Voorwaarden en wijzigingen NOW 3

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 september een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van de NOW 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Nieuw is een inspanningsplicht voor de werkgever om mensen die hun baan gaan verliezen naar nieuw werk te...

Lees verder

Geen vermogenstoets TOZO tot 1 april 2021

Vanwege de landelijke coronamaatregelen heeft het kabinet besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden,...

Lees verder

Meer tijd voor aflossing belastingschuld door corona

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ondernemers 36 maanden de tijd krijgen om de belastingschuld terug...

Lees verder

Eigen geld in woning niet te vervangen met nieuwe lening

Een lening moet verband houden met de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning, wil de bijbehorende rente kwalificeren als eigenwoningrente. Als iemand eigen geld in de aanschaf van een eigen woning steekt en jaren later een nieuwe lening afsluit ter grootte...

Lees verder

Ondernemersorganisaties blij met sociaal pakket voor werkzoekenden

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden over de aanpak van minister Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het bemiddelen van werk naar werk. Het kabinet stelt onder andere scholings- en begeleidingsfaciliteiten ter beschikking aan werkgevers en werknemers. In totaal wordt 1,4 miljard uitgetrokken voor een sociaal...

Lees verder

Verplichte werknemersverzekering minderheidsaandeelhouders

Dga’s die bij een vennootschap werken vanwege hun persoonlijke kwaliteiten, visie en ideeën zijn binnen de onderneming van de vennootschap feitelijk onmisbaar. De vennootschap zal daarom ook niet akkoord gaan met vervanging. De dga’s moeten daarom volgens het hof hun arbeid persoonlijk verrichten. Ook is...

Lees verder

Sociale partners willen overgangsregime pensioenstelsel

VNO-NCW, MKB-Nederland en vakbond FNV willen met het kabinet snel een overgangsregime ontwikkelen voor het nieuwe pensioenstelsel. Ondanks de oproep om komend jaar pensioenpremies en pensioenopbouw stabiel te houden, zien de vakbond en de ondernemersorganisaties in sommige sectoren de pensioenpremies erg hard omhoog gaan, of...

Lees verder

Aangaan VOF om boekverlies pand te krijgen is geen misbruik

Rechtbank Noord-Nederland vindt dat geen sprake is van misbruik bij het aangaan van een VOF tussen een dga en haar bv. Vijf maanden na het aangaan van de VOF wordt deze ontbonden. Daarbij wordt het woon/kantoorpand met flink verlies naar privé overgebracht. Een vrouw heeft...

Lees verder

Wat is onwerkbaar weer?

Vanaf 1 november 2020 moet in de cao voor bedrijf of branche gedefinieerd zijn in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden het niet mogelijk is te werken. Het ministerie van SZW publiceerde een handreiking met voorbeelden voor zo’n cao-bepaling. De Regeling onwerkbaar weer...

Lees verder

Voormalig vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor btw firma

De Hoge Raad oordeelt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om ook voormalige firmanten hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor belastingschulden ontstaan tot het uittreden. Een vader heeft samen met zijn zonen een vennootschap onder firma (VOF) gehad. De Belastingdienst legde aan de...

Lees verder