Tool voor verzuimpreventie door coronacrisis

De coronacrisis is voor veel werknemers een flinke uitdaging. Daarom heeft werkgeversorganisatie AWVN een handreiking ontwikkeld met veel tips die werkgevers helpen om ziekteverzuim door psychische klachten te verminderen of zelfs te voorkomen. De handreiking ‘Preventie verzuim bij psychische klachten’ – ontstaan vanuit de praktijk...

Lees verder

Melden betalingsonmacht helpt niet na leeghalen bv

Als een bestuurder aansprakelijkstelling door de fiscus wil voorkomen, is hij met het doen van een tijdige melding van betalingsonmacht op de goede weg. Heeft hij echter de bv eerst leeggehaald, dan zal zelfs zo’n melding hem weinig baten. De Belastingdienst kan dan vaak aannemelijk...

Lees verder

Geen teruggaaf btw als debiteur in natura betaalt

Als een huurder niet meer de volledige huur kan betalen, draagt hij soms zijn inventaris of een ander bedrijfsmiddel over aan de verhuurder. Vervolgens vindt dan een verrekening plaats met de huurschuld. In dit soort situaties mag de verhuurder geen btw terugvragen over het verrekende...

Lees verder

Mondkapjes: tijdelijk geen btw en gericht vrijgesteld

Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen btw op mondkapjes te worden betaald. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch) en voor alle verkopen. Ook mogen werkgevers mondkapjes onbelast vergoeden aan hun werknemers. Het is per 1...

Lees verder

Aandelenfusie om alleen belasting uit te stellen onzakelijk

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een aandelenfusie die tot doel heeft het uitstellen van inkomstenbelasting in strijd komt met doel en strekking van de Fusierichtlijn. Een aandeelhouder heeft begin 2018 100% van de aandelen in A holding bv. De holding heeft een 100%-belang in vier vennootschappen....

Lees verder

Coronacrisis kost banen

UWV verwacht dat het aantal banen in 2020 zal dalen, ondanks de steunmaatregelen van de overheid en de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen. Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, horeca, cultuur, sport & recreatie, sierteelt en luchtvaart kunnen te maken krijgen met een zeer forse banenkrimp. De...

Lees verder

Gratis coaching voor mkb

Het ministerie van EZK verhoogt de subsidie aan het Ondernemersklankbord om ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen met professionele coaching gratis bij te staan. Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een organisatie die al 40 jaar bestaat en werkt met zo’n 300 vrijwilligers, veelal...

Lees verder

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd over een betaalpauze voor rente en aflossing van de eigenwoningschuld. Om geldverstrekkers de mogelijkheid te bieden de aflossingsachterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis op een andere wijze te laten inhalen dan wettelijk is voorgeschreven, zijn in een besluit...

Lees verder

Besluit noodmaatregelen coronacrisis opnieuw geactualiseerd

Het besluit noodmaatregelen coronacrisis is opnieuw uitgebracht. Het besluit van 22 april 2020 is daarmee geactualiseerd (zie het bericht Besluit fiscale tegemoetkomingen geactualiseerd). De al eerder aangekondigde fiscale coronareserve en de versoepelingen inzake het gebruikelijk loon, de werkkostenregeling en het urencriterium worden hiermee vastgelegd. Termijn...

Lees verder

Voor uitgaven zonder oogmerk geen verruimde vrijstelling

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is voor de verruimde vrijstelling voor eigenwoningschenkingen niet vereist dat de verkrijger de uitgaven pas doet na ontvangst van de schenking. Op 22 juli 2013 ontvangt een dochter € 118.000 en op 16 december 2013 nog eens € 100.000 vrij van schenkbelasting...

Lees verder