Ontvangers NOW 1.0 openbaar

Op 10 juli 2020 heeft UWV een register online geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot hebben ontvangen in het kader van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0). Dit op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid....

Lees verder

Stukken van inspecteur relevant voor aansprakelijkheid

Een beroepsprocedure tegen bestuursaansprakelijkheid is vaak ook gericht tegen de hoogte van de aansprakelijkstelling. In dat geval moet de ontvanger onder andere stukken overleggen die inzicht geven in de berekening van de belastingaanslagen. Daarbij kan het nodig zijn dat hij deze stukken eerst opvraagt bij...

Lees verder

Onjuiste verliesverrekening leidt tot vernietiging aanslag

Als de Belastingdienst over een jaar eerst een navorderingsaanslag oplegt omdat ten onrechte een verlies was verrekend en de Belastingdienst geeft daarna pas een verliesherzieningsbeschikking af? Dan moet de Belastingdienst die navorderingsaanslag vernietigen. Aan een bv wordt een definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2014 opgelegd naar een...

Lees verder

TOFA met twee weken verlengd

Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen twee weken langer de tijd om bij UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming. De TOFA wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Het aantal aanvragen staat nu op bijna 19.000. De verwachting is...

Lees verder

eHerkenning verder toegelicht

De vaste commissie van Financiën heeft de staatssecretaris vragen gesteld naar aanleiding van beantwoorde Kamervragen over eHerkenning. Hieruit blijkt dat ook aangiften omzetbelasting op termijn via Mijn Belastingdienst zakelijk moeten worden gedaan. Volgens de staatssecretaris is de techniek achter het oude portaal voor ondernemers is...

Lees verder

Einde uitstel? In één keer terugbetalen niet nodig

Ondernemers die drie maanden bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen vanwege de coronacrisis, hebben mogelijk van de Belastingdienst een brief ontvangen dat het uitstel is afgelopen. Dit betekent echter niet dat de belasting in één keer alsnog betaald moet worden. In de brief wijst de...

Lees verder

Eerste dag aanvragen NOW 2.0 goed verlopen

Het aanvraagproces voor NOW is op de eerste dag zonder problemen verlopen. Om 16 uur waren bij UWV zo’n 5.520 aanvragen binnengekomen. Werkgevers kunnen sinds 6 april 2020 9.00 uur ’s een aanvraag NOW 2.0 indienen. UWV spant zich tot het uiterste in om werkgevers...

Lees verder

Na 2015 geen keuzerecht buitenlandse belastingplicht meer

Per 1 januari 2015 is het keuzerecht voor buitenlands belastingplichtigen om als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden afgeschaft. Aan de wetgever komt een ruime beoordelingsvrijheid toe om bepaalde keuzes te maken. De rechter moet die keuzes in beginsel respecteren, tenzij die keuzes evident van redelijk...

Lees verder

Jaarbudget SEPP 2020 nieuwe auto’s al overtekend

Volgens de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is voor nieuwe elektrische auto’s al meer subsidie aangevraagd dan het jaarbudget. Dit geldt voor koop en lease. Voor gebruikte elektrische auto’s is er nog wel budget. Elektrische personenauto’s doen voldoen aan de volgende voorwaarden, komen...

Lees verder

Kabinet: geen tijdelijk btw-verlaging

Duitsland wil de economie stimuleren door onder andere de btw tijdelijk te verlagen. Ook België en Groot-Brittannië hebben aangegeven de btw in sommige sectoren tijdelijk te willen verlagen. Staatssecretaris Vijlbrief heeft in antwoord op Kamervragen echter laten weten dat het kabinet op dit moment niet...

Lees verder