Aanpak misstanden arbeidsmigranten urgent

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat misstanden met arbeidsmigranten met urgentie moeten worden aangepakt. Prioriteiten daarbij zijn het weren van malafide uitzendbureaus, drastische verbetering van de handhaving van bestaande regels en snelle vergroting van de huisvestingscapaciteit. Dat zeggen de ondernemingsorganisaties als reactie op het advies van...

Lees verder

Versoepeld uitstelbeleid verlengd tot 1 januari 2021

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen hebben naar aanleiding van een motie het uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden verlengd. Alle ondernemers kunnen tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. De Belastingdienst heropent 4 november het digitale uitstelportaal. Omdat veel ondernemers...

Lees verder

Kabinet breidt derde steunpakket uit

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig hard getroffen zijn. Dit zijn de belangrijkste maatregelen. Tijdelijke verbreding Tegemoetkoming Vaste Lasten Het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Eerder was deze...

Lees verder

Geen hypotheekrenteaftrek ‘rijke’ buitenlandse pensionado

Buitenlandse belastingplichtigen die een Nederlands pensioen genieten, zijn onder voorwaarden een zogeheten kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat hun wereldinkomen dan zo laag moet zijn, dat zij in hun woonland geen loon- of inkomstenbelasting betalen. Een man woont in 2015 in Frankrijk. Hij geniet...

Lees verder

Leverancier van goederen kan ook bewijs btw-fraude leveren

De Belastingdienst houdt een boekenonderzoek bij een btw-ondernemer. Daarbij ontstaat twijfel over de juistheid van een factuur die van een leverancier afkomstig lijkt te zijn. Als die leverancier vervolgens verklaart en aannemelijk maakt dat die factuur niet van hem is, vormt dit een sterke aanwijzing...

Lees verder

Dga kan ook via VOF onzakelijk lenen aan bv

In sommige situaties houdt een ondernemer naast zijn aandeel in een IB-samenwerkingsverband een aanmerkelijk belang in een bv. Hij kan dan via het samenwerkingsverband zijn bv een lening verstrekken. Ook dan kunnen rond de onzakelijke lening aan de orde komen. Een echtpaar is onder huwelijkse...

Lees verder

Private premie derde WW-jaar 2021

De premie voor het derde WW-jaar voor 2021 is vastgesteld op 0,5%. Dit is conform de eerder aangegeven prognose. Werkgevers die onder de PAWW-regeling vallen, moeten werknemers op de hoogte brengen van de nieuwe premie. Stichting PAWW heeft aangegeven samen met accountant EY jaarlijks een...

Lees verder

Memo verloonde uren vernieuwd

De Belastingdienst verduidelijkt in het ‘Memo verloonde uren’ wanneer sprake is van verloonde uren. In de nieuwe versie zijn een aantal punten aangevuld en verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van februari 2018 zijn:Er is informatie toegevoegd over de tijdelijke werkwijze bij werkgeversbetalingen. Er...

Lees verder

Teruggekeerde dochter telt als derde voor uitzendregeling

Een kind dat eenmaal de ouderlijke woning heeft verlaten, gaat in de ogen van de fiscus in principe niet meer tot de huishouding van de ouders behoren. Laat een uitgezonden ouder zo’n kind in de voormalige ouderlijke woning verblijven tijdens de uitzending? Dan kan deze...

Lees verder

Einde overgangsregeling 30%-regeling nadert

De AWVN attendeert werkgevers op het naderende einde van de overgangsregeling van de 30%-regeling voor werknemers die tussen 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 een 30%-regelingsbeschikking hebben ontvangen. Sinds 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van de 30%-regeling teruggebracht van acht...

Lees verder