Regeling voor flexwerkers lijkt te ingewikkeld

Op verzoek van de Tweede Kamer is het kabinet op zoek gegaan naar een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor flexwerkers die werkloos zijn geworden en niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Deze regeling is weliswaar...

Lees verder

Door opschortende voorwaarden optellen schenkingen voorkomen

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant kan iemand op één dag van dezelfde persoon verschillende, van elkaar losstaande schenkingen ontvangen. Dit is bijvoorbeeld te regelen als voor iedere schenking een opschortende voorwaarde geldt. Een man ontvangt op 7 maart 2013 vijf schenkingen van elk € 10.000 van zijn...

Lees verder

Steunpakket voor economie met drie maanden verlengd

Er wordt de komende drie maanden nog eens € 13 miljard uit getrokken voor steun aan ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis. Het huidige noodpakket loopt af op 1 juni en het wordt met drie maanden verlengd. De ondersteuning is gerichter en...

Lees verder

Binnen EU blijft grensoverschrijdend werken mogelijk

Het is mogelijk voor reguliere werkzaamheden naar andere EU-lidstaten tijdens de coronacrisis te reizen. Grensarbeid, detachering van werknemers, arbeid waarvoor door een lidstaat moet worden gereisd (transitverkeer) zijn essentiële werkzaamheden, veelal vitale werkzaamheden, die gewoon doorgang kunnen vinden. Doordat de verschillende lidstaten verschillende maatregelen nemen,...

Lees verder

Tool voor verzuimpreventie door coronacrisis

De coronacrisis is voor veel werknemers een flinke uitdaging. Daarom heeft werkgeversorganisatie AWVN een handreiking ontwikkeld met veel tips die werkgevers helpen om ziekteverzuim door psychische klachten te verminderen of zelfs te voorkomen. De handreiking ‘Preventie verzuim bij psychische klachten’ – ontstaan vanuit de praktijk...

Lees verder

Melden betalingsonmacht helpt niet na leeghalen bv

Als een bestuurder aansprakelijkstelling door de fiscus wil voorkomen, is hij met het doen van een tijdige melding van betalingsonmacht op de goede weg. Heeft hij echter de bv eerst leeggehaald, dan zal zelfs zo’n melding hem weinig baten. De Belastingdienst kan dan vaak aannemelijk...

Lees verder

Geen teruggaaf btw als debiteur in natura betaalt

Als een huurder niet meer de volledige huur kan betalen, draagt hij soms zijn inventaris of een ander bedrijfsmiddel over aan de verhuurder. Vervolgens vindt dan een verrekening plaats met de huurschuld. In dit soort situaties mag de verhuurder geen btw terugvragen over het verrekende...

Lees verder

Mondkapjes: tijdelijk geen btw en gericht vrijgesteld

Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen btw op mondkapjes te worden betaald. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch) en voor alle verkopen. Ook mogen werkgevers mondkapjes onbelast vergoeden aan hun werknemers. Het is per 1...

Lees verder

Coronacrisis kost banen

UWV verwacht dat het aantal banen in 2020 zal dalen, ondanks de steunmaatregelen van de overheid en de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen. Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, horeca, cultuur, sport & recreatie, sierteelt en luchtvaart kunnen te maken krijgen met een zeer forse banenkrimp. De...

Lees verder

Aandelenfusie om alleen belasting uit te stellen onzakelijk

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een aandelenfusie die tot doel heeft het uitstellen van inkomstenbelasting in strijd komt met doel en strekking van de Fusierichtlijn. Een aandeelhouder heeft begin 2018 100% van de aandelen in A holding bv. De holding heeft een 100%-belang in vier vennootschappen....

Lees verder