Blunderende boekhouder veroorzaakt niet alle schade

Een ondernemer kan fiscale schade lijden als zijn boekhouder of accountant fouten maakt bij het opstellen van de jaarrekening en onjuiste aangiftes indient. Komt een deel van de fiscale schade voort uit beslissingen van de ondernemer zelf? Dan is de boekhouder daarvoor niet aansprakelijk. In...

Lees verder

Eén levert perceel, ander bouwrecht = bouwterrein

Als iemand van de ene btw-ondernemer een onbebouwd perceel koopt en van een andere ondernemer een bouwrecht, is sprake van een met btw-belaste levering van een bouwterrein. Een man heeft de mede-eigendom van een perceel. Gedurende ruim vier jaar verhuurt hij dat perceel aan een...

Lees verder

Nederlandse werknemers weten weinig van pensioen

Veel Nederlandse werknemers zijn niet goed financieel voorbereid op de oude dag. Voor werknemers met een lager inkomen, ligt dit percentage zelfs op 89%. Dat blijkt uit het Onderzoek Financiële Pensioenplanning en Communicatie van Aon. Veel medewerkers geven aan nog niet of onvoldoende bezig te...

Lees verder

Coronavirus raakt ook pensioenfondsen

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen. Deze liep in februari terug van 101% naar 95%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, bleef stabiel op 102%. Deze...

Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor zzp’ers

Het voorstel van de Stichting van de Arbeid voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers is een belangrijke stap om een hiaat in het sociale verzekeringsstelsel te dichten volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. Beide werkgeversorganisaties zijn trots op het grote draagvlak van het voorstel, waar ook organisaties van...

Lees verder

Voor doorschuifregeling ab is omvang winstaandeel irrelevant

Is een bv voor 1% gerechtigd tot de winst van een landbouwmaatschap? En oefent de maatschap een materiële onderneming uit? Dan drijft de bv een materiële onderneming. De mate van gerechtigdheid tot het resultaat van de maatschap is niet van belang voor de toepassing van...

Lees verder

Schenking uit bv van vader deels namens moeder gedaan

Een vader heeft vanuit zijn bv aan zijn kinderen een gift gedaan. Binnen 180 dagen na het doen van die schenking overlijdt de moeder. Het echtpaar was in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dat de schenking daarom voor de helft uit de...

Lees verder

Opzettelijk niet voldoen van belastingen

Laat een bv opzettelijk inhouding en afdracht van loonheffingen achterwege? Dan is de dga hoofdelijk aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde omzetbelasting door een bv. Een belastingplichtige is tot 2010 aandeelhouder in Y bv (hierna: de bv) en I bv....

Lees verder

Geen staking als onderneming tijdelijk is verhuurd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet ook bij tijdelijke verhuur van een onderneming van toepassing is. Bij tijdelijke verhuur komt de exploitatie van de oorspronkelijke onderneming weer terug bij de verhuurder. Hij blijft daarmee voldoen aan het voortzettingsvereiste van de bedrijfsopvolgingsregeling...

Lees verder

Rittenregistratiesysteem blijkt niet zaligmakend

Een dga die voor zijn rittenregistratie gebruik maakt van een rittenregistratiesysteem blijkt toch niet over een sluitende rittenadministratie te beschikken. Ook al heeft de inspecteur het registratiesysteem in andere gevallen als afdoende geaccepteerd. Een bv heeft aan zijn directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) een Toyota Land Cruiser...

Lees verder