Aanvragen tegemoetkoming TOFA mogelijk

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en die geen recht hebben op een uitkering, kunnen vanaf 22 juni 9.00 uur een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Flexwerkers die in februari van dit jaar een sv-loon hadden van minimaal € 400...

Lees verder

Inwerkingtreding Wet excessief lenen schuift door naar 2023

Het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap is op 17 juni ingediend bij de Tweede Kamer. Staatssecretaris Vijlbrief heeft eerder bij het beantwoorden van vragen uit het schriftelijk overleg over de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus al aangegeven dat het in werking...

Lees verder

Minimumtarief zzp’er en zelfstandigenverklaring van de baan

Staatssecretaris Vijlbrief en minister Koolmees hebben in een voortgangsbrief aangegeven hoe het staat met de ontwikkeling van de webmodule, het beloofde hulpmiddel bij het beoordelen van werkrelaties. De maatregel voor een minimumtarief en een zelfstandigenverklaring wordt niet verder uitgewerkt. Een deel van de bedrijven zal...

Lees verder

Verrekening tegemoetkomingen Wtl te voorkomen

Binnenkort betaalt de Belastingdienst de tegemoetkomingen op basis van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) uit. Werkgevers die voldoen aan de voorwaarden voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, maar dit nog niet aangevraagd hebben, moeten uiterlijk 18 juni 2020 online bijzonder uitstel van betaling...

Lees verder

Laatste uitbreiding lijst SBI-codes

Staatssecretaris Mona Keijzer maakte op 12 juni de stand van zaken ten aanzien van de TOGS-regeling bekend. Ondernemers kunnen deze tegemoetkoming tot vrijdag 26 juni 2020 17.00 uur online aanvragen bij RVO.nl. Deze regeling zal worden vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De lijst...

Lees verder

Flexwerkers kunnen eind juni ondersteuning aanvragen

Naar verwachting kunnen flexwerkers vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag voor de Tofa-regeling doen als zij als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden. UWV werkt momenteel aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De Tofa-regeling is bedoeld als vangnet...

Lees verder

Een transparanter pensioenstelsel

Het pensioenstelsel wordt transparanter en persoonlijker. De gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord zijn op 12 juni 2020 afgerond, op basis van de doelen uit het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Pensioenaanspraken worden losgelaten en de noodzaak vervalt voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden....

Lees verder

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudigde Wajong

De Eerste Kamer heeft eind mei het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong aangenomen. De vereenvoudiging van de Wajong treedt in werking per 1 januari 2021 met uitzondering van de studiemaatregelen die al in september 2020 – met het nieuwe studiejaar – ingaan. De huidige regels voor werken en inkomen verschillen...

Lees verder

Dien tijdig correctiebericht in om LIV te redden!

Rechtbank Noord-Nederland staat niet toe dat een werkgever een misgelopen lage-inkomensvoordeel alsnog ontvangt door te laat een correctiebericht in te dienen. Een correctiebericht te laat als het na 1 mei van het daaropvolgende jaar is ingediend. Een werkgever komt in aanmerking voor een zogeheten lage-inkomensvoordeel (LIV)...

Lees verder

Ondernemingseis BOF per deelneming toetsen

De schenking van een aanmerkelijk belang in een lichaam valt alleen onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als dat lichaam minstens vijf jaar een onderneming dreef. Is het lichaam een holding met deelnemingen? Dan moet men per dochtervennootschap toetsen of die holding de onderneming van deze dochter al...

Lees verder