Eerste fase herstel box 3 afgerond

De Belastingdienst heeft de eerste fase van het rechtsherstel box 3 volgens planning afgerond. Alle belastingplichtigen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure inzake de box 3-heffing over 2017–2020 hebben de afgelopen weken een brief ontvangen. In totaal zijn 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen verstuurd om belastingplichtigen...

Lees verder

Wijzigingen in aanvraagformulieren ontslagvergunning

UWV heeft wijzigingen aangebracht in de drie aanvraagformulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De vragen over collectief ontslag zijn naar voren gehaald. Ook krijgen werkgevers niet meer automatisch uitstel voor onderhandelingen. Het UWV wil het graag zo snel mogelijk weten als een werkgever 20 of...

Lees verder

Vast aanspreekpunt is mogelijk de ondernemer

De dga van een bv waarin een onderneming overgaat, is lange tijd het aanspreekpunt geweest van de afnemers van die onderneming. In dat geval is het mogelijk dat de dga voor de inkomsten- en omzetbelasting de ondernemer is. Een vrouw en een man wonen samen...

Lees verder

Te verwachten wijzigingen voor ondernemers op Prinsjesdag

Staatssecretaris Van Rij heeft onder andere in de voorjaarsnota en in een brief aan de Tweede Kamer begin juni aangegeven welke maatregelen hij in het pakket Belastingplan 2023 wil opnemen. De verwachting is dat de volgende wijzigingen voor ondernemers op Prinsjesdag worden voorgesteld. Afschaffing fiscale...

Lees verder

Verstrek informatie over ploffer of betaal dwangsom

Een btw-ondernemer moet nogal wat informatie verstrekken tijdens een onderzoek door de Belastingdienst naar carrouselfraude. Als de ondernemer niet meewerkt, kan de fiscus de voorzieningenrechter vragen om die ondernemer een last onder dwangsom op te leggen. Een bv handelt in elektronische apparatuur. Zij levert een...

Lees verder

Vaker recht op compensatie transitievergoeding

De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak bepaald dat werkgevers ook recht hebben op compensatie van een betaalde transitievergoeding als de verplichte termijn van loondoorbetaling bij ziekte vóór 1 juli 2015 is verstreken terwijl het dienstverband na 1 juli 2015 wordt beëindigd. Een werknemer die...

Lees verder

Eerste fase herstel box 3 afgerond

De Belastingdienst heeft de eerste fase van het rechtsherstel box 3 volgens planning afgerond. Alle belastingplichtigen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure inzake de box 3-heffing over 2017–2020 hebben de afgelopen weken een brief ontvangen. In totaal zijn 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen verstuurd om belastingplichtigen...

Lees verder

Vijf jaar goede trouw nodig voor schuldsanering

Om in aanmerking te komen voor de schuldsaneringsregeling moet de verzoeker in de voorafgaande vijf jaar te goeder trouw zijn geweest en moet hij de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren nakomen. Een man verzoekt Rechtbank Rotterdam om de schuldsaneringsregeling toe te passen vanwege...

Lees verder

Loonafspraken weer boven 3%

De loonafspraken die in juli zijn gemaakt, komen uit op een maandgemiddelde van 3,5%. In juni was dat gemiddelde 4,1%. Daardoor komt het gemiddelde voor heel 2022 ruim boven de 3% uit (3,2%). Dit blijkt uit de maandelijkse cijfers van AWVN. In eerste instantie ging...

Lees verder

Mogelijke onterving stiefkinderen rechtvaardigt geen dwaling

Twee partners met ieder kinderen uit een eerder huwelijk benoemen elkaars kinderen als mede-erfgenamen. Na het overlijden van de ene partner onterft de overgebleven partner zijn stiefkinderen. In beginsel kunnen die stiefkinderen dan niet vorderen dat de nalatenschap van hun eigen ouder alleen aan henzelf...

Lees verder