Pilot vrijstelling tewerkstellingsvergunning voor startups

Het ministerie van Sociale Zaken wil een pilot starten waardoor startende, innovatieve bedrijven met schaalbare bedrijfsactiviteiten beter in staat zijn om essentieel personeel uit landen buiten de EER aan te trekken om zo de kenniseconomie te stimuleren. Hiertoe moeten het Buwav en het Vreemdelingenbesluit 2000...

Lees verder

VSO rechtsgeldig tot stand gekomen

Hof Den Bosch oordeelt dat een vaststellingsovereenkomst niet onder dwaling, dwang of bedrog tot stand is gekomen. Het hof ziet geen reden af te wijken van het bedrag waarmee een man in de vaststellingsovereenkomst heeft ingestemd. Eind 2015 heeft een dga een rekening-courantschuld aan zijn...

Lees verder

Schadevergoeding niet doorgaan koop aandelen belast

Op inkomsten uit aandelen die een deelneming vormen is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Van een deelneming is pas sprake als er een juridische verplichting is voor de verkoper van de aandelen deze te leveren aan de koper. Bovendien moet die koper de tegenprestatie voor die...

Lees verder

Ontvangers NOW 1.0 openbaar

Op 10 juli 2020 heeft UWV een register online geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot hebben ontvangen in het kader van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0). Dit op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid....

Lees verder

Stukken van inspecteur relevant voor aansprakelijkheid

Een beroepsprocedure tegen bestuursaansprakelijkheid is vaak ook gericht tegen de hoogte van de aansprakelijkstelling. In dat geval moet de ontvanger onder andere stukken overleggen die inzicht geven in de berekening van de belastingaanslagen. Daarbij kan het nodig zijn dat hij deze stukken eerst opvraagt bij...

Lees verder

Onjuiste verliesverrekening leidt tot vernietiging aanslag

Als de Belastingdienst over een jaar eerst een navorderingsaanslag oplegt omdat ten onrechte een verlies was verrekend en de Belastingdienst geeft daarna pas een verliesherzieningsbeschikking af? Dan moet de Belastingdienst die navorderingsaanslag vernietigen. Aan een bv wordt een definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2014 opgelegd naar een...

Lees verder

TOFA met twee weken verlengd

Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen twee weken langer de tijd om bij UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming. De TOFA wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Het aantal aanvragen staat nu op bijna 19.000. De verwachting is...

Lees verder

eHerkenning verder toegelicht

De vaste commissie van Financiën heeft de staatssecretaris vragen gesteld naar aanleiding van beantwoorde Kamervragen over eHerkenning. Hieruit blijkt dat ook aangiften omzetbelasting op termijn via Mijn Belastingdienst zakelijk moeten worden gedaan. Volgens de staatssecretaris is de techniek achter het oude portaal voor ondernemers is...

Lees verder

Eerste dag aanvragen NOW 2.0 goed verlopen

Het aanvraagproces voor NOW is op de eerste dag zonder problemen verlopen. Om 16 uur waren bij UWV zo’n 5.520 aanvragen binnengekomen. Werkgevers kunnen sinds 6 april 2020 9.00 uur ’s een aanvraag NOW 2.0 indienen. UWV spant zich tot het uiterste in om werkgevers...

Lees verder

Einde uitstel? In één keer terugbetalen niet nodig

Ondernemers die drie maanden bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen vanwege de coronacrisis, hebben mogelijk van de Belastingdienst een brief ontvangen dat het uitstel is afgelopen. Dit betekent echter niet dat de belasting in één keer alsnog betaald moet worden. In de brief wijst de...

Lees verder