Btw-vrijgestelde managementdiensten voor artsenmaatschap

Zijn de managementactiviteiten van een maatschap van medisch specialisten bijkomend of alleen kunstmatig te splitsen van de medische diensten? Als de managementdiensten bijkomend zijn, zijn ze vrijgesteld van btw. Tot dit oordeel kwam althans Rechtbank Noord-Nederland. Een aantal medici met verschillende specialismes werken samen in...

Lees verder

Inspecteur moest bekend zijn met huwelijksgemeenschap

Als een in gemeenschap van goederen gehuwde dga via een verkoop een voordeel uit terbeschikkingstelling behaalt, krijgt de echtgenoot van de dga fiscaal gezien de helft toegerekend. Geeft de echtgenoot per abuis dit voordeel niet op en bevat de verkoopovereenkomst een aanwijzing van het bestaan...

Lees verder

Verkeerde functie-indeling Schoonmaak-cao gecorrigeerd

Een schoonmaker verricht in een bedrijf in hoofdzaak natte schoonmaakwerkzaamheden en moet daarvoor beschermende kleding dragen. Voor Hof Den Haag is het de vraag of de schoonmaker in de juiste functie is ingedeeld. Een schoonmaker in een vleesverwerkend bedrijf verricht in hoofdzaak natte schoonmaakwerkzaamheden en...

Lees verder

Definitieve vaststelling subsidie NOW-1 gestart

Bedrijven die een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, kunnen sinds 7 oktober 2020 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen een uitgebreide controle. Bij een subsidie onder de € 25.000 hoeven bedrijven geen externe...

Lees verder

Ingangsdatum twaalfjaarstermijn bij schenking is EU-proof

De navorderingstermijn bedraagt twaalf jaar als het gaat om een bestanddeel van het belastbar bedrag dat is opgekomen of wordt gehouden in het buitenland. In het geval van een verzwegen schenking kan deze termijn in beginsel ingaan als de schenker overlijdt. De Hoge Raad ziet...

Lees verder

Proefrit zonder kentekenbewijs: boete voor autohandelaar

Voor autohandelaren die gebruik maken van de handelaarsregeling is het belangrijk om bij een proefrit hun klant het juiste kentekenbewijs mee te geven. Als de autohandelaar dat vergeet, riskeert hij een boete. Een autohandelaar past de handelaarsregeling toe. Wanneer één van zijn klanten een proefrit...

Lees verder

SEPP wordt gewijzigd

De subsidieregeling voor elektrische personen auto’s particulieren(SEPP), die sinds 1 juli 2020 kon worden aangevraagd, wordt binnenkort gewijzigd. Particulieren kunnen dan geen beroep meer doen op de subsidiepot van 2021 voor nieuwe auto’s. Dit schrijft minister Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer....

Lees verder

Gemachtigde moet verklaring van erfrecht overleggen

Het komt in de praktijk voor dat de erfgenamen van een belastingplichtige na zijn overlijden in beroep gaan tegen een aan hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting. In zo’n situatie moeten zij in principe hun gemachtigde voorzien van een verklaring van erfrecht of van een executeur-testamentair. Een...

Lees verder

De BIK-regeling gepresenteerd

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de voorwaarden bekend gemaakt voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK-regeling). De investering moet na 1 oktober van dit jaar zijn gedaan en tussen 2021 en 2022 volledig zijn betaald. De BIK-regeling, waarvoor in totaal € 4 miljard beschikbaar is, zorgt ervoor dat bedrijven...

Lees verder

Minder loonsancties bij loondoorbetaling zieke werknemers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgeversorganisaties hebben afspraken gemaakt die het makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte. De minister heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies...

Lees verder