‘Nederland werkt door’

Via de lancering van het platform ‘NLWerktDoor’ brengen werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten en de landelijke overheid vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende...

Lees verder

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 ingediend

Financiën heeft de Fiscale verzamelwet 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De wens is om deze maatregelen per 1 januari 2021 in werking te laten treden. In het wetsvoorstel zijn de volgende wijzigingen voorgesteld:Contante giften komen niet langer in aftrek. Contante giften zijn weliswaar een...

Lees verder

Bijna 100.000 NOW-aanvragen

In de eerste twee weken zijn bij UWV ruim 97.000 aanvragen ingediend voor de NOW-regeling. Inmiddels heeft UWV ruim € 1,5 miljard overgemaakt aan 81.000 werkgevers. Samen hebben zij ruim 1,3 miljoen werknemers in dienst. Het geschatte omzetverlies is gemiddeld 73%. Werkgevers kunnen sinds maandag...

Lees verder

Geen verrekening loonkostensubsidie met NOW

In de NOW-regeling staat dat een werkgever die gebruik mag maken van deze regeling, dit aan de gemeente waarvan hij loonkostensubsidie (LKS) ontvangt, moet melden. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van de onrust hierover gereageerd. Bij werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen omdat zij werknemers vanuit de...

Lees verder

Tweede navordering vernietigt dankzij pleitbaar standpunt

Wanneer een belastingplichtige een pleitbaar standpunt inneemt, handelt hij niet te kwader trouw. Bovendien kan een pleitbaar standpunt erop wijzen dat een fout van de fiscus niet kenbaar was voor de belastingplichtige. Een man verricht samen met zijn bv diverse transacties met vastgoed. De man...

Lees verder

Tegemoetkoming na e-mail: geen beslissing op bezwaarschrift

Als de Belastingdienst naar aanleiding van e-mailcontact met een belastingplichtige een opgelegde aanslag ambtshalve vermindert, moet dit niet worden opgevat als een beslissing op een bezwaarschrift. In tegenstelling tot bij een bezwaarschrift kan hij tegen zo’n beslissing geen beroep aantekenen vanwege een trage beslissing. Twee...

Lees verder

Urenadministratie extra belangrijk bij combibedrijf

Hoewel het voeren van een bedrijf via een IB-onderneming en een bv diverse fiscale voordelen kan opleveren, moet de ondernemer wel veel bijhouden. Zo loopt hij de zelfstandigenaftrek en andere faciliteiten mis als hij niet voldoet aan het urencriterium. Een man was samen met zijn...

Lees verder

UWV houdt rekening met coronacrisis bij claimbeoordeling WIA

De maatregelen vanwege de coronacrisis hebben ook gevolgen voor de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Dit heeft effect op de wijze van beoordelen door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Het UWV geeft in...

Lees verder

Fiscale maatregelen in verband met corona op een rij

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een Kamerbrief aangegeven welke aanvullende fiscale maatregelen zijn getroffen. In een beleidsbesluit zijn voor de volgende onderwerpen goedkeuringen gegeven: Verschuldigdheid van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie Voor het tijdstip van verschuldigdheid worden vier situaties onderscheiden. Voor deze situaties wordt een soepeler...

Lees verder

Aanvragen of verminderen VA Vpb zonder eHerkenning

Voor belastingplichtigen die geen VA vennootschapsbelasting kunnen aanvragen omdat zij geen gebruik maken van software of geen eHerkenning kunnen aanvragen is een voorziening beschikbaar. Dit antwoordt staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Voor belastingplichtigen die geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kunnen aanvragen of de opgelegde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting...

Lees verder