Percentages S&O-afdrachtvermindering tijdelijk verhoogd

In verband met de coronacrisis worden de percentages S&O-afdrachtvermindering tot 31 december 2021 tijdelijk verhoogd. Ook wordt een kennelijke fout in de regeling hersteld. Het tarief in de eerste schijf (van 32% naar 40%) en het starterstarief (van 40% naar 50%) worden verhoogd, waardoor met...

Lees verder

De belangrijkste wijzigingen per 2021 op een rij

De Eerste Kamer heeft op 15 december 2021 het Belastingpakket 2021 aangenomen. Het ministerie van Financiën heeft de wijzigingen en cijfers voor 2021 inmiddels op een rij gezet. De inflatiecorrectie voor 2021 leidt tot een bijstelling voor daarvoor in aanmerking komende bedragen van 1,6%. Het...

Lees verder

NOW-loket vanaf 15 december weer open

Vanaf 15 december 9.00 uur is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de NOW-maatregel. Dit naar aanleiding van de lockdown die het kabinet maandagavond 14 december aankondigde. Werkgevers die vanwege deze nieuwe maatregelen een aanvraag voor de NOW willen indienen bij UWV,...

Lees verder

Vanaf 2021 grensarbeiderspas nodig voor VK

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 10 december 2020 de voorwaarden gepubliceerd op basis waarvan een grensarbeiderspas kan worden aangevraagd voor grensarbeiders die niet in het VK wonen, maar er wel werken. Er is nog tijd genoeg om de aanvraag te doen. De eerste zes maanden...

Lees verder

Geen sluitende rittenregistratie voor bestelauto

Een ondernemer die niet overtuigend kan aantonen dat hij met zijn bestelauto minder dan 500 km privé heeft gereden, krijgt een bijtelling van 25% van de cataloguswaarde van de bestelauto voor privégebruik. Een man is eigenaar van een transportbedrijf. Voor zijn werkzaamheden heeft de eigenaar...

Lees verder

Parkeren bij festival is afzonderlijke dienst tegen 21% btw

Volgens Rechtbank Noord-Holland vormt het aanbieden van parkeerplaatsen aan bezoekers van een evenement een afzonderlijke dienst. Deze prestatie valt daarom onder het normale btw-tarief van 21%. Een bv organiseert jaarlijks een meerdaags popfestival. Om dit festival te mogen houden moet zij een evenementenvergunning hebben. Een...

Lees verder

Handreiking over opting-in

De Belastingdienst heeft een handreiking over opting-in gepubliceerd. Een werkgever kan met de opdrachtnemer onder voorwaarden een arbeidsrelatie aanmerken als fictieve dienstbetrekking, de opting-in-regeling. De opdrachtnemer heet dan ‘pseudowerknemer’. Bij opting-in brengt de werkgever de arbeidsrelatie vrijwillig onder de loonbelasting/ volksverzekeringen en houdt dan loonbelasting/premie...

Lees verder

Kabinet: 3,7 miljard aan extra steunmaatregelen

Veel ondernemers hebben het in de coronacrisis erg zwaar. Daarom breidt het kabinet het steun- en herstelpakket voor banen en economie verder uit. Ook gaan de geplande versoberingen van de steunmaatregelen voor het eerste kwartaal van 2021 niet door. Bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat...

Lees verder

Meer ziekteverzuim sinds aangescherpte coronamaatregelen

Het ziekteverzuim bij 27% van de organisaties stijgt sinds de aangescherpte coronamaatregelen eind september. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR onder ruim 800 HR-professionals. Mensen zijn alerter op klachten en melden zich sneller ziek. 17% van de HR-professionals geeft aan dat het komt door omstandigheden...

Lees verder

Tbs-regeling niet van toepassing bij huwelijksgemeenschap

Behoort een pand tot de huwelijksgemeenschap van een echtpaar dat in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd? En oefent dit echtpaar in firma-verband een onderneming uit, waarbij beide partners gerechtigd zijn tot 50% van de overwinst? Dan is volgens Hof Den Haag geen sprake van...

Lees verder