Gratis coaching voor mkb

Het ministerie van EZK verhoogt de subsidie aan het Ondernemersklankbord om ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen met professionele coaching gratis bij te staan. Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een organisatie die al 40 jaar bestaat en werkt met zo’n 300 vrijwilligers, veelal...

Lees verder

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd over een betaalpauze voor rente en aflossing van de eigenwoningschuld. Om geldverstrekkers de mogelijkheid te bieden de aflossingsachterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis op een andere wijze te laten inhalen dan wettelijk is voorgeschreven, zijn in een besluit...

Lees verder

Voor uitgaven zonder oogmerk geen verruimde vrijstelling

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is voor de verruimde vrijstelling voor eigenwoningschenkingen niet vereist dat de verkrijger de uitgaven pas doet na ontvangst van de schenking. Op 22 juli 2013 ontvangt een dochter € 118.000 en op 16 december 2013 nog eens € 100.000 vrij van schenkbelasting...

Lees verder

Besluit noodmaatregelen coronacrisis opnieuw geactualiseerd

Het besluit noodmaatregelen coronacrisis is opnieuw uitgebracht. Het besluit van 22 april 2020 is daarmee geactualiseerd (zie het bericht Besluit fiscale tegemoetkomingen geactualiseerd). De al eerder aangekondigde fiscale coronareserve en de versoepelingen inzake het gebruikelijk loon, de werkkostenregeling en het urencriterium worden hiermee vastgelegd. Termijn...

Lees verder

Werkgevers maken zich op voor herstart

95 procent van de werkgevers heeft maatregelen getroffen om volgens de nieuwe overheidsvoorschriften van de ‘1,5-metersamenleving’ te kunnen werken of is bezig zulke maatregelen te treffen. Dat concludeert AWVN op basis van de tweede AWVN-ledenenquête over de effecten van de coronacrisis. Top 5 maatregelen die...

Lees verder

HR: vennoten in VOF moeten KIA verdelen

De Hoge Raad heeft in een aantal arresten bepaald hoe ondernemers in samenwerkingsverbanden de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moeten berekenen. Als het totaal aan investeringen tot het maximale vaste bedrag in de tabel leidt, dan moeten de vennoten de totale aftrek onderling verdelen. Het gaat hier met...

Lees verder

Ruim 2 miljoen mensen doen beroep op steunmaatregelen

Met de NOW- en Tozo-regeling zijn tot nu toe ruim 2 miljoen mensen geholpen. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark op 1 mei 2020 aan de Tweede kamer. Tussen de start op 6 april en 30 april zijn er ongeveer 114.000 aanvragen voor...

Lees verder

Vermogen onder beslaglegging valt toch in box 3

Dat beslag is gelegd op een bankrekening, wil nog niet zeggen dat het geen box 3-vermogensbestanddeel meer is voor de rekeninghouder. Tot dit oordeel komt Rechtbank Noord-Holland in een recente zaak. De zaak betreft een man met diverse bankrekeningen. In juni 2015 wordt een conservatoir...

Lees verder

Verhoging vrije ruimte WKR in 2020

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 24 april 2020 aan de Tweede Kamer nieuwe, aanvullende coronamaatregelen aangekondigd, waaronder een verhoging van de vrije ruimte WKR. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze...

Lees verder

Aanvullende fiscale maatregelen

De staatssecretaris heeft op 24 april 2020 aanvullende fiscale maatregelen in verband met het coronavirus bekendgemaakt. Dit naar aanleiding van ingediende moties vragen door de Tweede Kamer en signalen van ondernemers, belangenorganisaties en burgers. Maatregelen die een nadere wettelijke verankering vragen worden zoveel mogelijk als...

Lees verder