Flinke stijging jongeren in de WW

Meer jongeren tot 25 jaar doen een beroep op een werkloosheidsuitkering. Het aantal WW-uitkeringen steeg de afgelopen drie maanden met bijna 61 duizend uitkeringen. In mei nam het aantal uitkeringen toe met 9 duizend. Dat is minder hoog dan april toen er 42 duizend WW-uitkeringen...

Lees verder

Wetsvoorstel excessief lenen ingediend

Het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap is ingediend bij de Tweede Kamer. Staatssecretaris Vijlbrief heeft eerder al aangegeven dat het in werking treden van de Wet excessief lenen wordt uitgesteld naar 2023. Zoals al eerder is aangegeven wordt, als de totale som van...

Lees verder

Wetsvoorstel excessief lenen ingediend

Het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap is ingediend bij de Tweede Kamer. Staatssecretaris Vijlbrief heeft eerder al aangegeven dat het in werking treden van de Wet excessief lenen wordt uitgesteld naar 2023. Zoals al eerder is aangegeven wordt, als de totale som van...

Lees verder

Werkgevers pleiten voor beperking loonstijging

Volgens werkgeversorganisaties is het nodig dat de arbeidsvoorwaarden van bedrijven en bedrijfstakken aan de nieuwe werkelijkheid worden getoetst. Gezonde bedrijven en maximale werkgelegenheid op de lange termijn moeten de doelstellingen zijn van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Voor bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis kan dat...

Lees verder

Aanvragen tegemoetkoming TOFA mogelijk

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en die geen recht hebben op een uitkering, kunnen vanaf 22 juni 9.00 uur een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Flexwerkers die in februari van dit jaar een sv-loon hadden van minimaal € 400...

Lees verder

Inwerkingtreding Wet excessief lenen schuift door naar 2023

Het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap is op 17 juni ingediend bij de Tweede Kamer. Staatssecretaris Vijlbrief heeft eerder bij het beantwoorden van vragen uit het schriftelijk overleg over de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus al aangegeven dat het in werking...

Lees verder

Minimumtarief zzp’er en zelfstandigenverklaring van de baan

Staatssecretaris Vijlbrief en minister Koolmees hebben in een voortgangsbrief aangegeven hoe het staat met de ontwikkeling van de webmodule, het beloofde hulpmiddel bij het beoordelen van werkrelaties. De maatregel voor een minimumtarief en een zelfstandigenverklaring wordt niet verder uitgewerkt. Een deel van de bedrijven zal...

Lees verder

Laatste uitbreiding lijst SBI-codes

Staatssecretaris Mona Keijzer maakte op 12 juni de stand van zaken ten aanzien van de TOGS-regeling bekend. Ondernemers kunnen deze tegemoetkoming tot vrijdag 26 juni 2020 17.00 uur online aanvragen bij RVO.nl. Deze regeling zal worden vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De lijst...

Lees verder

Verrekening tegemoetkomingen Wtl te voorkomen

Binnenkort betaalt de Belastingdienst de tegemoetkomingen op basis van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) uit. Werkgevers die voldoen aan de voorwaarden voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, maar dit nog niet aangevraagd hebben, moeten uiterlijk 18 juni 2020 online bijzonder uitstel van betaling...

Lees verder

Een transparanter pensioenstelsel

Het pensioenstelsel wordt transparanter en persoonlijker. De gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord zijn op 12 juni 2020 afgerond, op basis van de doelen uit het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Pensioenaanspraken worden losgelaten en de noodzaak vervalt voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden....

Lees verder