Incidentele winst op cryptovaluta is geen bron van inkomen

De handel in cryptovaluta is geen fiscale bron van inkomen als de winsten op de transacties niet structureel zijn. In 2015 ontwikkelt een man in zijn vrije tijd een ‘trading bot’ om daarmee te handelen in cryptovaluta. Hij initieert in de periode van 19 augustus 2015...

Lees verder

Soms kan werknemer zelf vrije ruimte WKR toepassen

Een werknemer van een buitenlandse, niet in Nederland inhoudingsplichtige werkgever, kan zelf de vrije ruimte werkkostenregeling toepassen In 2013 en 2014 werkt een Rijnvarende voor een Luxemburgse vennootschap. Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat een Rijnvarende op het naar Nederlandse maatstaven berekend loon de vrijstelling...

Lees verder

Europees akkoord over minimumloon

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn het eens geworden over Europese regels voor een adequaat minimumloon. Met deze regels wil men bereiken dat minimumlonen in alle EU-landen een behoorlijke levensstandaard voor werknemers garanderen. Op basis van het principeakkoord moeten lidstaten nagaan...

Lees verder

Erfbelasting is buitensporige en individuele last

Een vrouw is tot enig erfgename benoemd door haar vader, met wie ze geen contact meer had. De executeur-testamentair verduistert na het overlijden van de vader het geld uit de nalatenschap. Omdat de vrouw daardoor niets zal ontvangen, leeft van een uitkering en geen vermogen...

Lees verder

Nieuwe onderneming voor TVL kan gewijzigde activiteit zijn

Gaat een ondernemer compleet andere activiteiten uitvoeren in zijn onderneming, dan is hij voor de TVL mogelijk een startende ondernemer. Op 25 augustus 2010 laat een vrouw haar eenmanszaak door de Kamer van Koophandel (KvK) inschrijven in het Handelsregister. Zij omschrijft haar bedrijfsactiviteit als ‘Danslessen op...

Lees verder

Ex-firmant blijft aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Na uittreden van een firmant uit een VOF blijft hij aansprakelijk voor de belastingschulden die zijn ontstaan in de periode waarin hij firmant is geweest. Voor de aansprakelijkstelling voor de bijkomende kosten op de belastingaanslag moet de ontvanger aantonen dat de voormalig firmant iets valt...

Lees verder

TVL voor startende ondernemers

Ondernemers die in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 zijn gestart met een onderneming kunnen vanaf 7 juni 2022 voor het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022 Tegemoetkoming Vaste Lasten voor starters (TVL-startersregeling) aanvragen. De subsidie is tot...

Lees verder

Toch LKV oudere werknemer vanwege softwarefout

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in twee uitspraken het loonkostenvoordeel oudere werknemer voor het jaar 2018 toegekend, omdat door een fout in de salarissoftware niet aan alle vereisten was voldaan. In 2018 is ter vervanging van de premiekorting in de loonbelasting de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) ingegaan....

Lees verder

Lever werkelijke omzet aan voor TVL

Ondernemers die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1 2020, Q4 2020 en Q1 2021 hebben aangevraagd maar de werkelijke omzet nog niet hebben doorgegeven, krijgen daarvoor nog een laatste kans. De werkelijke omzet moet voor 10 juni 2022 bij RVO binnen zijn. Voor TVL Q2...

Lees verder

Verlenging tijdelijke vrijstelling tewerkstellingsvergunningsplicht

Voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland willen werken en die onder de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen, geldt sinds 1 april 2022 dat zij gedurende een overgangsperiode niet verplicht zijn om over een tewerkstellingsvergunning te beschikken. Deze overgangsperiode, die 31 mei 2022 eindigt, is verlengd...

Lees verder