden over is echter niet hetzelfde als het in samenspraak opstellen van een door de (leden van de)...

Lees verder

Verlenging goedkeuring onbelaste vaste reiskostenvergoeding

De Belastingdienst heeft op 18 december 2020 een update over de verlenging van de goedkeuring van de vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gepubliceerd. In ieder geval tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten...

Lees verder

Internetconsultatie Wet toekomst pensioenen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioen ter consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners. En tot standaardisering van...

Lees verder

Combinatie splitsing en verkoop bedrijf kan zakelijk zijn

In beginsel wordt een juridische splitsing geacht onzakelijk te zijn als binnen drie jaar een verkoop van de afgesplitste onderneming plaatsvindt. Belastingplichtigen kunnen echter tegenbewijs bieden. Bijvoorbeeld als de combinatie van splitsing en verkoop nodig is om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Een...

Lees verder

Sterke toename arbeidsparticipatie vrouwen

In 2019 was bijna 64% van de vrouwen economisch zelfstandig. Dat aandeel is in de vier jaren na de vorige economische crisis veel sterker gestegen dan in de periode daarvoor. Vrouwen zijn vaker en meer uren gaan werken, en de werkloosheid nam af. Dat blijkt...

Lees verder

Fiscus moet oude en nieuwe bestuurders kennen

De ontvanger van de belastingen hoeft niet alle bestuurders van een bv gelijktijdig aansprakelijk te stellen voor onbetaalde btw-schulden. Maar hij dient wel uit te zoeken wie de bestuurders zijn (geweest). Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. Een bv krijgt de fiscus over...

Lees verder