Thuiswerken nieuwe norm, andere reiskostenvergoeding

Werkgeversvereniging AWVN pleit voor een nieuwe regeling voor de vergoeding van reis- en thuiswerkkosten. In een ledenraadpleging zegt het overgrote deel (95%) van de werkgevers dat na de coronacrisis thuiswerken de norm wordt, gemiddeld twee dagen per week. De huidige vergoedingsregelingen passen niet bij die...

Lees verder

Loket NOW-3 open

Werkgevers die gebruik willen maken van de derde NOW-3-maatregel kunnen sinds maandag 16 november een aanvraag indienen bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden oktober tot en met december 2020. UWV verwacht duizenden aanvragen per dag. Ook in...

Lees verder

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2021 aan

De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Bij het Belastingplan 2021 zijn een aantal amendementen en moties aangenomen: Amendement over een groter voordeel voor het mkb met de BIK-regeling Amendement over een tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstellingen Amendement over verlenging van de...

Lees verder

Prognose levensverwachting: in 2026 lichte stijging

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,82 jaar zal zijn in 2026. Dit is vrijwel hetzelfde als in de prognose van 2019. De prognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd volgens de Algemene Ouderdomswet. Aan de...

Lees verder

Inschrijving nodig voor kamerverhuurvrijstelling

Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat de inschrijvingseis een harde voorwaarde is voor de kamerverhuurvrijstelling. Een vrouw verhuurt een gedeelte van haar eigen woning in verschillende periodes van het jaar via Airbnb. Tussen haar en de fiscus ontstaat een geschil over...

Lees verder

Bewijs ondernemerschap is lastig bij loondienst

Als een ondernemer een groot aantal uren in dienstverband werkt, is het niet erg aannemelijk dat hij nog aan het urencriterium voldoet. Zo ziet Rechtbank Den Haag dat tenminste. Een man verricht in 2016 bij vier werkgevers werkzaamheden in dienstbetrekking. Dat jaar werkt hij minstens...

Lees verder

Wettelijke omschrijving arbeidsovereenkomst doorslaggevend

Volgens de Hoge Raad is de bedoeling van partijen niet van belang bij de beoordeling of een afspraak over het verrichten van werkzaamheden een arbeidsovereenkomst is. Van belang is of de tussen de partijen overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de...

Lees verder

Het gebruikelijk loon tijdens de coronacrisis

De Belastingdienst heeft tijdens het webinar ‘Coronavirus fiscale maatregelen en de gevolgen’ vragen van deelnemers beantwoord over het gebruikelijk loon. Het webinar ging onder andere over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting en de invordering. De Belastingdienst heeft een aantal...

Lees verder

Toekenning kostenvergoeding mag in afzonderlijke brief

Soms vernietigt de inspecteur in een reactie op het bezwaarschrift van een belastingplichtige een aanslag. Hij kan dan via een andere brief een proceskostenvergoeding toezeggen. In zo’n geval heeft het in principe geen zin om voor een proceskostenvergoeding in beroep te gaan. Een man dient...

Lees verder

Gebruik koerslijst voor voldoende verkochte auto’s

Een kentekenhouder die aangifte BPM doet voor een auto, waarvan nog nauwelijks verkopen in Nederland hebben plaatsgevonden, mag voor de berekening van de BPM-grondslag niet uitgaan van een waarde op een algemeen toegepaste koerslijst. Een bv dient een aangifte BPM in vanwege de registratie van...

Lees verder