Praktische adviezen voor de preventiemedewerker

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid (StvdA) ontwikkelden een handleiding om de taken van preventiemedewerkers duidelijker te maken voor werkgevers en werknemers. Beide adviesorganen vinden dat de wet in de praktijk weinig aanknopingspunten biedt voor een goede invulling van de taak...

Lees verder

Te late aangifte bij indiening na uiterste datum aanmaning

De politierechter heeft verdachte verplicht om na de wettelijk gestelde termijn de aangifte IB in te dienen. Dit is rechtens onmogelijk. Het ten laste gelegde feit bestaande uit het niet doen van een aangifte was op de datum in de tenlastelegging nog geen strafbaar feit....

Lees verder

Effect coronacrisis heftiger dan tijdens de financiële crisis

Het aantal WW-uitkeringen stijgt naar verwachting in 2021 naar hetzelfde niveau als tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. Zonder de NOW-maatregel was het aantal WW-uitkeringen veel sterker gestegen dan nu het geval is. Dit blijkt uit de analyse van UWV van de...

Lees verder

Premies werkhervattingskas 2021 iets hoger

De gemiddelde premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-premie) stijgt, net als de gemiddelde ZW-premie voor de Ziektewet (ZW-premie). De Belastingdienst stuurt eind 2020 elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies. De WGA-premie en ZW-premie waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan...

Lees verder

Feiten en omstandigheden bij uitkering relevant

Volgens de Hoge Raad is voor de beoordeling van de fiscale kwalificatie van een ontvangen uitkering de aard en inhoud van de overeenkomst op het uitkeringsmoment relevant. Verzekerde en verzekeringsmaatschappij kunnen de overeenkomst aanpassen, zodat vanaf dat moment niet langer sprake is van een levensverzekering....

Lees verder

Overdracht debiteurenrisico brengt volledig staking mee

Een IB-ondernemer die allerlei zaken en activiteiten van zijn onderneming overdraagt aan een ander, inclusief het debiteurenrisico, is geen IB-ondernemer meer. Ook al blijft de overdrager nog werkzaamheden verrichten voor de overnemer, hij kan dan geen zelfstandigenaftrek claimen. Twee broers drijven sinds 1983 via een...

Lees verder

Renteaftrek op restschuld

Rente betaald op een restschuld is aftrekbaar in de aangifte IB als een eigen woning in de periode 27 oktober 2012 tot 31 december 2017 met verlies is verkocht. Op 27 februari 2010 is een woning met verlies verkocht. Voor de restschuld is een vaststellingsovereenkomst...

Lees verder

Werkgevers aan de slag met transitieplan voor pensioenen

Werk aan de winkel voor wat betreft de pensioenen: in 2026 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe pensioenregels. Voordat werkgevers hiermee aan de slag kunnen, is aanpassing van een aantal wetten nodig. Hiermee start het kabinet na de zomer. Daarna is de Tweede...

Lees verder

Subsidiepot ontwikkeladviezen leeg

De subsidiepot voor kosteloze ontwikkeladviezen binnen de regeling NL Leert Door voor dit jaar is leeg. Vanaf 1 augustus was het mogelijk om op basis van deze regeling een kortdurend traject aan te vragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die...

Lees verder

UWV kreeg meer dan 65.000 aanvragen voor NOW 2.0

Meer dan 65.000 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend voor NOW 2.0. Afgelopen middernacht sloot het loket. Aan het eind van de aanvraagperiode was er duidelijke toename van het aantal aanvragen. In de laatste week werden zo’n 20.000 aanvragen ingediend, waarvan 5.400 op de laatste...

Lees verder