Werkgevers maken zich op voor herstart

95 procent van de werkgevers heeft maatregelen getroffen om volgens de nieuwe overheidsvoorschriften van de ‘1,5-metersamenleving’ te kunnen werken of is bezig zulke maatregelen te treffen. Dat concludeert AWVN op basis van de tweede AWVN-ledenenquête over de effecten van de coronacrisis. Top 5 maatregelen die...

Lees verder

HR: vennoten in VOF moeten KIA verdelen

De Hoge Raad heeft in een aantal arresten bepaald hoe ondernemers in samenwerkingsverbanden de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moeten berekenen. Als het totaal aan investeringen tot het maximale vaste bedrag in de tabel leidt, dan moeten de vennoten de totale aftrek onderling verdelen. Het gaat hier met...

Lees verder

Ruim 2 miljoen mensen doen beroep op steunmaatregelen

Met de NOW- en Tozo-regeling zijn tot nu toe ruim 2 miljoen mensen geholpen. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark op 1 mei 2020 aan de Tweede kamer. Tussen de start op 6 april en 30 april zijn er ongeveer 114.000 aanvragen voor...

Lees verder

Vermogen onder beslaglegging valt toch in box 3

Dat beslag is gelegd op een bankrekening, wil nog niet zeggen dat het geen box 3-vermogensbestanddeel meer is voor de rekeninghouder. Tot dit oordeel komt Rechtbank Noord-Holland in een recente zaak. De zaak betreft een man met diverse bankrekeningen. In juni 2015 wordt een conservatoir...

Lees verder

Verhoging vrije ruimte WKR in 2020

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 24 april 2020 aan de Tweede Kamer nieuwe, aanvullende coronamaatregelen aangekondigd, waaronder een verhoging van de vrije ruimte WKR. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze...

Lees verder

Aanvullende fiscale maatregelen

De staatssecretaris heeft op 24 april 2020 aanvullende fiscale maatregelen in verband met het coronavirus bekendgemaakt. Dit naar aanleiding van ingediende moties vragen door de Tweede Kamer en signalen van ondernemers, belangenorganisaties en burgers. Maatregelen die een nadere wettelijke verankering vragen worden zoveel mogelijk als...

Lees verder

Nadere maatregelen SZW

Minister Koolmees en staassecretaris Van Ark hebben de Tweede Kamer per brief laten weten wat de stand van zaken van is ten aanzien van de SZW-maatregelen, onder andere naar aanleiding van enkele moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april jl. Het gaat hierbij...

Lees verder

Besluit fiscale tegemoetkomingen geactualiseerd

Financiën heeft het besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Besluit noodmaatregelen coronacrisis) aangepast. In het besluit zijn goedkeuringen ten aanzien van de volgende onderwerpen toegevoegd:Uitstel van betaling van belastingschulden - De gevolgen van de coronacrisis geven aanleiding voor een tijdelijk soepeler beleid. De...

Lees verder

Onderzoek naar effect 100 belastingmaatregelen

Een btw-stelsel met een uniform tarief draagt bij aan een betere werking van de economie en minder uitvoeringskosten. Dit is een van de conclusies over de effecten van bijna honderd belastingmaatregelen die het Centraal Planbureau heeft gepubliceerd in Kansrijk belastingbeleid. In de publicatie presenteert het...

Lees verder

Concernbepaling NOW verruimd

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetskomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de corona¬crisis meer dan 20% omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Concerns waarvan een werkmaatschappij...

Lees verder