Nieuwe website voor een diverser personeelsbeleid

Met een nieuwe website diversiteitopdewerkvloer.nl willen werkgeversorganisaties werkgevers wijzen op het belang van divers en inclusief personeelsbeleid en hen informeren over hoe ze dat in hun eigen bedrijf kunnen vormgeven. Het kan en moet anders, ook in hun eigen belang, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Onderzoeken...

Lees verder

Geen grove schuld door opvolgen aanwijzingen deskundige

Geeft een accountant aan een klant, een bv, aan dat die bv nihilaangiften omzetbelasting mag indienen gedurende een vooroverleg met de Belastingdienst? En blijkt achteraf toch omzetbelasting door de bv verschuldigd te zijn? Dan kan de bv geen grove schuld worden verweten en kan de...

Lees verder

Voor benadeling aan werkgever te betalen vergoeding in box 1

Als een werknemer buiten medeweten van zijn werkgever een afspraak maakt met een zakenrelatie van het bedrijf, kan hij daarmee zijn werkgever benadelen. Hof Den Haag oordeelt dat voor- en nadelen uit deze afspraak resultaat uit overige werkzaamheden vormen. Ontdekt de werkgever de afspraak en...

Lees verder

Stoomcursus ‘gebarentaal voor ondernemers’ via MKB Toegankelijk

MKB-ondernemers wordt een helpende hand geboden bij het gastvrij en klantvriendelijk benaderen van klanten of gasten met een auditieve beperking. Met hun programma MKB Toegankelijk hebben MKB-Nederland en VNO NCW hiervoor de video 'Stoomcursus – Gebarentaal voor ondernemers' ontwikkeld op Wereld Gehandicapten Dag, 3 december,...

Lees verder

Unierecht staat herziening voorbelasting in één keer toe

In bepaalde gevallen is een ondernemer onder de Nederlandse belastingwetgeving verplicht in één keer zijn afgetrokken voorbelasting te herzien. De Hoge Raad oordeelt dat het Europees recht zo’n herziening ineens in principe toestaat. Een stichting die ondernemer voor de omzetbelasting is, laat in 2013 zeven...

Lees verder

In gemeenschap gehuwden kunnen apart schenken

De omstandigheid dat echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, leidt niet tot een fiscale herkwalificatie van hun civielrechtelijke schenkingen. De inspecteur mag de schenking door de ene echtgenoot daarom niet voor de helft aanmerken als een schenking door de andere echtgenoot. Een man maakt...

Lees verder

Model Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021 bekend

Minister Koolmees heeft op 26 november 2020 de modellen voor het UPO 2021 officieel vastgesteld na advies van AFM. Het UPO 2021 bevat twee kleine aanpassingen ten opzichte van het UPO 2020. Allereerst is er een nieuw icoon ontwikkeld dat pensioenuitvoerders van een netto pensioenregeling...

Lees verder

Eerste uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2021

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’ gepubliceerd. In de nieuwsbrief staat informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2021. Deze eerste uitgave bevat de volgende onderwerpen:Vrije ruimte werkkostenregeling 2021; Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding; Lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met...

Lees verder

Subsidie voor aanschaf elektrische bestelbus

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling waarmee ondernemers vanaf 1 maart 2021 tot € 5.000 subsidie kunnen aanvragen voor de aanschaf of lease van een uitstootvrije bestelbus ter consultatie voorgelegd. Elektrische bedrijfsvoertuigen zijn duurder in de aanschaf. Daarom kunnen ondernemers en non-profitinstellingen...

Lees verder

Geen fiscale gevolgen voor werkende gepensioneerden

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft laten weten dat er geen fiscale gevolgen zijn voor het pensioen van zorgmedewerkers die na hun vervroegd ingegane pensioen weer zijn gaan werken vanwege het coronavirus. Ook medewerkers uit andere sectoren die hun pensioen vervroegd hebben laten ingaan, kunnen onder...

Lees verder